فهرست مطالب

کنترل کیفیت - پیاپی 42 (آبان 1389)
 • پیاپی 42 (آبان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/09/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله / بسته پیشنهادی برای مدیریت
  صفحه 11
  در این شماره می خوانید11- بسته پیشنهادی برای مدیریت12- اگر مدیریت ارشد پشتیبانی نکند...!
  یک شرط کلیدی که برای آغاز، اجرا و بقای یک برنامه کیفیت نوآورانه و مستمر بسیار حیاتی می باشد لزوم پشتیبانی مدیریت ارشد است.
  19- هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران22- مهندسی مجدد فرایندهاابزاری استراتژیک در جهت بهبود فرایندهای سازماندر این مقاله سعی شده است تا مهندسی مجدد فرایندها تشریح شده، سپس منشا و تاریخچه آن، همراه با مفهوم آن بیان و ضرورت و اهمیت این رویکرد، همچنین تفاوت آن با سایر روش ها تشریح گردد. متدولوژی اجرای این رویکرد ارائه شده و نیز نتایج بدست آمده شرح داده شود.
  31- نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضهموادغذایی اجرا می شود32- کایزن یا بهبود مستمردر این نوشتار به تعریف کلی از کایزن و مفهوم آن و همچنین فلسفه کایزن و مراحل انجام آن پرداخته شده، همچنین سعی شده که مطالبی ارائه گردد که یاری دهنده مدیران و مسئولان در عرصه کیفی در دنیای صنعتی امروزه باشد.
  40- همراهان جدید42- بازار کتاب کیفیت44- TRIZ تریز، ابزاری برای تفکر خلاقدر این مقاله پس از تعریف تریز، به بررسی 20 اصل اولیه آن پرداخته و با بیان مثالهای عملی در قالبهای مختلف، سعی شده تا با استفاده از محیط پیرامون خود به آشنایی کامل از تریز و اصول آن برسیم.
  54- معرفی واحدهای نمونه استاندارد آذربایجان شرقی58- معمای استراتژی60- میز گرد.
  آیا روزهای طلایی صنعت خودروی ایران در راه است؟
  شرکت کنندگان در این میزگرد ا با عنوان'' هدفمندسازی یارانه ها و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی'' اطمینان دادند که اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه ها، فرصتی طلایی را برای رشد صنعت خودرو از طریق ارتقای کیفیت محصولات و کاهش مصرف انرژی آن به همراه خواهد آورد.
  65- راهنمای کیفیت68- فرآیند تئوری محدودیتها در سازمانها(TOC)در این مقاله سعی بر آن شده است که مفاهیم اساسی تئوری محدودیتها بیان شود و گامها، لایه های مقاومت، BPR، انواع کارخانه از دید TOC، معیارهای عملیاتی و مالی تشریح گردد.
  79- اخبار87- کلاس کیفیت
 • صفحه 12
  یک شرط کلیدی که برای آغاز، اجرا و بقای یک برنامه کیفیت نوآورانه و مستمر بسیار حیاتی می باشد لزوم پشتیبانی مدیریت ارشد است. اما به طور شگفت آوری، تعداد بسیار کمی از کتاب ها و مقالات - حتی با موضوع کیفیت- به این مساله اشاره می کنند و اجازه می دهند هر کاری بدون پشتیبانی مدیریت ارشد انجام شود.
  در بدنه دانش لازم برای آزمونهای ارائه انواع گواهینامه مدیریت ASQ، با رویکرد کیفی- سازمانی نیز به طور مشخص به این اصل مهم اشاره نشده است. به عنوان آموزشیار دوره ی آموزشی CMQ/OE(گواهی مدیریت کیفیت، گرایش تعالی سازمانی)، همیشه تاکید می کنم که پشتیبانی هیات مدیره چگونه سرنوشت ساز است (و آرزو می کنم دیگر آموزشیاران هم چنین کنند).
 • صارم دیلمی، حسام سعیدی صفحه 22
  امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب-ناپذیر است. لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار، جهت انطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کسب و کار، مهندسی مجدد فرایندها می باشد. در این مقاله سعی شده است تا ابتدا مقدمه ای بر مهندسی مجدد فرایندها تشریح شود و سپس منشا و تاریخچه آن، همراه با مفهوم آن بیان گردد. ضرورت و اهمیت این رویکرد، همچنین تفاوت آن با سایر روش ها تشریح شده است. متدولوژی اجرای این رویکرد همراه با ویژگی های آن ارائه شده و در پایان نیز نتایج بدست آمده شرح داده شده و بکارگیری این رویکرد در سازمان ها مورد تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مهندسی مجدد فرایندها، کسب و کار، استراتژی، متدولوژی، سازمان
 • نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه موادغذایی اجرا می شود
  صفحه 31
 • صفحه 32
  در این نوشتار به تعریف کلی از کایزن و مفهوم آن و همچنین فلسفه کایزن و مراحل انجام آن پرداخته شده، همچنین سعی شده که مطالبی ارائه گردد که یاری دهنده مدیران و مسئولان در عرصه کیفی در دنیای صنعتی امروزه باشد.
 • بازار کتاب کیفیت
  صفحه 42
 • حسام سعیدی، پونه افشاری جو، رضا گیفانی صفحه 44
  تریز به معنای تئوری حل خلاقانه مسائل است که مخفف Theory of Inventive Problem Solving می باشد. تریز (Triz) در سال 1947 بوسیله یک مهندس روسی به نام گنریش سالویچ آلتشولر ابداع شد و از آن پس مدام در حال تکامل است. یادگیری و درک عمیق، مثل یادگیری شنا یا آموزش یک زبان خارجی است. بدون تمرین هیچ کس نمی تواند شنا کند حتی اگر به وسیله بهترین مربی و قهرمان شنای دنیا آموزش دیده باشد. بدون تمرین هیچ آموزشی نمی تواند منجر به حرفه ای شدن شود. تمرین با تئوری صحیح است که می-تواند انسان را متبحر کند. خلاقیت به تنهایی، هیچ ارزش جدیدی برای سازمان ایجاد نمی کند. نوآوری با در نظر گرفتن خلاقیت، منابع اصلی تولید با ارزش است. در این مقاله پس از تعریف تریز، به بررسی 20 اصل اولیه آن پرداخته و با بیان مثال های عملی در قالب های مختلف، سعی شده تا با استفاده از محیط پیرامون خود به آشنایی کامل از تریز و اصول آن برسیم.
 • معرفی واحدهای نمونه استاندارد آذربایجان شرقی
  صفحه 54
 • جمال قمری صفحه 58
 • میز گرد: آیا روزهای طلایی صنعت خودروی ایران در راه است؟
  صفحه 60

