فهرست مطالب

معماری محوطه - پیاپی 14 (پاییز 1389)
 • پیاپی 14 (پاییز 1389)
 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/09/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سرمقاله
  خشایار زارعی صفحه 8
 • مقایسه فلسفه و عناصر موجود در باغ های ژاپنی و ایرانی
  ستاره برکتین، بهاره حیدری صفحه 10
 • رستوران درختی
  صفحه 16
 • خانه سیدین
  علی علایی، حسنا دزفولی زاده صفحه 22
 • شووتزینگن
  صفحه 28
 • گیاهان باغچه
  صفحه 34
 • برج
  صفحه 40
 • شکوه سپاهان
  صفحه 42
 • رقابت های طراحی کلاه فرنگی دانمارک در اکسپو 2010 شانگ های
  صفحه 48
 • جاگلدانی ها در باغ بام ها
  صفحه 58
 • معماری و هنر اسلامی
  صفحه 66
 • طراحی باغچه های سبزیجات خوراکی
  صفحه 76
 • مبلمان شهری
  صفحه 86