فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (پاییز 1387)
 • بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/08/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
 • قرآن و حدیث
 • نصرت الله آیتی صفحه 11
  نویسنده کتاب اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشریه عرض و نقد که مدعی است شیعیان برای امام مهدی شانی پیامبرانه قائلند و بر این باورند که او دین اسلام را نسخ می کند و شریعت جدیدی پی می افکند برای ادعای خود به روایات گوناگونی استناد جسته است. در این بخش از مقاله هشت دسته از روایات مورد نظر ایشان که به گمان ایشان حاوی هشت اشکال است نقل و سپس نقد و بررسی می شوند. در پاسخ به این شبهات فارغ از ارزیابی سندی روایات مورد استناد که البته در جای خود باید پی گیری شود به سه نکته اساسی اشاره می شود.
  نخست این که برخی از این روایات مورد پذیرش هیچ یک از عالمان شیعی نبوده و نیست. دوم این که پاره ای از این احادیث با الفاظ و مضمونی مشابه در منابع اهل سنت نیز روایت شده است و سوم این که برخی از اشکالات نویسنده مورد نظر ناشی از گزینش معنی دار روایات و تغافل از سایر روایات مربوط بوده است در حالی که با توجه به مجموعه روایات می توان به معنای واقعی آنها بدون کمترین اشکالی پی برد.
  کلیدواژگان: امام مهدی، شبهات، ناصر قفاری، کتاب جدید، سیره خاتم، ختم نبوت، نژاد عرب
 • جواد جعفری صفحه 35
  شیعیان و اهل تسنن احادیثی را به تواتر روایت کرده اند که بنابر آنها، پیامبر جانشینان خود را دوازده نفر خوانده است. این احادیث که از دلایل اثبات تولد و وجود حضرت حجه بن الحسن العسکری به شمار می روند، به اختصار «احادیث دوازده امام» (خلیفه) نامیده می شود. البته برخی از روایت های اهل تسنن و اکثر روایت های شیعیان علاوه بر شمار جانشینان، اسامی، صفات و ویژگی آنان را نیز بیان کرده اند. معرفی قائم دوازدهم، خبر از غیبت و کیستی پدر و جد ایشان، از مهم ترین نکاتی است که این روایت ها بدان ها پرداخته اند.
  این احادیث به دو گونه بر تولد و وجود حضرت حجت دلالت دارند: یکی به صورت عام یعنی استدلال به همان عدد دوازده که شیعه و سنی بر آن اتفاق دارند و دیگری، استدلال به اسامی، صفات و مشخصاتی که در متن روایات آمده و بنابر آنها، امام دوازدهم همان قائم یاد شده است.
  احمد الکاتب در پی انکار وجود حضرت حجه بن الحسن العسکری شبهاتی را درباره احادیث دوازده امام درافکنده است. وی این احادیث را جعلی و ساخته قرن چهارم یاد می کند تا از این رو، استناد به این احادیث را ناپذیرفتنی خواند.
  کلیدواژگان: احادیث دوازده امام، شبهه های احمد الکاتب، تولد و وجود امام زمان، شبهه در امامت، شبهه های مهدوی
 • کلام و عرفان
 • بهروز محمدی منفرد صفحه 67
  بی معنایی زندگی و اندیشه های پوچ گرایی، از بحران های انسان معاصر است که پی آمدهای بسیاری همانند انحطاط خانواده و آسیب های روحی و روانی را به دنبال داشته است. اندیشه ورزان امروزی در رویارویی با این بحران ها، هر راهی جز ایمان دینی را سنجیده اند که البته افاده ای ننموده و بشریت بیش از پیش در منجلاب این تباهی فرو رفته است. با وجود این، باورهای دینی از جمله اندیشه مهدویت در مقابل این هجمه می تواند سدی پدید آورد و بشر امروزی را از این بحران برهاند.
  این نوشتار به چگونگی تاثیرگذاری اندیشه مهدویت و مبانی آن در عبور از نیهیلیسم و معناداری زندگی می پردازد و ره آوردهای باورداشت حضور امام و انتظار سازنده را در رفع پی آمدهای نیهیلیسم بیان می کند.
