فهرست مطالب

فرهنگ عمومی - شماره 34 (مهر 1382)
 • شماره 34 (مهر 1382)
 • 56 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/07/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
 • تعامل دولت و دین
  صفحه 2
 • اخبار جلسات شورای فرهنگ عمومی
  صفحه 4
 • مقالات
 • درآمدی بر پژوهش؛ پیرامون تعامل دولت و دین؛ با تاکید بر مسئولیت های حکومت در قبال دین و فرهنگ مردم
  حجت الاسلام محمد جواد ابوالقاسمی صفحه 8
 • بررسی قلمرو مداخلات دولت در فرایند توسعه، آسیب شناسی دخالت یا عدم دخالت دولت در عرصه دین
  دکتر محمد خوش چهره صفحه 11
 • بررسی زیرساخت های اصلی تحقیق و توسعه در فعالیت های دینی و نقش دولت در فعالیتهای علمی و پژوهشی
  دکتر احمد سرداری صفحه 20
 • گفت و گوها
 • جهت گیری های جدید دولت و دین در دهه سوم انقلاب
  حجت الاسلام دکتر داوود فیرحی صفحه 30
 • حدود دخالت دولت در امور دینی
  دکتر عماد افروغ صفحه 37
 • قلمرو مسئولیت دولت در برابر دین
  محمد جواد صاحبی صفحه 41
 • ترجمه
 • دین - سیاستمداران و دولت
  دمی راس، کارن استریت ترجمه: سیاوش نادری فارسانی صفحه 49