فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (بهار 1388)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
 • فرامرز سهرابی صفحه 5
 • قرآن و حدیث
 • نصرت الله آیتی صفحه 13
  یکی از کتاب های مفصل و مورد توجهی که در سال های اخیر در نقد اعتقادهای شیعه نوشته شده است، کتاب اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشریه، عرض و نقد نوشته دکتر ناصر القفاری است. در این کتاب، همه باورهای شیعه و از جمله اندیشه مهدویت، مورد تهاجم قرارگرفته است. کوشیده ایم در سلسله مقاله هایی، به شبهه های این کتاب درباره اندیشه مهدویت پاسخ دهیم. در بخش دوم این سلسله مقالات، ده شبهه درباره حیات مادر امام مهدی و چگونگی تولد آن حضرت، نقل و سپس نقد خواهند شد.
  کلیدواژگان: امام مهدی، شبهات، ناصر القفاری، اصول مذهب الشیعه، غیبت، نرجس
 • جواد جعفری صفحه 43
  یکی از دلایل اثبات تولد و وجود حضرت حجت بن الحسن العسکری، احادیثی است که شیعه و سنی به تواتر نقل کرده اند و در آنها پیامبر به دوازده نفر بودن جانشینان خود تصریح کرده است. این احادیث، به اختصار، احادیث دوازده امام (خلیفه) نامید می شود. البته برخی احادیث اهل تسنن و بیشتر روایات شیعه، افزون بر بیان تعداد جانشینان، به صفات و ویژگی آنان نیز پرداخته اند. از مهم ترین نکاتی که در این روایات آمده، معرفی قائم دوازده جانشین و خبر از غیبت ایشان است و هم چنین پدر و جد او را نیز معرفی کرده است. این احادیث به دوگونه به تولد و وجود حضرت حجت دلالت می کند: یکی به صورت عام، یعنی استدلال به همان عدد دوازده که مورد اتفاق شیعه و سنی است و دیگری با متن، یعنی استدلال به صفات و ویژگی هایی که در متن روایات آمده و امام دوازدهم را که همان قائم است، مشخص و معین کرده است.
 • کلام و عرفان
 • رویکرد عقلی به مساله امامت و مهدویت در روایات / ضرورت وجود حجت (تبیین و بررسی روایت اول)
  سیدمحمدعلی داعی نژاد صفحه 69
  در بیان کلمات معصومان و سخنان ائمه، استدلال های روشنی وجود دارد که خداوند برای هدایت انسان ها به سوی کمال شان پیامبران و امامانی فرستاده است تا بدین وسیله، حجت بر بندگانش تمام شود. برای نمونه، روایت اول کتاب الحجه اصول کافی بر چهار مسئله ضرورت وجود حجت، ویژگی های حجت، ضرورت استمرار وجود حجت (حتی در دوران خاتمیت) و راه شناخت حجت دلالت می کند. تبیین و تحلیل این روایت، نشان گر آن است که قواعد عقلی نیز ضرورت امامت و استمرار آن را ثابت می کند که در این نوشتار، این قواعد به اختصار تبیین می شود.
  کلیدواژگان: حکیم، متعالی، حجت، رسول، امام، خاتمیت، مهدویت
 • تاریخ
 • حسین قاضی خانی صفحه 81
  بحث در اثبات وجود امام دوازدهم شیعیان امامی، در گذر تاریخ همواره مطرح بوده است. امروزه افرادی مانند احمد الکاتب وجود وی را رد و بحث نواب اربعه را ساختگی برمی شمارند. مقاله حاضر درپی جواب گویی به این گونه بحث هاست.
  در نوشته پیش رو، کوشیده شده است با بررسی منصب وکالت در عصر غیبت صغرا از راه شناخت وکلا و چگونگی فعالیت های آنان به اثبات وجود امام زمان از راه تاریخی و نه از راه های کلامی و حدیثی پرداخته شود.
  در ابتدا نویسنده درپی این مطلب است که آیا در منابع کهن شیعی اطلاعات تاریخی در مورد منصب وکالت در دوره غیبت صغرا به گونه ای که بتوان این منصب را تایید کرد وجود دارد؟ سپس با اثبات وجود این منصب در منابع کهن شیعی به بررسی واقعیت تاریخی آن پرداخته، آن گاه با کنار هم قرار دادن و تحلیل داده های تاریخی درپی اثبات وجود امام دوازدهم از طریق منصب وکالت برآمده است.
  کلیدواژگان: امام مهدی، وکلای امام زمان، منصب وکالت، نواب
 • حافظ فرزانه صفحه 95
  عبیدالله مهدی، مؤسس دولت فاطمیان، در آغاز تبلیغات خود از دو مقوله بیشترین بهره را گرفت. او خود را به اهل بیت پیامبر نسبت می داد و از سویی خود را مهدی موعود می نامید. بنابراین، آغاز کار عبیدالله مهدی با این دو ادعا آغاز شد و عاقبت به شکل گیری دولت فاطمیان انجامید. مردم مغرب زمین با زمینه سازی ابوعبدالله شیعی برای ظهور مهدی (عبیدالله) آماده ظهور مهدی موعود بودند. از این رو، ادعای مهدویت عبیدالله را پذیرفتند و با او همراه شدند و دولت فاطمیان را تشکیل دادند. بنابراین، تاثیر اندیشه مهدویت در شکل گیری دولت فاطمیان روشن است.