  کلیدواژگان: معنای زندگی، نیهیلیسم، امامت، انتظار، عصر ظهور
 • سیدمحمدعلی داعی نژاد صفحه 81
  این نوشتار پیش درآمدی بر مقاصد و شیوه پژوهشی است که در شماره های دیگر در زمینه تبیین رویکرد عقلی ائمه به مسئله امامت و مهدویت ارائه می شود. کتب حدیثی در باب تبیین و اثبات امامت و مهدویت، ادله، قواعد و اصول عقلی (کلامی و فلسفی) مهمی را به کار برده اند. اصول کافی از کتاب های حدیثی در این زمینه است. پیشوایان معصوم با استفاده از این قواعد و اصول و بهره مندی از شیوه های مناسب منطقی، حقایق را در زمینه امامت و مهدویت به خوبی تبیین و اثبات نموده اند که در شماره های دیگر به شرح و تبیین آنها خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: امامت، مهدویت، قواعد فلسفی، قواعد کلامی، قواعد منطق، احادیث اعتقادی، اصول کافی
 • رحیم لطیفی صفحه 89
  ولی خدا جنبه آسمانی و نیروی تصرف در تکوین دارد. شخصیت نبی و رسول، افزون بر مقام ولایت، مقام دریافت و ابلاغ وحی، تبیین و توضیح وحی، مرجعیت دینی، رهبری و ریاست حکومت دینی را نیز عهده دار است. شخصیت امام و حجت از تمام آن مقامات، جز دریافت وحی، بهره می برد و تا عالم و آدم برجاست، این شخصیت الهی حضور دارد، تا حکمت و لطف الهی نیاز انسان ها را دربر گیرد. این نوشتار در دو بخش و در هشت فصل به تقریر این مهم پرداخته است:بخش نخست، به معرفی اجمالی امام و بیان جایگاه او به منزله تنها مصداق ولی الله درعصر کنونی، واژه و اصطلاح شناسی ولایت، ماهیت ولایت، ولایت تکوینی و تشریعی، تاریخچه مباحث ولایت و مصادیق ولی می پردازد و سپس به نقد و بررسی دیدگاه های افراطی و تفریطی درباره امام باوری اشاره می کند و خاطرنشان می نماید که اعتقاد به ولایت امامان با عقیده به تفویض و غلو فاصله زیادی دارد.
  بخش دوم، نخست به تبیین مبنا و اساس تصرفات تکوینی ولی خدا با استفاده از قواعد هستی شناسی فلسفی می پردازد و سپس به اثبات ولایت از منظر متون دینی (قرآن و روایات) اشاره می کند و در پایان، مهم ترین ویژگی های ولایت (خصایص ولایت) را برمی شمرد.
  کلیدواژگان: ولایت، امامت، تفویض، انسان کامل، نفس مجرد، امام حاضر
 • تاریخ
 • اسماعیل اسماعیلی صفحه 117
  ارتباط با رهبران و پیشوایان دینی که هدایت گر انسان ها به مقصد والای انسانی بوده اند، همواره مورد توجه همگان به ویژه شیعیان بوده و این رابطه از دیرباز از زمان رسول گرامی اسلام تا دوران ائمه هدی ادامه داشته است، حتی این ارتباط در روزگارانی که برخی از امامان معصوم در قید و بند حکومت ها اسیر بودند، گسسته نشده است.
  از میان این همه دیدارهای گروهی یا فردی که با ائمه رخ داده، برخی ویژگی هایی دارند که آنها را از ملاقات های دیگر ممتاز می نماید و سبب شده مورخان و روایت گران آن را به صورتی ویژه نقل کنند و در منابع به ثبت نمایند.
  سفر کاروان قمی ها و جمعی از بزرگان و شیعیان از شهر قم به مقصد سامرا که به قصد زیارت امام عسکری اتفاق افتاد و در این ماجرا به دیدار امام عصر نائل شدند، نمونه ای از این دست است. این رخ داد از آن جهت اهمیت دارد که آن را به منزله سندی گویا بر ولادت و وجود امام مهدی به کار می برند و در برخی از منابع معتبر به آن اشاره شده است. این مقاله، به شرح این واقعه تاریخی و اتفاقاتی می پردازد که در آن رخ داده است.
