فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1380)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1380)
 • تاریخ انتشار: 1380/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • برآورد نیاز به نیروی انسانی متخصص کشور براساس روندهای گذشته و تغییرات جمعیتی
  حمید سهرابی صفحه 1
 • نقدی برمبانی نظری خصوصی سازی مراکز آموزش عالی
  عباسعلی تسنیم، سید مهدی سجادی صفحه 2
 • مروری بر نحوه تامین منابع مالی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه و رهیافتهایی برای ایران
  معصومه قارون صفحه 3
 • استقلال دانشگاه در آینده
  غلامرضا رحمانی میاندهی، زهرا نصرآبادی لواسانی، علی حسن نفرآباد صفحه 4
 • اخلاق؛ جزء نادیده گرفته شده سیاستهای آتی آموزش عالی
  حسین رحمان سرشت، امیر احمد اصفهانی صفحه 5
 • روندهای آینده جمعیت و پیامدهای آنها برای آموزش عالی در سده بیست و یکم: مورد کشورهای شرق و جنوب آسیا
  جورج صباغ، داوود حاتمی صفحه 6