  در این نوشتار، به بررسی جوانب گوناگون تاثیر اندیشه مهدویت در شکل گیری دولت فاطمیان پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: عبیدالله مهدی، ابوعبدالله شیعی، مغرب زمین، مهدویت، افریقا، بربر، فاطمیان
 • جامعه شناسی
 • اسماعیل چراغی کوتیانی صفحه 111
  انسان موجودی اجتماعی است که در پیوند با اجتماع زندگی می کند. هم از جامعه تاثیر می پذیرد و هم در جامعه پیرامون خود تاثیر می گذارد. روابط اجتماعی، نقطه پیوند انسان با جامعه است. بنابر روایات اسلامی در روزگار پیش از ظهور امام مهدی، روابط اجتماعی ازهم گسیخته خواهد شد و زندگی اجتماعی بشر با چالش روبه رو خواهد بود. گسست در روابط اجتماعی، کم فروغ شدن عواطف انسانی، شیوع کج روی های اجتماعی و ورود انگیزه های غیرانسانی در روابط اجتماعی، نمای پیدای جامعه انسانی در آن روزگار خواهد بود.
  اما براساس آموزه های دینی، در واپسین سال های هستی و با ظهور امام مهدی تحولی اصلاح گرایانه در زندگی بشر ایجاد خواهد شد. در عصر ظهور امام زمان نمای روشن روابط اجتماعی به گونه ای شکل خواهد گرفت که فراهم آورنده منافع دنیوی و اخروی انسان خواهد بود؛ هم بستگی اجتماعی شکل می گیرد، عواطف انسانی تقویت می شود، انگیزه ها انسانی و الهی می شود و کج روی های اجتماعی به چالش کشیده خواهد شد.
  کلیدواژگان: اصلاح روابط اجتماعی، هم بستگی اجتماعی، عواطف انسانی، کج روی اجتماعی
 • ادیان و مذاهب
 • جواد قاسمی قمی صفحه 135
  حیات مسیحیت به عنوان یکی از ادیان زنده جهان، در گرو اعتقاد به آموزه بازگشت مسیح، در همه ابعاد آن است. از محورهای اساسی این آموزه، رجعت یا بازگشت شکوه مند مسیح در آخر الزمان است که اتفاقا از باورهای غالب جامعه مسیحی به شمار می رود. وقتی جزای ایمان به مسیح، زیستن در او و زنده شدن با او و حیات ابدی در ملکوت آسمان ها در کنار او باشد، بی شک یک مسیحی مؤمن همواره در انتظار بازگشت شکوه مند او خواهد بود تا با مسیح در ملکوت الهی بزید. عهد جدید به عنوان مانیفست باورهای مسیحی، نمودار روشنی از این رجعت برای مسیحیان ارائه می کند. این آموزه در بخش های قدیمی تر عهد جدید مانند رساله اول و دوم پولس به تسالونیکیان به خوبی منعکس شده است. در این مقاله، بر آنیم تا با کنکاشی درباره این موضوع، شمه ای از آیات مربوط را بررسی و از این رهگذر به ارزش الهیاتی آن پی ببریم. باید توجه داشت که رستاخیز مردگان، داوری نهایی و نیز پایان دوران از موضوع های مرتبطی است که معمولا به دلیل پیوند محکمی که با بازگشت مسیح دارند، در یک ردیف مورد پژوهش قرار می گیرند.
|
 • Nosrat-Ullah Ayati Page 13
  One of the comprehensive books written recently to critique Shia beliefs is the book named 'Usulu Madhabal-Shia-al-Imamiyya-al-Ithna Ashariyya' (Principles of the Faith of Shiites of twelve Imams)by Dr. Nasser Al-Qefari. In this book, all Shia beliefs, including Mahdism has been attacked. We attempted to respond to the Mahdism thought in a series of articles. In the second section, ten … of are cited about the mother of Mahdi and quality of his birth.