  کلیدواژگان: امام حسن عسکری، امام مهدی، ولادت، غیبت، قم، سامرا، علم امام، شیعیان قم
 • مختار اصلانی صفحه 131
  اقوال و نظرات مختلفی درباره نام و نسب مادر حضرت مهدی ذکر شده است. عالمانی چون کلینی، مسعودی، نعمانی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن خلکان، شهید اول و... درباره نام و نسب مادر آن حضرت نظراتی برشمرده اند. کلینی او را کنیزی سیاه از استان های شمالی سوران به نام (نوبه)، نعمانی، مسعودی، شیخ مفید و ابن خلکان مادر آن حضرت را کنیزی تربیت یافته در خانه حکیمه خاتون، شهید اول نام مادر آن حضرت را صقیل و شیخ صدوق، طوسی، طبری و اکثر محققان پس از شیخ طوسی مادر آن حضرت را نرگس دختر پادشاه روم معرفی کرده اند. با وجود این که اکثر محققان کوشیده اند حدیث شیخ صدوق را اثبات کنند، به این حدیث نیز اشکالاتی کرده اند که این مقاله آنها را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: نرگس، روم، پادشاه، قصر، کنیز، حضرت مهدی، جنگ، مسیح، قیصر، اسیر
 • جامعه شناسی
 • علی اکبر بیاری صفحه 141
  باور به مهدی از اصیل ترین باورها نزد شیعیان آن حضرت است. این باور در رفتارهای آنان تجلی می یابد. حضور مهدی باوران در مسجد مقدس جمکران و سه شنبه شب ها، نمونه ای از این رفتارهاست. در این میان، رفتارهایی وجود دارد که با آموزه های مهدویت چندان سازگار نیست. این نوشته به عمده ترین آسیب های رفتاری می پردازد که جنبه اجتماعی دارد. نویسنده با حضور در آن مکان شریف در شب های چهارشنبه آن آسیب ها را توانسته برشمرد.
  کلیدواژگان: آسیب، آسیب شناسی، مهدویت گرایی، مهدی باوران، مسجد مقدس جمکران
 • ادیان و مذاهب
 • کشیش جیمز انس الامیر کانی ترجمه: جواد قاسمی قمی صفحه 163
  فرجام شناسی، از آموزه های الهیاتی دینی است که به دلیل مرتبط بودن با آینده نادیده بشر از مباحث جذاب و تاثیرگذار در ادیان به شمار می رود. در این میان، ادیان ابراهیمی تصویر روشن تری از آینده برای پیروان خود ترسیم کرده اند، چنان که در دینی هم چون مسیحیت این آموزه اصلی کلامی و تاثیرگذار در اعتقادات به شمار می رود. بازگشت دوباره مسیح و داوری نهایی و بهشت و دوزخ از جمله مباحث فرجام شناختی در آیین مسیحیت است. درک درست این اندیشه در مسیحیت، نیازمند آشنایی بی واسطه با آراء و نوشته های الهیاتی اندیشه ورزان و صاحب نظران این دین است که در هریک از سه فرقه کاتولیک، ارتدوکس و پروتستان قلم زده اند. در آیین پروتستان از آثار ارزش مند الهیاتی کتاب نظام التعلیم فی علم اللاهوت القویم نوشته کشیش جیمز انس الامیرکانی است. ویژگی بارز این کتاب شکل پرسش و پاسخی آن و نیز استنادات بی شمار به کتاب مقدس است که نویسنده در میان مباحث، ضمن طرح اندیشه های کاتولیکی به نقد آنها نیز می پردازد.
  کلیدواژگان: بازگشت مسیح، رستاخیز عمومی، داوری نهایی، پایان جهان
 • صفحه 175
 • صفحه 178
|
 • Nusratullah Ayati Page 11
  There is a book with the title: Usulu Madhab-al-Shia-al-Imamiyya-al-Ithna Ashariyya (Principles of the Faith of Shiites of twelve Imams) in the from of both presentation and criticism. The writer of this book claims that the Shiites regard Imam Mahdi (PBuH) to be at the status of a prophet. They believe that the Imam will abolish the religion of Islam when he appears and replaces it with a new religious law. The writer of this book has relied on various traditions to prove his claims.In this article, we have cited the eight groups of traditions to which the claimers referred and with which they found faults. Then we have investigated and criticized their reasons. Now, regardless of the fact that, in our opinion first of all, such traditions must be assessed and evaluated in their own place as to whether they are based on reasons and really documented or not, we have referred to three essential points:One, some of these traditions are not approved by any of Shiite scholars at all.Two, some others of these traditions have been narrated in some Sunnite sources with similar purports and remarks. Three, some of the difficulties that the writer has brought about generate from his intentional choice of some traditions but his significant feigning negligence of other related traditions; whereas, we can easily understand the real meaning of what has been meant by surveying the whole collection of narrations.
