فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 32 (زمستان 1388)
 • پیاپی 32 (زمستان 1388)
 • 138 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/09/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی 86 - 85 دانشگاه های کشور وارتباط آن با برخی متغیرهای روانشناختی
  دکتر فرامرز سهرابی، دکتر صدیقه ترقی جاه، دکتر محمود نجفی، دکتر محمدرضا فلسفی نژاد صفحه 7
 • بررسی مولفه های شادمانی ذهنی و سطح تمایز یافتگی در پیش بینی رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر کرمان
  دکتر غلامرضا رجبی، ابراهیم رسایی صفحه 31
 • تاثیر مشاوره شغلی به شیوه نظریه سازگاری شغلی دیویس بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شهرداری اصفهان
  علی قاسم زاده، دکتر سیداحمد احمدی، دکتر محمدرضا عابدی صفحه 47
 • تحلیل موضوعی و استنادی مقالات نشریه تازه ها و پژوهشهای مشاوره در 4 سال اخیر (1383 - 1387)
  دکتر نصرت ریاحی نیا، دکتر شکوه نوابی نژاد صفحه 61
 • بررسی ارتباط تمایزیافتگی خود با سبک های هویت
  فرشاد محسن زاده، دکتر مهرناز شهرآرای، محمود گودرزی صفحه 73
 • تاثیر آموزش جنسی بر بهبود کیفیت زناشویی زوج های شهر اصفهان
  مرضیه شاه سیاه، دکتر فاطمه بهرامی، دکتر عذرا اعتمادی، سیامک محبی صفحه 91
 • بررسی اثربخشی آموزش رویکردهای زوج درمانی شناختی رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار
  سکینه فتوحی بناب، دکتر سیدداوود حسینی نسب، دکتر تورج هاشمی صفحه 109
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 129
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 131