فهرست مطالب

تحقیقات سیاسی و بین المللی - پیاپی 2 (بهار 1389)

نشریه تحقیقات سیاسی و بین المللی
پیاپی 2 (بهار 1389)

 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نوذر شفیعی، فرهاد نوایی صفحه 1
  این مقاله درصدد بررسی رابطه ی فساد درون سازمانی با اقتدارگرایی شخصیت و ساخت پاتریمونیالیسم سنتی در ایران می باشد. نویسندگان این مقاله معتقدند که تعاملات ناسالم درون خانواده ی ایرانی که نتیجه ی اقتدار فرا قانونی پدر است، منجر به شکل گیری شخصیتی اقتدارگرا می شود که به واسطه ی فقدان امنیت در درون خانواده، دارای ترمزهای روحی و روانی بسیاری است و این موانع روانی باعث می شوند تا فرد از یک طرف با خودخواهی همه چیز را برای خود بخواهد و با نزدیکی به مقامات قدرت سعی در کسب قدرت داشته و از سوی دیگر سعی دارد تا بر زیردستان سلطه براند. میل به تحت سلطه گرفتن دیگران و زیر سلطه دیگران قرار گرفتن به منظور کسب قدرت، انجام هرگونه عملی از جمله رشوه، پارتی بازی و تملق و چاپلوسی و... را برای فرد توجیه می کند. به علاوه ساختار جامعه ی ایران از یک طرف در طول تاریخ استبدادی و مبتنی بر پاتریمونیالیسم سنتی بوده و از سوی دیگر بنیانی ایلیاتی داشته است. لذا تعلق واقعی افراد به قبیله، طایفه و خانواه ی خود می باشد و در واقع این سازمانها بوده اند که افراد، خود را در درون آنها تعریف می کنند. بنابراین ورود «سازمان» به شکل وارداتی در دوران مشروطه، بدون داشتن بستر لازم و بر فراز شخصیت های دارای ویژگی های دوگانه و متناقض گونه ی تسلیم طلبی و سلطه جویی همراه با تعلق به فرهنگ طایفگی باعث می شود تا از یک طرف فرد با شخصیت دارای سرخوردگی های روانی به پست و مقام خود در سازمان نه به چشم یک مسئولیت بلکه به دیده ی فرصت نگاه کند و در نتیجه به دنبال جاه طلبی های شخصی خود باشد و نیز سعی کند تا با احساس تعلق به خانواده و ایل خود، افراد خانواده،طایفه و قبیله ی خود را وارد سازمان کنند که نتیجه محتوم و گریز ناپذیر آن ناکارایی سازمان و فساد بالای درون سازمانی می باشد.
  کلیدواژگان: شخصیت اقتدارگرا، فساد، خودایده آلی، سازمان، سلطه طلبی، سلطه جویی، Ego، Id، Super ego
 • علیرضا سبزیان موسی آبادی، سید محمد حسینی صفحه 27
  مشروعیت همواره از چالش برانگیزترین مباحث فلسفه ی سیاسی بوده و به همین خاطر توجه بسیاری از فلاسفه و علمای سیاست را به خود جلب کرده است. زیرا با فرض عدم مشروعیت، فلسفه وجودی حکومت زیر سؤال خواهد رفت. سؤال اصلی در زمینه ی مشروعیت این است که حکومت کنندگان حق فرمانروایی خود را از کدام منبع دریافت می کنند و مردم بر چه اساسی از آنان فرمان می برند؟
  در این مقاله ضمن بحث در مورد مشروعیت از دیدگاه های مختلف، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که از دیدگاه اسلام، آیا خداوند به حکومت مشروعیت می بخشد؛ حق حاکمیت از آن مردم است یا فرض دیگری درکار است؟ و در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه ی مقاله این است که حق حاکمیت و مشروعیت در اسلام به گونه ای است که حق هر دو یعنی خدا و مردم به طور شایسته ادا می شود. به عبارت دیگر، در اسلام حکومت مشروعیت خود را از دو منبع دریافت می کند: یک خداوند و دیگری مردم. توضیح اینکه با استفاده از مفاهیم «حق الله » و «حق الناس» و با تفکیک میان ملاک و معیار مشروعیت، به این نتیجه می رسیم که از دیدگاه اسلام، ملاک مشروعیت الهی است؛ اما معیار و میزان آن مردم هستند و بر این اساس، حکومت علاوه بر رعایت حقوق الهی یا حق الله در مقابل مردم (حق الناس) نیز پاسخگو می باشد.