 • Javad Jafari Page 35
  One of the proofs that confirm the birth and the presence of Imam Mahdi-ibn- Hassan Askari (PBUH) being alive in the world is the number of several hadiths that have been consecutively narrated by both Shiites and Sunnites, to which the great prophet of Islam (MGSBH) referred and specified that he was to have twelve successors. These hadiths or traditions are briefly called the “Hadiths of the Twelve Imams or Caliphs”. Of course, some narrations of the Sunnites and most narrations of the Shiites have gone further to mention the names and numbers of the successors to describe their qualities or characteristics. Of the most important points cited in such traditions is introducing the twelfth Imam as being the riser and alive and giving the news of his Absence and the identity of his father and ancestors.These traditions denote the birth and presence of Imam Mahdi (PBUH) in two ways: the first is a general specification for the number of “12”, which is confirmed by both Shiites and Sunnites and the other clarifies and gives the reasons for the names, qualities and characters in the texts, also indicating the twelfth Imam being alive as the Riser (PBUH). as the only Guardian, the Friend and the remainder of God on the earth at the present time. Many other things have been explained such as the terminology of Guardianship the nature of Guardianship, genesis, creation, the descriptive guardianship, application of the position of Friendship of God, etc. Then an investigation and criticism have been made with regard to the both extremes in the views of some thinkers concerning the belief in the twelfth Imam (PBUH) with the emphasis on the fact that the belief in the guardianship of the Imam is much different from exaggeration and Consignation.In the second part of the article, the base and foundation of intervening in the Creation on the part of the Imam, who is His Friend has been brought about with regard to and by using philosophical cosmology and existence. Then the confirmation of guardianship from the viewpoint of religious Texts (the Quran and traditions has been cared for. At the end, the most important qualities of the Guardian and the Friend of God has been given to the dear readers.
 • Behruz Muhammadi Munfared Page 67
  One of the crises of our contemporary man is his nihilistic idea that says Existence is useless and denies any objective ground of moral truth. Nihilism has always had its many bad effects on human life such as the decline of families, mental harms or spiritual injuries. However, today’s thinkers have risen against those crises and proved that every other way except religious Faith and Godly belief will bring no positive result for humanity; and this has been exactly indicated through experience by practical proofs; otherwise, human social existence will definitely sink deeper in the mire of decadence. This is at the time when religious beliefs including Mahdism Thought can raise up a strong barricade against the attack of Nihilism to save today’s man from such a misfortune.The writer of this article has tried to clarify and explain the effects of Mahdism and its basis to provide the clear road for traversing out of Nihilism to produce a meaningful life. This writing has also gone through the results of the Imam’s presence, our Expectation and Belief to do away with the dirty effects of Nihilism.
 • Sayyed Muhammad Ali Dai Nejad Page 81
  The following article is supposed to be an introduction to the method of some research on the basis of intellectual approaches that our Imams followed to explain the subject of Imamate and the fact of Mahdism. We hope that this discussion will continue in our other articles of the future.In our books of narrations, there have been presented many important intellectual (dialectical and philosophical) reasons, criteria or methods in order to clarify and prove the fact of Imamate and Mahdism. Including such sources is the book Usul-e-Kafi (Kafi’s Principles) that can be introduced as one of the most important books on Narrations or Hadiths. Our immaculate Imams would always use such criteria and apply those appropriate logical methods to confirm the facts about Imamate and Mahdism in the most acceptable way possible. In the next editions of our articles, we shall, God willing, deal with those proofs and reasons as far as possible to provide the readers with our best explanations.
 • Rahim Latifi Page 89
  The writer of this article has tried to clarify and explain the essence of “guardianship” to make its application known to the readers. The conclusion that has been taken from this writing is that the Guardian (Friend of God) is endowed with the element of being heavenly enjoying the power of intervening in Creation. The difference in the great prophet of God was that in addition to the position of Guardianship, he also possessed the status of receiving Revelations from God and conveying them to people after his interpreting and explaining them. However, the holy prophet and the Imams have all the religious authority and are the source of religious imitation. They are in charge of leadership for the government of the people.So the twelfth and the last Imam, the Proof of God, enjoy all the above authorities except receiving Revelations. This divine personage is and will be present among the people as long as the world and its inhabitants exist until God’s faver will apply to all men and women and for him to appear.The first part of this writing includes the introducing of the Imam briefly, indicating his position and his personageOn the other hand, Ahmad-al-Kateb denies that there has been an Imam named the Proof of God, son of Imam Hassan Askari and also, he has raised some doubts regarding the traditions for the twelve Imams (PBU them). In summary, he wants to say that those traditions are fictitious being made up in the 4th century. He believes that no one may refer to such hadiths as documented.In this writing, we will try to criticize and give reasons against Ahmad’s claims.
