فهرست مطالب

انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران - پیاپی 35 (تابستان 1389)
 • پیاپی 35 (تابستان 1389)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/09/05
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فهرست مطالب
  صفحه 1
 • سرمقاله
  بختیار علم بیگی صفحه 2
 • اخبار انجمن
  مجتبی سلیمی نژاد صفحه 3
 • آین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها تصویب شد
  صفحه 16
 • فن آوری نانو سیلور
  تهیه کننده: زهرا بنایی صفحه 19
 • نقش شیمی کلر در صنایع دارویی و بهداشتی
  صفحه 24
 • بکارگیری همزمان BSC و EFQM دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد
  محمدرضا صدوقیان، علی تدین صفحه 30
 • هوشمندی رقابتی
  ترجمه: دکتر محسن رسولیان، مهندس علی اشرف یارمحمدی صفحه 38
 • تجارت بدون شناخت بازار
  حمیده احمدیان راد صفحه 45
 • سرفکتانت ها و محیط زیست
  دکتر رویا تالاری صفحه 48
 • نسل سوخته
  صفحه 50
 • دردهاش یانه و گردن در کارمندان و...
  صفحه 52
 • درباره فصلنامه
  صفحه 56