  کلیدواژگان: مشروعیت، کارآمدی، مقبولیت، انتصاب، انتخاب، ملاک، میزان، حق الله، حق الناس
 • محمدعلی بصیری، سید فاضل موسوی صفحه 45
  همسایه ی غربی ایران، ترکیه یکی از کشورهایی است که تاریخ آن همواره با حضور مستقیم و غیرمستقیم نظامیان بر سیاست رقم خورده است. مساله ی عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا همواره یکی از دغدغه های سیاستمداران این کشور بوده که در سپتامبر 1963، نخستین گام عملی برای حضور در اتحادیه اروپا را برداشت. حال این پرسش مطرح می شود که عوامل داخلی ترکیه چه نقش و تاثیری در پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا دارد. این مقاله در پاسخ به این سؤال و به روش توصیفی تحلیلی، نقش و تاثیر عوامل داخلی ترکیه را به صورت مثبت و منفی در پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده است و نشان داده که تحولات اساسی داخلی و مهمی که در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ترکیه شکل گرفته است؛ وجود اقلیتهای مختلف اعم از اسلام گرایان، سکولاریست ها، نظامیان و غیرنظامیان، کردها و ترک های قبرس و بخش خصوصی قدرتمند مهمترین عوامل داخلی، در پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا مورد نظر می باشد.
  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، اسلام گرایان، سکولاریست ها، نظامیان، غیرنظامیان، کردها
 • مسعود جعفری نژاد، صمدکلانتری، مسعود منتظری صفحه 85
  دهیاری یکی از نهادهای جدید در توسعه ی روستایی است که در دهه ی اخیر جهت اداره و مدیریت توسعه ی روستایی ایجاد شده است. اگر توسعه بر مبنای نیاز مردم انجام شود، مناسب تر و صحیح تر خواهد بود که این کار در سطح محلی توسط دهیاری ها انجام گیرد. از این رو دهیاری به عنوان نماینده ی دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسایل روستاییان به دولت بر عهده دارد. سؤال اصلی این تحقیق بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهاد میانجیگری دولت و روستاییان در شهرستان نجف آباد است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق کمی است که در آن رابطه ی روستاییان با دهیاری با استفاده از پرسشنامه ی سنجیده شده است. برای تحلیل رابطه ی بین روستاییان با دهیاری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روستاییان با وجود اینکه رضایت نسبتا بالایی از دهیاران دارند، از سازمان های متولی توسعه ی روستایی که در روستاها به فعالیت می پردازند، رضایت نسبتا خوبی ندارند. همچنین براساس ضریب همبستگی r پیرسون، رضایت از دهیاری ها با رضایت از دولت رابطه ی معناداری دارد و این رابطه قابل تعمیم به جامعه ی آماری می باشد که رضایت از دهیاری ها باعث افزایش رضایت از دولت می گردد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دهیاران در برخی از وظایف سازمان های متولی توسعه ی روستایی، می توانند به عنوان نهاد میانجیگری بین روستاییان و دولت بکار روند.
  کلیدواژگان: دهیاری، دولت، روستا، نهاد میانجیگری
 • بشیر اسماعیلی، قاسم رضایی صفحه 115
  گذار به سیستم سیاسی دموکراسی، همواره به عنوان روندی زمان بر و صعب در کشور های در حال توسعه به حساب می آمده است. بسیاری از ممالک جهان پس گذراندن چند دهه از نقطه ی آغاز حرکت های دموکراسی خواهانه خود، هنوز به دستاوردهای مطلوب نایل نشده اند. این روند برای کشور افغانستان که متجاوز از سه دهه درگیر جنگ داخلی، تجاوز خارجی، هرج و مرج و از هم پاشیدگی نهاد دولت بوده و هم اکنون در ابتدای راه دموکراسی است، پیچیدگی های مضاعفی را پیش راه خود دارد. قبیله گرایی، فعالیت گروه های تروریستی، جامعه ی غیر توده وار، لزومت انطباق با مقتضیات جامعه ی اسلامی و دخالت های خارجی به ابعاد این پیچیدگی افزوده است. آنچه مسلم است این مرحله گذار در وهله نخست طولانی و در مرتبه ی بعدی نیازمند اهتمام و تلاش جامعه ی جهانی، دولت افغانستان و مردم این کشور خواهد بود. در این میان علاوه بر کمک های مالی پشتیبانی فنی و به کار گیری نیروی انسانی، نقش «فرهنگ سازی» و «آموزش» نیز در تسریع و تسهیل روند دموکراتیزه کردن جامعه، بسیار قابل توجه به نظر می آید.
