فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سلطان پناه صفحه 1
  شاخص توسعه انسانی (HDI) که از سال 1990 در گزارش های سالیانه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) برای کشورهای جهان محاسبه می شود، به ابزاری مفید جهت رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی تبدیل شده است. از آنجا که مقدار HDI از میانگین ساده مقادیر شاخص های امید به زندگی در بدو تولد، آموزش و درآمد سرانه و با درنظر گرفتن ضرایب اهمیت یکسان برای هرکدام از این سه شاخص به دست می آید، برخی از محققین انتقادهایی را در این خصوص بیان کرده اند. از این رو، برای از بین بردن این نقطه ضعف، در مقاله حاضر از تکنیک های انتروپی و AHP برای بدست آوردن ضریب اهمیت شاخص های تشکیل دهنده HDI و از تکنیک های SAW و TOPSIS و نیز آنالیز تاکسونومی عددی به عنوان جایگزینی برای روش میانگین ساده در جهت رتبه بندی کشورها بر مبنای میزان توسعه انسانی استفاده گردیده است. هر یک از این روش ها به دلیل رویکرد خاص خود دارای نتایج متفاوتی هستند که در این مقاله علاوه بر تفسیر و تحلیل آماری نتایج هرکدام از این روش ها، نتایج آنها در یک مدل ادغامی، مورد استفاده و تحلیل نهایی قرار گرفته و نتایج حاصل از این مدل نیز تحلیل گردیده است.
  کلیدواژگان: توسعه انسانی، HDI، انتروپی شانون، AHP، TOPSIS، تاکسونومی عددی
 • لگزیان، دهقانی صفحه 29
  امروزه ایجاد تغییر در وضع مدیریت زنجیره تامین یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و تحولات حاصل از فناوری در شرایط بازار، تغییر شیوه های کسب وکار، انتظارات ذی نفعان موجود در زنجیره تامین ونهایتا تقاضا برای ارزش افزوده بیشتر از طرف مصرف کننده نهایی، از جمله دلائل این ضرورت هستند. یکپارچگی فعالیت های زنجیره تامین با فناوری هایی که برای انجام این فعالیت ها از آنها استفاده می شود، از الزامات رقابتی در اغلب صنایع است. در این راستا سازمان ها، نیازمند اتخاذ خط مشی های مقتضی برای بسترسازی و اجرای فناوری های زنجیره تامین وتجارت الکترونیک هستند. از سوی دیگر، صنعت کاشی ایران به رغم گزارش های نگران کننده ای که پیش تر نشان از تولید بی برنامه داشت، در حال حاضر در وضعیت روبه رشدی قرار گرفته است. جدا از وفور منابع معدنی مورد نیاز و انرژی ارزان که سرمایه گذاری در این صنعت را کاملا اقتصادی ساخته، سیاست های تعرفه ای دولت در زمینه واردات کاشی، فرصت های جدیدی را برای این صنعت خلق کرده به طوری که در سال های اخیر، ایران در زمره یکی از کشورهای مهم در تولید این محصول قرار گرفته است. اما با توجه به حاشیه سود بالای صنعت مذکور، کشورهای بسیاری به فعالیت در این حوزه پرداخته اند و با افزایش کیفی محصولات خود، زمینه انزوای روزافزون محصولات کاشی ایران را فراهم خواهند نمود. مطالعه حاضر، در پی آن است که با شناسایی و ارزیابی شاخص های فناوری اطلاعات در زنجیره تامین صنایع کاشی استان یزد و در نهایت رتبه بندی این شاخص ها بر اساس دیدگاه مدیران و با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، گامی در راستای دست یابی به جایگاه واقعی کشور در عرصه رقابت جهانی بردارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت زنجیره تامین، منطق فازی، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)
 • فرشادفر، اصغرپور صفحه 60
  تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق، محقق ساخت. اشتغال همواره از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است و اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسائل اقتصادی جایگاه ویژه ای داشته و دارد.
  در این تحقیق با استفاده از دو مدل اقتصاد پایه و اقتصاد منطقه ای تغییر مکان سهم و با به کارگیری آمار سرشماری نفوس و مسکن سال های 1375 و 1385 به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان کرمانشاه نسبت به کل کشور و تعیین بخش های پایه اقتصادی در استان کرمانشاه پرداخته شده است. نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان کرمانشاه نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی بود و مدل تحلیل تغییر – سهم، علل این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می کند. برآور مدل اقتصاد پایه نیز بخش های کشاورزی و خدمات و زیر بخش ساختمان را به عنوان بخش های پایه ای مشخص می کند. تغیرات ضرایب LQ (نسبت مکانی) در طول زمان، حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و گویای کاهش مزیت بخش صنعت و افزایش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است. این تغییرات به دلیل فقدان فعالیت های اشتغال زای مولد اقتصادی در استان ایجاد شده که موجب رشد بی رویه بخش خدمات، در استان کرمانشاه گردیده است.