 • Javad Jafari Page 43
  One of the reasons for proving the birth and existence of the revered 'Hojjate-ebn-al-hasan-al-askari' (Mahdi) is the Hadiths (Prophet Words) cited repeatedly by both Shia and Sunni and in that prophet reiterated the number of his successors as twelve. These Hadiths are named 12-Imam or Calife Hadiths for brevity. In some Hadiths by Sunnis and Shias, the attributes and qualities of these successors are also described in addition to their number. Of the noteworthy points in these citations is the introduction of the end of these twelve successors and the news of his occultation. In them, the father and the ancestor of this person is clarified. These Hadiths indicate the birth and existence of the revered Hojjat in two ways: firstly in general, by reasoning about the figure of twelve and its agreement among both Shia and Sunni. Then, by text, where reasoning is made about the attributes and qualities [of the Mahdi], as cited in the religious citations, about the twelfth Imam, who is alive. Ahmad Katib, the author of the book 'al- Imam- al- Mahdi: Haghigha Tarikhia am Farziata Falsafia' publishe in 2007 (Imam Mahdi: The Historical Truth or Philosophical Hypothesis) who attempts to deny the existence of Twelfth Imam, raises ambiguities about the Hadiths of twelve Imam in pages 127-133 of his book. Summarily, he holds that these beliefs and Hadiths are fake and were forged in the 4th century (of Hejira Calendar) so they are not valid references. In this issue, the alst section of his claims in this regard is cited and critiques. Summary of the Ambiguities:Sheikh Mofid has enfeebled the book of SalimThe doubts of Zeidiya about the Hadiths about Twelve Imams.The Hadiths about Twelve Imams does not stipulate the existence of the son of Imam Hassan- el Askari.Summary of replies [to the above Ambiguities]:There is a wrong inference from Sheikh Mofid's words: he warns common people, not enfeeblement of expressionSheikh Saduq has replied all the doubts of Zeidiyyeh, but the author havent mentioned themThe Hadiths about Twelve Imams stipulate in two manners: one to the generals and the other to the text.
 • Seyyed Mohammad Daeinejad Page 69
  In the words of the innocent and pure Imams, there are clear reasoning that the God had sent down Messengers and Imams for guiding the people. In this way, the obligation of guidance from the part of the God is completed (finished) to his servants. For example, the first citation from the book of 'Al Hojja: Ussul e Kaafi' indicates the four issue of existence of obligation, the specifications of obligation, the necessity of continuance of existence of obligation (even in the era of Khatamiat or final prophet), and the way to identify such an obligation. Reviewing and analysis of this citation indicates that the rational precepts also approve of the necessity of Imamat and its continuance. These precepts are reviewed briefly in this passage.
 • Hussein Ghazikhani Page 81
  The issue of the existence of the twelfth Imam of the Imami Shias had always been historically debated. These days, individuals like Ahmad Al Katib deny his existence and consider the issue of his four representatives as a forged issue. This article attempts to reply to these debates.It has been attempted in the following to review the post of representation in the era of Short Absence by identifying Imam's representatives and the quality of their activities through which the existence of Imam of the Time referring to the historical methods rather than to the Rhetoric and the Hadith. Firstly, the author is looking to find historical evidence in the Shiite old literature regarding the post of representation in the Short Absence era I a way that its existence can be proved. Then, providing proof of existence for this post in the old Shia literature, consider the historical truths about it and putting these together, thereby attempting to provide proof of his existence through this post.
 • Hafez Farzaneh Page 95
  Obaidollah Mahdi, the founder of Fatemi government used two categories in the beginning of his propaganda. He related himself to the household of the prophet Mohammad on the one hand and named himself as the promised Mahdi on the other hand. Therefore, the beginning of the activities of Obaidollah was marked with these two claims and ultimately led to the shaping of Fatemi government. The people of the Western [territories] were set ready by Aboabdallah Shii’ for Appearance of false Mahdi Obaidollah, so they accepted the claim of Obaidollah to be Mahdi and accompanied him and shaped Fatemi government. So, the effect of Mahdism in shaping the Fatemi government is clear. In these writing, different aspects of the influence of Mahdism thought on shaping the government of Fatemi government is surveyed.
 • Esmaeil Cheraghi Kutiani Page 111
  Human is a social creature that lives in conjunction with the society, both receiving and having effect on the society around him. The relationships in the society are the point of departure for human interaction with the society. In the Islamic Citations, the era before the final Appearance of Imam Mahdi, these social interactions have got infected with tension and disjunction and the social life of humans is challenged. The disjunction in the social life, the failures in humanistic emotions, preponderance of social perversions, and introduction of inhumane motives in the social life is the appearance of human society at that age. In the age of Appearance of the Imam of the Time, the illuminant facade of the social interactions is formed in a way that serves interest of both this world and Hereafter. The social cohesion would get shaped and humanistic emotions would get boosted. The motives become humanistic and godly and social perversions are challenged.
 • Javad Qasemi Qomi Page 135
  The continuity of Christianity as a living religion in the world depends on the belief in Messiah in all its manifestations. One of the essential manifestations of the belief is wonderful return and appearance of Messiah at the end of history. This is one of the beliefs in the majority of Christian society. When believing the messiah is prized by living through him and returning to this world with him and living forever in the holy heavens beside him, a faithful Christian is doubtlessly awaiting his return to live with him in the Godly heavens. The New Testament, as the Christian belief manifesto, clarifies this return state for the Christians. This precept is reflected well in the older part of the Testament like the first and the second letter of Pulos to Tsalonikians. In this article, we set to discuss this issue considering some relevant Ayahs and understand its deity value in this way. It should be noted that the Resurrection of the dead, Final Judgment, and the end of history are relevant issues that will be researched because of their strong links with the Return of the Messiah.