فهرست مطالب

پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای - پیاپی 5 (بهار و تابستان 1386)

نشریه پژوهشهای باستان شناسی و مطالعات میان رشته ای
پیاپی 5 (بهار و تابستان 1386)

 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 27,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرگفتار
 • با فانوس فلسفه در پیچ لاخ باستان شناسی
  حکمت الله ملاصالحی صفحه 6
 • دریغ از آذرنوش
  رجبعلی لباف خانیکی صفحه 11
 • مقالات
 • سبک مهرها و کارکرد اداری اجتماعی گل نبشته های باروی تخت جمشید
  لیلا مکوندی صفحه 13
 • بررسی باستان سنجی اشیاء فلزی تپه زاغه
  فرانک بحرالعلومی، محمود قاسمی، بابک رفیعی، محمد لامعی رشتی، فرح شکوهی، داوود آقاعلی گل صفحه 31
 • قوم باستان شناسی تغییرات ساختاری، کارکردی و معنایی نماد، نمونه مطالعه: شمایل مذهبی در زمینه فاجعه زده شهر بم
  مریم شکویی، لیلا پاپلی یزدی صفحه 43
 • بررسی تغییرات جمعیتی بر نظام مبادلات در بسترهای فاجعه زده، نمونه مطالعه: بم پس از زلزله
  مریم دژم خوی صفحه 49
 • سکونت دوره هخامنشی و فراهخامنشی در تل اسپید
  علیرضا عسگری چاوردی، کمرون پیتری، مژگان سیدین صفحه 57
 • هرمنوتیک تاریخ
  موسی دیباج صفحه 96
 • بررسی محوطه باز اسپه مله، رستم کلا
  سید مرتضی رحمتی، علی ماهفروزی صفحه 103
 • معرفی کتاب
 • باستان شناسی اجتماعی
  میثم لباف خانیکی صفحه 109
 • چکیده انگلیسی مقالات این شماره
  صفحه 1