  کلیدواژگان: اشتغال، مزیت نسبی، تغییر، سهم، ضریب مکانی، اقتصاد پایه
 • ناظمی صفحه 76
  در ادبیات نوین مدیریت، سازمان های فاقد استراتژی همانند کشتی هایی تعبیر شده اند که دیر یا زود در دریای متلاطم و پرآشوب رقابت غرق خواهند شد. از این رو، برنامه ریزی و نظارت دائم بر پویایی محیط، جزئی جدایی ناپذیر از وظایف مدیریت در سازمان های امروزی محسوب می شود. سازمان های آموزشی نیز به دلیل ورود رقبای جدید در این حیطه، در اندیشه ترسیم افق بلندمدتی برای خود هستند. این مقاله با بررسی محیط داخلی(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت ها و تهدیدها)، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد را با استفاده از تحلیل سوات مورد بررسی قرار داده است. در رتبه بندی عوامل درونی و بیرونی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده که وزن عوامل با روش میخائیلیوف با استفاده از نرم افزار QSB محاسبه گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد نقاط قوت، فرصت، تهدید و ضعف به ترتیب از بیشترین اهمیت در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل محیطی برخوردار بوده اند. در مجموعه نقاط ضعف، فقدان مجله علمی - پژوهشی در اکثر گروه های آموزشی، در مجموعه نقاط قوت وجود رشته های مهم کاربردی در دانشکده، در مجموعه فرصت های محیطی وجود تقاضا در بین فارغ التحصیلان سایر رشته ها جهت ادامه تحصیل در رشته های دانشکده و در مجموعه تهدیدها فقدان توجه کافی به منزلت دانشگاهیان، بالاترین اولویت و رتبه را به خود اختصاص داده اند. در انتهای مقاله نیز استراتژی های پیشنهادی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، تدوین استراتژی، تحلیل سوات، تحلیل سلسله مراتبی فازی، آموزش عالی
 • محقر صفحه 97
  تغییرات اساسی که در نتیجه اجرای مهندسی مجدد در سازمان ها ایجاد می شود می تواند عاملی برای شکست پروژه های مهندسی مجدد باشد.علیرغم تلاش سازمان ها و هزینه های زیادی که برای اجرای مهندسی مجدد کرده اند، نرخ شکست مهندسی مجدد حدود 50 تا 70 درصد گزارش شده است.این امر، اهمیت بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مهندسی مجدد را دوچندان کرده است. در این راستا تحقیق منجر به این مقاله در صدد بود تا اثرات توانمند سازهای سازمانی تحت عنوان مدیریت منابع سازمان، فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییر و مدیریت مقاومت کارکنان را بر موفقیت اجرای مهندسی مجدد بررسی نماید و رهنمود هایی برای موفقیت هرچه بیشتر پروژه های مهندسی مجدد ارائه کند. از این رو رابطه متقابل بین هر یک از توانمند سازهای سازمانی و موفقیت اجرای مهندسی مجدد از طریق تحلیل همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بر وجود رابطه بین مدیریت منابع سازمان و مدیریت تغییر با موفقیت اجرای مهندسی مجدد دلالت دارد. جامعه آماری این تحقیق مدیران سازمان ها و دست اندرکاران پیاده سازی پروژه های مهندسی مجدد در سازمان های منتخب ایرانی بوده اند.