  این نوشتار بر آن است تا راهکارهایی را جهت ارتقاء توسعه ی افغانستان در راستای گذار خود به دموکراسی ارایه نماید. این راهکارها مشخصا سه دسته از تاثیر گذار ترین بخش های جامعه در تحقق دموکراسی را هدف قرار می دهد: مردم، مقامات دولتی و احزاب سیاسی. به نظر می آید با عنایت به چنین راهکارهایی و همچنین با گذشت زمان، افغانستان می تواند حرکتی مؤثر به سمت دموکراسی داشته باشد.
  کلیدواژگان: افغانستان، دموکراسی، مردم، مقامات دولتی، احزاب سیاسی، فرهنگ سازی، آموزشی
 • محمدعلی تصدیقی، فروغ تصدیقی صفحه 135
  احراز جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، براساس سند چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، منوط به الزاماتی در مدیریت نهادها و سازمان های جامعه است. یکی از این الزامات، امنیت سیاسی و اجتماعی است که مدیریت جامعه در این زمینه نقش مهمی برعهده دارد. مدیریت سیاسی جامعه، علاوه بر نقش امنیت بیرونی و برقراری نظم، نقش دیگری به نام امنیت درونی را در جامعه نیز بر عهده دارد. در امنیت درونی که در این مقاله بر آن تاکید می شود، رابطه ی بین افراد و جامعه را، محبت تشکیل می دهد که مبتنی بر آموزه های اسلامی ما نیز می باشد. امنیت درونی، نقش پیش گیرانه دارد و زمینه ی ایجاد عوامل مخل امنیت را در جامعه از بین می برد و امنیت بیرونی را تسهیل می کند. مدیریت سیاسی جامعه برای ایجاد چنین امنیتی نیازمند تغییر وتحولی بنیادین در اهداف، روش ها، مدیریت و برنامه ریزی های درون سازمان ها است که تحقق اهداف سند چشم انداز را میسر خواهد کرد. علاوه بر این، امنیت سیاسی واجتماعی در جامعه، نیازمند مؤلفه های ثبات سیاسی، ثبات مدیریت، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی، بهداشت روانی، ایجاد روحیه ی مشارکت، ایجاد محیط مؤثر و امن و خودکنترلی است که با همکاری دیگر نهادهای اجتماعی به ویژه آموزش وپرورش، صدا و سیما، فرهنگ وارشاد اسلامی و... قابل تحقق است.
  روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است. برای دست یابی به مؤلفه های امنیت سیاسی و اجتماعی و در پاسخ به این سؤال که جامعه ی ایران در افق 1404، نیازمند چه مؤلفه هایی در راه امنیت سیاسی و اجتماعی است؟ و این که آیا ثبات سیاسی، ثبات مدیریت، امنیت شغلی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، بهداشت روانی، روحیه ی مشارکت، محیط مؤثر و امن و خودکنترلی موجب ایجاد امنیت سیاسی و اجتماعی می شود؟ با مطالعه ی مقالات و کتاب ها راجع به مدیریت و امنیت سیاسی و اجتماعی و مشاوره با صاحب نظران و با تعمق و اندیشه درباره ی آن ها، مؤلفه های امنیت سیاسی اجتماعی در جامعه ی اسلامی ایران شناسایی شدو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پیشنهادات لازم ارائه گردید.
