فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 31 (پاییز 1388)
 • پیاپی 31 (پاییز 1388)
 • 150 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/11/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی
  نرجس عرفان منش. دکتر باقر ثنائی ذاکر صفحه 7
 • بررسی میزان سودمندی آموزش مدیریت خشم در کاهش و مهار خشم در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه منطقه 13 شهر تهران
  مژده پورحسین دناک، دکتر رحمت الله نورانی پور، دکتر پریوش وکیلی صفحه 27
 • مقایسه اثربخشی راهبردهای روانی- آموزشی و مشاوره گروهی به شیوه راه حل محور در کاهش تعارضات زناشویی زوج های هر دو شاغل
  دکتر محمد قمری. دکتر سیمین حسینیان. دکتر شکوه نوابی نژاد صفحه 45
 • رابطه بین بهزیستی معنوی و سلامت روانی دانشجویان
  عیسی جعفری. غلامرضا دهشیری. دکتر فرامرز سهرابی. دکتر محمود نجفی صفحه 65
 • بررسی تاثیر رویکرد گشتالت درمانی به شیوه گروهی در ارتقا سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  زهره آقازیارتی فراهانی، دکتر کیانوش زهراکار، دکتر آذرمیدخت رضایی صفحه 79
 • اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی رفتاری در کاهش اضطراب و افزایش ابراز وجود دانش آموزان پسر دبیرستان های دولتی شهر پارس آباد مغان
  عظیم قاسم زاده، دکتر سیف الله بهاری، دکتر محمد نریمانی صفحه 95
 • تاثیر مداخلات معنوی به شیوه گروهی بر سلامت روان و خودشکوفایی
  زهره سعیدی نژاد، دکتر محمد علی مظاهری، دکتر باقر غباری بناب صفحه 115
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 135
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 137