  کلیدواژگان: فرهنگ تساوی گرا، مدیریت منابع، مدیریت مقاومت، مدیریت تغییر، مهندسی مجدد فرایندها
 • سلطانی صفحه 117
  در این مقاله، شاخص های ارزیابی اثربخشی سیستم پورتال در سه دسته کیفیت سیستم پورتال از لحاظ محتوی، فنی و حمایت مدیریتی جای گرفته و بر طبق آن سه فرضیه اهم (اصلی) طراحی شده است. چون این تحقیق هدف دیگری همچون ((ارائه یک مدل رتبه بندی شده از نظر میزان تاثیر هر یک از ابعاد و معیارهای سنجش اثربخشی)) را نیز دنبال می کند؛ بنابراین پنج فرضیه کمکی (فرعی) دیگر نیز برای آن ارائه می شود. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب تحقیق، به بررسی نظری موضوع تحقیق و مقاله پرداخته شده است.همچنین، با بهره گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده ها از دو طریق کتابخانه ای (جستجو، مطالعه، بررسی و استفاده از متون و مجلات کاغذی و دیجیتال) و غیرکتابخانه ای (مصاحبه ها و توزیع پرسشنامه های مقدماتی و نهایی تحقیق) گردآوری شد. به دنبال آن، پرسشنامه ای با عنوان ((پرسشنامه سنجش میزان اثربخشی پیاده سازی سیستم پورتال در ستاد استانداری خراسان رضوی)) طراحی شد که در جامعه آماری تحقیق که شامل کاربران سیستم است، توزیع گردید. در این تحقیق، از روش نمونه گیری استفاده شده است. در ادامه، پرسشنامه های تکمیل شده با بهره گیری از فنون آماری ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن (برای آزمون رابطه بین شاخص ها)، تی. استیودنت (برای آزمون فرضیه های اصلی) و فریدمن (برای آزمون فرضیه های کمکی و رتبه بندی شاخص ها و ابعاد آنها) و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و نتیجه گیری های لازم گرفته شد. نتایج نشان می دهد سیستم پورتال پیاده سازی شده از نظر شاخص های کیفیت محتوی، کیفیت فنی و کیفیت حمایت مدیریتی، اثربخش است، ولی این اثربخشی درباره همه شاخص ها، یکسان و همسان نیست.
  کلیدواژگان: اثربخشی، پیاده سازی، سیستم پورتال، پیاده سازی سیستم پورتال، ستاد استانداری خراسان رضوی
 • اخوان صفحه 151
  پژوهش حاضر به بررسی وضعیت استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش مدارس هوشمند و نشر الکترونیکی کتاب های درسی پرداخته است. در بعد آموزش، میزان علاقه، مهارت و کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش از سوی مدیران،معلمان و دانش آموزان و همچنین مزایا و موانع کاربرد فناوری اطلاعات درآموزش بررسی شده و در بعد نشر، بیان مشکلات نشر الکترونیکی و ارائه راه حل هایی از سوی متخصصان و دست اندرکاران نشر برای از میان برداشتن این مشکلات مورد بررسی قرار گرفته است. برای این پژوهش، ابتدا پرسشنامه هایی با توجه به متغیرهای مورد مطالعه ساخته شده و روایی و پایایی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تایید روایی محتوای پرسشنامه ها توسط متخصصان روانشناسی و روان سنجی انجام و ضریب پایایی پرسشنامه مدیران، معلمان و دانش آموزان به ترتیب 86/0، 61/0 و 78/0محاسبه شد و پرسشنامه ناشران به دلیل تعداد کم صرفا تایید متخصصان ملاک معتبر بودن آن قرار گرفت. جامعه پژوهشی حاضر شامل مدیران،معلمان و دانش آموزان پایه اول 5 مدرسه هوشمند شهر تهران بود که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی از این مدارس انتخاب، و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید.نمونه ناشران الکترونیکی از طریق نمونه گیری در دسترس، انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهشی نشان می دهد از دیدگاه مدیران، امکانات و زیرساخت دسترسی به اطلاعات و شرایط ارتقاء حرفه ای معلمان در حد زیادی فراهم است.معلمان نیز، علاقه زیادی به استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش دارند و همچنین استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش را در حد زیادی، باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می دانند. این در صورتی است که مهارت و کاربرد استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش را در حد متوسط داشته باشند. از دیدگاه معلمان استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش با موانعی روبه رو است. و از دیدگاه دانش آموزان تا حدودی باعث افزایش یادگیری می شود، مهارت آنها برای استفاده از فناوری اطلاعات در یادگیری در حد متوسط است؛ همچنین از نظر دانش آموزان استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش تا حدی باعث کاهش نقش معلم شده است. از دیدگاه ناشران مورد مطالعه، ابعاد فنی و اقتصادی در زمینه نشرالکترونیکی مواد آموزشی در مقایسه با ابعاد فرهنگی،آموزشی و سیاسی آن از لحاظ برخورداری از امکانات در وضعیت بهتری قرار دارد، و از نظر فرهنگی،آموزشی و سیاسی در حد متوسط از امکانات لازم برخوردارند و همچنین سرانه دسترسی دانش آموز به رایانه در مدارس هوشمند 11 نفر است
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات وارتباطات، آموزش الکترونیکی، نشر الکترونیکی، مدارس هوشمند
 • عالیوند صفحه 184
  پیدا کردن مسیر بهینه در شبکه های حمل و نقل یکی از مهم ترین آنالیز های مورد استفاده در سیستم های اطلاعات مکانی همراه است. تغییرات پیوسته ترافیک نسبت به زمان در شبکه حمل و نقل، منجر به ایجاد عدم اطمینان درپیداکردن بهترین مسیر با استفاده ازالگوریتم های رایج شده است. شکل یاد شده منجر به وجود ریسک تغییر مسیر در برخورد با تغییرات شدید ترافیکی برای مسیرهای از قبل پیش بینی شده خواهد شد. در مقاله حاضر پس از معرفی مفهوم ریسک، نحوه مدل سازی آن بر پایه مشخصات توپولوژیکی گراف شبکه، ارائه شده است. با کمک مدل پیشنهادی، کارایی الگوریتم های بهترین مسیر را می توان تا میزان قابل قبولی افزایش داد. این مسئله با پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی روی شبکه واقعی در منطقه یک تهران تایید شده است.