  شرکت کنندگان در این میزگرد با عنوان'' هدفمندسازی یارانه ها و تاثیر آن بر صنعت خودروسازی'' اطمینان دادند که اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه ها، فرصتی طلایی را برای رشد صنعت خودرو از طریق ارتقای کیفیت محصولات و کاهش مصرف انرژی آن به همراه خواهد آورد.

 • راهنمای کیفیت
  صفحه 65
 • نیما قاسم نژاد مقدم صفحه 68
  تئوری محدودیتها از مباحث جدید و کلیدی در مدیریت و سازمان می باشد که در دهه 1980 توسط فیزیکدانی بنام دکتر موشه گلدرات بوجود آمده است. فلسفه وجودی این تئوری بر بهبود مستمر با توجه به شناسایی و رفع محدودیتهای سیستم تولیدی می باشد. تئوری محدودیتها تمرکز بر کارایی کل سیستم را از طریق اداره و مدیریت محدودیت(ها) دارد. این تئوری سازمان را شبیه به زنجیر دانسته و در صدد رفع ضعیف ترین حلقه آن (که این ضعیف ترین حلقه به مثابه محدودیت در سازمان می باشد) برمی آید. تئوری محدودیتها دارای چهار گام اساسی برای تشخیص و از بین بردن محدودیت می باشد که در راه تحقق این هدف مقاومت هایی وجود دارد که چگونگی برخورد با این مقاومت ها نیز توضیح داده شده است.
  تئوری محدودیتها در دهه 1990 درآمریکای شمالی رشد سریعی پیدا کرد و موفقیتهای رو به چشمی نمود که موجب توجه اساتید مدیریت و سازمان قرار گرفت. این تئوری که از تئوریهای نسبتا جدید مدیریتی می باشد در صورتی که بطور مناسب و بهینه بکار گرفته شود می تواند یکی از عوامل مهم موفقیت در شرایط پرمتغیر و پیچیده تلقی شود.
  در این مقاله سعی بر آن شده است که مفاهیم اساسی تئوری محدودیتها بیان شود و گامها، لایه های مقاومت، BPR، انواع کارخانه از دید TOC، معیارهای عملیاتی و مالی تشریح گردد.
 • اخبار
  صفحه 79