فهرست مطالب

زمانه - پیاپی 90 (مرداد 1389)
 • پیاپی 90 (مرداد 1389)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 28
|
 • آغازی دیگر-سرمقاله
  صفحه 5
 • فمینیسم و اندیشه وارگی اش
 • زن زیادی یا ایدئولوژی زیادی
  سیدعلی متولی امامی صفحه 6
 • خاستگاه فمینیسم در ایران-گفت وگو با محمدرضا زیبایی نژاد
  سیدعلی متولی امامی صفحه 8
 • غلبه گفتمان فمینیسم در گردونه فقدان هویت و معنا-گفت وگو با محمدتقی کرمی
  صفحه 16
 • وضع شناسی آموزش علوم اجتماعی
 • دست در گریبان جامعه ناممکن-گفت وگو با ابراهیم توفیق
  مرتضی هاشمی مدنی، محمد ملاعباسی صفحه 26
 • تاملی در مطالعات فرهنگی ایران / میهمان ناخوانده
  امین بختیاری صفحه 32
 • علوم اجتماعی، فلسفه و اغتشاشات زبانی
  محمد الیاس قنبری صفحه 34
 • مواجهه طرح های هویتی با علوم اجتماعی
  زهرا مینایی صفحه 36
 • انسان شناسی در بحران / در گفت وگو با دکتر نهال نفیسی
  صفحه 38
 • علوم اجتماعی؛ به وقت ایران
  علیرضا قبولی صفحه 42
 • علوم اجتماعی در حالت احتضار
  صفحه 45
 • علوم انسانی ما؛ غربی تر از غرب
  شهاب اسفندیاری صفحه 46
 • نقد و بررسی آرای وبر
 • متولد شهر خسته
  صفحه 48
 • کاریزمای وبر و القای ماهیت پوپولیستی-گفت وگو با اکبر اشرفی
  صفحه 50
 • میراث اخلاقی پروتستانی وروح سرمایه داری
  علیرضا اخوان صفحه 54
 • ماکس وبر و عقالنیت مدرن
  سعید رضوی صفحه 56
 • روش شناسی
  صفحه 61
 • هری پاتر و معناگرایی
 • وقایع نگاری هری پاتر
  صفحه 62
 • ازهفت سال دوره جادوگری و هفت وادی اسطوره ای تا هفت منزل عرفانی-گفت وگو با مهدی حجوانی
  حسین شیخ صفحه 66
 • شخصیت های خاموش هری پاتر
  صفحه 70
 • هری پاتر و باورهای الهیات مسیحی
  نازنین برادران صفحه 76
 • شهر بازی ایرانی
 • شهر بازی ایرانی، در محاق
  صفحه 78
 • تولید هیجان و شهربازی ایرانی
  سلیمان اسدی صفحه 81
 • اقتصاد فرهنگ
 • انقلاب بعدی آمازون
  صفحه 86
 • هالیوود جدید غرب
  ترجمه: الهه هاشمی صفحه 89
 • گزارش - جهان
 • کدام مادر و کدام زبان
  صفحه 92
 • ابعاد گسترده بحران منطقه یورو
  ترجمه: رحیم قاسمیان صفحه 94
 • تازه های نشر
  صفحه 96