  کلیدواژگان: مسیریابی، سیستم های اطلاعات مکانی همراه، شبکه حمل و نقل، ریسک مسیر، دسترس پذیری، کوتاه ترین مسیر
|
 • Hersh Soltan Panah Page 1
  Human Development Index (HDI) that is reported by the United Nations Development Program (UNDP) for countries across the world has been used as a useful tool for ranking countries in terms of human development. Since HDI is calculated from the arithmetic mean of amount of life expectancy at birth, education and GDP per capita indexes, with equally allocated weight, it has always faced criticisms by some scholars and policy makers. Therefore, in an attempt to eliminate some of the weakness associated with the index, this study utilizes Entropy and AHP techniques to obtain the relative weights of HDI constituents. SAW and TOPSIS techniques, as well as Numerical Taxonomy analysis are also used as a replacement for arithmetic average method for ranking countries in terms of human development range. Each of the above methods, due to their specific approach, has different results. Therefore, apart from statistical analysis for individual method, an aggregated approach is also employed to rank countries in terms of Human Development Index.
 • Mohammad Lagzian, Jalali Dehghani Page 29
  Recent advances in information and communication technologies (ICT) have transformed Supply Chain Management (SCM). Global technological advancements, competitive and dynamic markets, changes in business processes, increasing expectations level of different stakeholders and demand for more value-added from customer side are only few reasons for change in current Supply Chain Management approach. Therefore, it is imperative that all companies apply appropriate policies along with the latest supply chain technologies to deal with new situations. Despite the unsatisfactory preceding reports on tile industry in Iran, availability of rich mineral resources, low cost energy, skilled manpower, and state support policies have boosted opportunities to the industry in terms of growth and market positioning in regional and global markets. However, because of high profitability of the business, local manufacturers are facing increasing competition from other countries that is considered as a serious threat for the future of Iran's tile industry. The aim of this paper is to study the factors influencing information technology use in supply chain management for tile industry in Yazd province. Thus, based on the existing literature determinants of IT utilizing in SCM were investigated and then these criteria were ranked based on manager's perception by using Multiple Criteria Decision Making (MCDM) methods, fuzzy analytic hierarchy process, and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS).
 • Zahra Farshad Far, Hoseen Asghar Por Page 60
  Analysing employment structure throughout different parts of Iranian economics requires precise recognition of talents and potentials of each economic sector. This will help policy makers to plan for a balanced employment situation in each sector. In Iran, like any other country employment is the most important issue for the state policy makers. In this study, Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) Models to national census statistics of years 1996 and 2006 is utilized to evaluate role of each economics sectors in national employment and likely causes of inappropriate employment growth in Kermanshah province as compared to the rest of the county. SS model indicates this asymmetry is due to competitive changes and unusual economical structure. According to the basic economical model assessment, agriculture, service and civil sectors are recognized as the basic economical sectors in Kermanshah province. Coefficient changes in location quotient during the mentioned period reveals that service sector had the fastest but unbalanced growth during the period studied. Furthermore, LQ shows advantage decrease in industrial section while agricultural section had the highest advantage in attracting employment. These changes are due to lack of insufficient investment in labour intensive activities that resulted in inappropriate growth of service section in the province.