  کلیدواژگان: امنیت سیاسی و اجتماعی، امام خمینی(ره)، استاد مطهری(ره)، چشم انداز 1404، امنیت درونی، احترام متقابل
 • محمدصادق جوکار، مهدی طوسی صفحه 171
  الگوهای همکاری و منازعه بین ایران و کشورهای جنوبی حوزه ی خلیج فارس از چنان فراز و نشیبی برخورار بوده است که بدون بهره گیری از یک چارچوب تحلیلی مناسب و عملی نمی توان آن را فهم نمود. هدف این مقاله این است که با کاربست نظریه ی سازه انگاری (ونتی) بر تعاملات این کشورها و ایران به فهم و شناسایی ریشه های الگوهای همکاری و تعارض پرداخته تا از اینرو تحلیلی آینده نگرانه در مورد چگونگی تحقق الگوهای پایدار همکاری، پیش زمینه ها و الزامات آن ارائه دهند. از این منظر، سازه انگاری مدل سیستمی الکساندر ونت با مفروضه های عام هستی شناختی خود چون ابتنای سیاست و منافع بر هویت و درون زا بودن آن، پذیرش دولت ها به عنوان واحد اصلی تحلیل و تاکید بر هویت اجتماعی آنها بر پایه ی فرهنگ های سه گانه (هابزی، لاکی و کانتی) در تعیین سیاست خارجی، می تواند ماهیت سیاست خارجی نخبه محور این کشورها را تحلیل کند. براین اساس پس از بیان درآمد نظری در بخش اول، تعاملات سیاست خارجی ایران و کشورهای حوزه ی جنوبی خلیج فارس براساس سه دوره ی ذیل در بخش دوم تحلیل و ارزیابی می شود.
  دوره ی اول: دهه ی 1980 تا پایان جنگ عراق علیه ایران؛ سلطه فرهنگ هابزی (تعارض).
  دوره ی دوم: از جنگ اول خلیج فارس تا 11 سپتامبر؛ تعدیل فرهنگ هابزی و گذار به فرهنگ لاکی.
  دوره ی سوم: دوره ی پس از 11 سپتامبر؛ بازگشت به فرهنگ هابزی.
  در بخش سوم که در حقیقت بخش نتیجه گیری مقاله است، دلالت های سیاست گذارانه برای تحقق الگوهای همکاری ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: همکاری، منازعه، سازه انگاری، فرهنگ، ایران، شورای همکاری خلیج فارس
 • ابوذر فتاحی زاده، اشرف امینی، سید مجتبی تقوی نژاد صفحه 203
  در اوایل دهه ی 1970 و در پی دگرگونی در سازمان تولید و سرمایه، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل کلاسیک به نظام جدیدی گذار نمود که در ادبیات اقتصاد سیاسی به نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید، معروف است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و در میانه ی عمر این نظام به وقوع پیوست. این انقلاب بر آن بود، ایدئولوژی خود را به همه ی وجوه امر بین المللی، بسط دهد. یکی از این عرصه ها، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل است که انقلاب اسلامی خواهان جایگزین کردن مفهوم «انسان اقتصادی» با «اقتصاد انسانی» در آن بود. نوشته ی پیش رو در پی آن است که دریابد گذار این دیدگاه به عرصه ی عمل چگونه بوده است. از این رو، پرسش آغازین پژوهش حاضر این است که، تاثیر انقلاب اسلامی بر نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید به چه صورت بوده است؟ فرضیه ی نگارندگان این است که، انقلاب اسلامی ایران با ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون، نظام مذکور را به چالش کشید. ضمن شناسایی وجوه این نظام، جهت گیری ضدهژمونیک انقلاب اسلامی و تلاش آن برای ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون را رصد خواهیم نمود و آنگاه خواهیم گفت؛ که به دلیل تشتت هرمنوتیکی در عرصه ی ایدئولوژیک، قوت ابزارهای هژمونی مسلط و عدم درک یکپارچه و اجماعی از این فرایند، انقلاب اسلامی نتوانست سبب تحول این نظام به نظامی جدید و متفاوت شود. رهیافت این نگاشته، رهیافتی نئوگرامشیانیستی است که بر عقاید آنتونیو گرامشی و رابرت کاکس مبتنی است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید، هژمونی، بلوک تاریخی، بلوک ضدهژمونیک
 • مارتین گریفیتس ترجمه: علیرضا طیب صفحه 237
|
 • Nozar Shafiee, Farhad Navai Page 1
  The present article aims at examining the relations between internal organizational corruption and authoritarian character and patrimonial structure of the society. The authors of the present article are of the belief that the unhealthy interactions within Iranian family which is the result of supra-legal authority of the father leads to the formation of an authoritarian character. The insecurity within the family creates psychological obstacles and impediments for the growth of family members. The consequences of such psychological barriers causes that the person becomes selfish and demands everything for himself and tries to near powerful officials and on the other hand tries to dominate his subordinates. The tendency to dominate others and to be dominated with the aim of acquiring power and privileges make one use any unfair means like bribe, flattery, nepotism and favoritism. Besides this during the past history the structure of the society had been based on despotism, traditional patrimonialism and tribal foundation. Thus the people’s real loyalties are to their tribe, clan and family. In fact it is within these organizations that individuals define their identities. Therefore the entry of “organization” in an imported form during the constitutional revolution of 1906 without the necessary ground faces serious obstacles because the personality and character of the people are paradoxical and contain the elements of the will to dominate and being dominated and tribal loyalties. As a result an individual with a psychologically disillusioned personality look at one’s post not as a responsible office holder but as an opportunity to further one’s personal ambitions and spreading favouritism and nepotism in order to strengthen their clan, tribe and family loyalties which eventually leads to inefficiency and high corruption within the administration.
