فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 44 (مهر و آبان 1389)
 • پیاپی 44 (مهر و آبان 1389)
 • 32 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/09/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حرف اول: فعالیت های نیکوکاری پشتوانه معنوی فردی و اجتماعی دندانپزشکان
  دکتر محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • اثر Tongue appliance بر فک بالا در مال اکلوژن کلاس III با کمبود رشد فک بالا
  دکتر عبدالرضا جمیلیان، دکتر عبدالرحمن شوکت بخش صفحه 3
 • ابعاد قانونی گواهینامه های پزشکی
  دکتر حمیدرضا دانش پرور صفحه 7
 • نقش Crack های دندانی در بروز ضایعات اندو - پریو (گزارش مورد)
  دکتر آرزو پزشکفر صفحه 9
 • روت کانال تراپی دومین دندان آسیای فک پایین
  دکتر مهردوخت صبوری صفحه 13
 • ارزیابی ساده و دقیق در تنظیم تماس های جانبی
  دکتر میرشهیدی صفحه 18
 • گفتگو با دکتر مسعود ثقه الاسلام مسئول کلینیک دندانپزشکی توان بخشی حضرت علی (ع) در کمیته نیکوکاری تعاونی دندانپزشکان ایران
  صفحه 23
 • گفتگو با آقای دکتر پورمنعمی
  صفحه 24
 • می خواهیم نیکوکاری را تخصصی کنیم
  دکتر معصومه میرزمانی صفحه 25
 • مسواک زدن شدید و حساس شدن دندان ها
  شادی خرسند صفحه 27
 • روی خط اینترنت
  صفحه 28