 • Shamsodin Nazemi Page 76
  In recent management literature, organizations without strategy are known as ships without rudders that are unable to navigate properly in turbulent competitive environments. In the last few decades, educational institutions throughout the world have experienced increasing competitions from existing as well as new institutions. The emerging situation has forced them to think ahead of future by recognizing their internal situation, external position, and developing strategic plans.This study investigates internal and external factors of the faculty of Economic and Administrative Sciences of Ferdowsi University of Mashhad using a combined model of SWOT and Fuzzy approach.Following identification of IF/EF factors with the help of a decision team that was organized from faculty’s top management, fuzzy analytical hierarchy was used to rank factors in terms of their importance to the achiement of the faculty’s goals using QSB software. This article highlights some of the research findings including: strengths, weaknesses, opportunities, and threats of the faculty, and introduces typical strategies and their respective appropriate actions plans needed to achieve goals by executing proposed strategies.
 • Ali Mohaghar Page 97
  Radical changes that occur as a result of an organization's BPR implementation are likely to end up with unsatisfactory results. BPR failure rates have been reported as high as 70 percent, making implementation a critical issue for top management. This research aimed at swrreying the effects of organization enables such as egalitarian culture, resource management, resistance management and change management on successful implementation of business process re-engineering(BPR). This study explores polar liaison between each enabler variable and offers guidelines for successful implementation of BPR projects. Results have shown correlation between resource management and resistance management with successful BPR implementation.
 • Mohammad Soltani Page 117
  In this research, effectiveness appraisal indexes of portal systems were categorized under three topics: Content quality, Technical quality and Managerial Supporting of portal system. Based on this grouping, three main hypotheses and five secondary hypotheses were designed to evaluate the ranking effectiveness appraisal indexes of portal system and representing ranking model of effectiveness appraisal indexes of portal system in Razavi Khorasan Province. The most important expected goal of this research was the effectiveness appraisal of portal system in Razavi Khorasan province headquarters which experimented in two dimensions of theatrical and applied goals described at the end of introduction. After representing research framework, literature review described. By using descriptive research method and survey, required data were gathered by two methods, one library method such as search, survey and study digital and paper-full text and journal, other field study method such as interview and distribution research pre and final questionnaire. After this stage, for measuring main and secondary hypotheses, a questionnaire has been named “measuring effectiveness of portal system implementation in Razavi Khorasan Province questionnaire” was designed and distributed into statistic population that including system end-user. Then, completed questionnaire by using statistics method and techniques such as Spearman Rank Correlation coefficient (for testing correlation between indexes), T-Student (for testing three main hypotheses) and Friedman Analysis of Variance (for testing secondary hypotheses, ranking indexes and their dimensions) were analyzed by using SPSS software and two matters were resulted, the first was in the frame of research hypothesis test and the second was about indexes ranking and effectiveness dimension of portal system implementation. Research results show that Content quality, Technical quality and Managerial Supporting of implemented portal system in Razavi Khorasan Province is effectiveness, but is not equal and similar in whole indexes and dimensions. The end of research some proposals are offered for portal effectiveness for implementation.
 • Mahnaz Akhavan Page 151
  Technology has a long history of enthusiasm followed by disuse in education but the computer seems to be gaining ever wider use, more than any of the previous technologies. The present research has investigated the application of information and communication technology in the smart schools and in publication of electronic textbooks. In this study, skills, interests, and use of ICT as well as its advantages and disadvantages were explored using views of schools’ principals, teachers, and students. A number of electronic publishers were also provided with questionnaire to state their views on use of ICT in publication. The sample comprised of principals, teachers and first grade high school students in five smart schools in Tehran. Available electronic publishers were also selected. A Separate questionnaire was prepared for each group on the basis of the constructs under the study(r= 0/86,0/61,and 0/87) respectively. Results showed that; from principal's point of view, the infrastructures and equipments to access information technology as well as programs for teachers’ training and upgrading is widely available. Teachers showed high interest in using information technology and thought that using ICT helps students in their learning process. However, according to the respondents, students and teachers are ranked medium in terms of ICT's skills and use. The result of the study shows that although ICT technology plays an inevitable role in teaching and learning process, it may also reduce the role of teachers in learning environment. According to the e-publishers under the study, the technical and economical factors are in better conditions as compared to cultural, educational, and political factors in educational electronic publications. It was also observed that the ratio of computers per student in the mentioned smart schools is 11.
 • Majid Alivand Page 184
  Finding the shortest path in transportation networks is one of the most important analyses which is usesd mobile GeoInformation Systems. Continuous changes of traffic congestion in transportation networks make unreliability in estimating the shortest path using current algorithms. This leads each obtained path to have “risk of changing path” in severe traffic congestion.In the current paper, after introducing the concept of the risk, the method of modeling this risk based on topologic and geometric characteristics of networks has been mentioned. The effectiveness of shortest path algorithms could be much increased with an acceptable rate using the proposed model. This is confirmed by testing the proposed algorithm on the real network of a region of Tehran.