 • Alireza Sabzian Moosiabadi, Syed Mohammad Hosseini Page 27
  Legitimacy is always one of the challenging and controversial topics in political philosophy and for this reason many philosophers and political scientists have paid attention to this issue because if there is no legitimacy the raison detre of the government is questioned. The main question regarding the legitimacy is that from what source the rulers get their right to rule and on which basis people follow these rulers? In the present article initially different viewpoints about the legitimacy is discussed then it tries to answer the view point of Islam whether it is God who grants legitimacy to the government and whether the right to rule and legitimacy in Islam is such that the right of both.God and people are duly fulfilled. In other words in Islam the government receives its legitimacy from two sources one is God and the other is people. The concept like God's right (haghghoallah) and people's right (haghgholalnas) and "basis" or "criteria" of legitimacy are used in this article to distinguish them from each other. Finally the article comes to the conclusion that from the view point of Islam the basis of legitimacy is divine but the criteria are people. On this basis the government while adhering to the right of God has to respect people's right (haghgholalnas) and should be responsive to them.
 • Mohammad Ali Basiri, Syed Fazel Moosavi Page 45
  Turkey, the north western neighbour of Iran is one of the counties that its history is having constant presence of the army in politics whether direct or indirect. The Turkey's membership in the European Union has always been one of the foreign policy goal's preoccupations and in 1963 first practical steps were taken in that direction. Now the question arises as to what is the role and impact of domestic factors in joining European Union. The present article by a descriptive analytical method wants to study the positive and negative impact of Turkey's domestic factors on joining the European Union. The finding of the study shows that the important domestic developments which have taken place in the past decades in Turkey in political, economic and social arena have its impact on the decision to join the European Union. These developments are the presence of Islamist, secular groups, army, civilians, the Kurds, Cypriot Turks and private sector of the economy which each plays important role in the decision to join the European Union.
 • Samad Kalantri, Masoud Jaafarinejad, Masoud Montazeri Page 85
  Village monitor is one of the new institutions in rural development process which has been established for running and management of village development programme. Once the development programmes implemented on the basis of people's need it will be in the right direction and this can be done at the village level through village monitors. Thus the village monitor as the representative of the government in the village is having an important role in solving the problems of the village. The question which this article raises is what is the role played by village monitors as a mediatory organ between the government and the villagers of the villages of Najafabad city? The methodology used in this research is quantitative research method. In this method the relation between the villagers and the village monitors are examined by the help of a questionnaire. For analysis of the relation between the villagers and the village monitors Pearson's correlation coefficient tests is being used. The finding of the study shows the villagers are having great satisfaction from village monitors but they are relatively unhappy and dissatisfied with the organizations that are responsible for the village development and at present are active in villages. Also on the basis of Pearson's "r" correlation coefficients the satisfaction of the villagers from the village monitors is having meaningful relation with their satisfaction from government. This relation can be applied to statistical society which shows that villager's satisfaction from village monitors will lead to the satisfaction of villagers from government. On the whole it can be concluded that the village monitors in the capacity of managers of the development organizations can act as a mediator between the government and the villagers.
 • Bashir Esmaeili, Ghasem Rezai Page 115
  The transition to a democratic political system is always a time consuming and difficult process for the developing countries. Many countries of the world after spending decades of the onset of democratic movement have not achieved considerable gain. This process has been more complex for Afghanistan which has passed through decades of civil war, foreign intervention, anarchy and disintegration of government institution and now experiencing newly established democracy. Tribalism, the activities of terrorist groups, non organized society, the necessity to adapt to Islamic principles and foreign intervention have added to these complexities. It is certain that in the first stage this transition stage is lengthy and secondly it needs the support of international community, the Afghanistan government and its people. Thus in addition to financial help, technical support and employing skilled force the role of “education” and “culture shaping” are important in facilitating and accelerating the process of democratization of the society. The present article by a descriptive analytical method wants to suggest ways for promotion of transition towards democracy in Afghanistan. These suggestions aim at three important and effective section of the society in attaining democracy namely people, government officials and political parties. It seems that paying attention to these ways and suggestions and also passage of time can ensure an effective movement towards democracy.
 • Mohammad Ali Tasdighi, Foroogh Tasdighi Page 135
  Achieving the first position in economy, science and technology in the region on the basis of the document of the twenty years vision of Islamic Republic of Iran on the horizon in 1404 is conditioned on certain managerial obligations in institutions and organizations of the society. One of these necessities is social and political security which in this regard the management of the society is having important role and responsibility. The political manager of the country beside external security and creating order is having the role of organizing internal security and establishing law and order in the society. The question which is raised by the present article is that what are the determinants of political and social security in twenty years horizon document? In internal security which the present article emphasizes upon, the relationship between the individuals and the society is based on love and affection which is actually based on Islamic principles. The internal security is having a deterrent role and it neutralizes the factors which disrupt the security within the society and as a result the external security is fulfilled. The political managers of the society for creating internal security need to bring radical changes in objectives, approaches and management of internal institutions, it is then that the fulfillment of the objectives of 1404 Horizon can be possible. Besides this the social and political security in the society depends on other determinants like political stability, managerial stability, job security, cultural security, psychological health, creating the spirit of participation, creating the spirit of participation, creating a secure and effective atmosphere which is having self-control mechanism. This is possible when other institutions like the education department, radio and television and Islamic culture and guidance cooperate in this direction.
 • Mohammad Sadegh Jokar, Mehdi Toosi Page 171
  The pattern of cooperation and conflict between Iran and the countries of the Persian Gulf region is having great ups and downs and it is difficult to understand it without a proper and practical framework. The aim of this article is to make use of constructivist (Wendtian) theory in interaction of Iran and the countries of the Persian Gulf in order to better understand the roots of cooperation and conflict among them. The aim is to have a future oriented analysis about the how about of an attainable pattern of sustainable cooperation, pre-grounds and compulsions of this pattern. From this point of view constructivism of Alexander Wendt with its general ontological hypothesis which believes that politics and interest are based on identity and its being innate is a suitable framework. This theory believes in the acceptance of the state as the main unit of analysis and put emphasis on social identity based on three pillars (Hobbesian, Lockian and Kantian) of culture and these factors determine the foreign policy. By the help of this theoretical framework one can explain and analyze the elite oriented foreign policy of these countries. The article first explains the theoretical part then in the second part the interaction of Iran's foreign policy and the countries located in south of the Persian Gulf are analyzed and assessed in three phases. The first phase is 1980s till the end of Iraqi war against Iran, the Hobbesian domination (conflict). The second phase is from the first Persian Gulf War till 11 September 2001, the adjustment of Hobbesian culture and transition to Lockian culture, the third phase is the period after 11 September 2001, the return to Hobbesian culture.In the third part of the article, the findings of the study are presented and the suggestion for pattern of cooperation is given.
 • Abozar Fatahizadeh, Ashraf Amini, Mojtabi Taghavinejad Page 203
  In the early years of 1970s due to a change in production and capital organization of the classic international political economy system passed into a new era which in the political economy literature is called new international political economy. The Islamic revolution of Iran in 1979 occurred in the mid of life of this system. The Islamic Revolution was determined to expand its ideology to all aspect of international system. One of these aspects is international political economy system. The Islamic revolution wanted to substitute the concept of "economic man" with "humane economy". The present article wants to see how far this view point has been successful in practice. What has been the impact of Islamic revolution on international political economy system? The underlying hypothesis is that the Islamic revolution of Iran by creating a bloc or anti-hegemonic historical blocs challenged the international political economy system. The present article identifies and describes the aspects of this system, anti-hegemonic orientation of Islamic revolution in creating bloc or anti-hegemonic historical blocs. Then the article states that due to hermeneutic divergence in ideological arena, the power and the instruments which dominant hegemony have, lack of understanding of this unity and consensus about this process, the Islamic revolution could not bring about change in international political economy system to a new and different system. The present article is based on neo-Gramscian approach and the thinking of Antonio Gramsci and Robert Cox.