 • Esmail Esmaili Page 117
  Getting in Contact with the great Saints and religious Leaders, who have acted as Guides and directed men to the high position of humanity, has always been the center of Muslems’ attention specially the Shiites. The relation or contact between the Imams and other people has continued since the time of the prophet Muhammad (MGSBH) up to now. This relation or contact has never been cut off or torn away even at the times when some of the immaculate Imams were in the prisons of the cruel governments.Among those visits, whether in groups or individually, there are contacts with some unigue features that make them distinct from other visits in such a way that the narrators and historians quote them in their exclusive ways or get them recorded as references.A caravan from the city of Qom to travel to Samerra in Iraq was arranged for the pilgrimage of the Shrine of Imam Hassan Askari (PBUH). Those men in the caravan succeeded in visiting the Imam of Time (PBUH). The trip is just a sample of what has happened throughout history for the believers to show the importance of their Raith in God’s precepts. It is important because it can be introduced as an authentic document to the existence of Imam Mahdi (PBUH), his birth date and his being alive.Now the following article has tried to explain that historical events and some other things that have occurred after wards by refrring to some valid sources and reliable evidence.
 • Mokhtar Aslani Page 131
  There are different opinions and ideas mentioned about the name and parentage of Imam Mahdi (PBUH): who his mother was? Some great scholars or religious authorities such as Kulayni, Mas’udi, Nu’mani, Shaykh Saduq, Shaykh Mufid, Shaykh Tusi, Ibn Khallakan, the First Martyr, etc, have all given their ideas about the Imam’s mother. Kulayni said she was a black slave from one of the north provinces of Suran with the name Nuba. Nu’mani, Mas’udi,Shaykh Mufid and Ibn Khallakan believed the Imam’s mother was an educated bondmaid who lived in the housre of Hakima Khatoon. The First Martyr had named her ‘Saqil’ and, finally, Shaykh Saduq, Tusi Tabari with the most religious scholars after Shaykh Tusi introduced the Imam’s mother as “Narges”, the daughter of the emperor of Rome. Although those scholars tried hard to justify what Shaykh Saduq had narrated, there were still some oppositions to his hadith.Now, in this article, we have investigated about some facts on all discussions and the way those traditions were narrated.
 • Ali Akbar Biari Page 141
  We may sit for a while watching those believers in Imam Mahdi (PBuH) who come to visit khowingly the holy mosque of Jamkaran, specially on tues day nights. Among. such visitors, however, we sometimes witness those people who treat unwisely. In the name of “belief” in Imam Mahdi (PBuH), they reveal unfortunately some behaviors that are incompatible with the doctrine of Mahdism, and below the dignity of believers. Now, in the following writing, we have tried to deal with the major injuries or harms which are considered as being social. The enumeration of such injuries has been the result of the writer’s continual presence in that holy place witnessing the people’s behaviors on Tuesday evenings to improve perhaps some of those habits. One of the major harm is the loud sound of music and singing coming out if the cars. To prevent such a bad manner may be the advertisements of the traffic police to warn people against damages incurred by such loud sounds of music. The television can do a better job if it broadcasts some notices to alert people and change their understanding or attitude toward holy places.In my opinion, to fine offenders in cash would be more fruitful because it costs them too much to pay a lot of money, this causing them not to repeat minor offences.The second injury is the mistreatment of some people not knowing the values of pilgrimage to a holy place. We can train them by letting them do some cultural jobs to raise their level of knowledge.
 • Javad Qassemi Qumi Page 163
  Eschatology, that part of theology concerned with the last state of life is one of the most attractive doctrines that has affected all the religions among which religions to Abraham (PBUH) have depicted a clearer picture than others for their believers. In Christianity, the doctrine has turned to an influential dialectical principle for the beliefs. The returning of Messiah, his final judgment, Paradise and Hell are among the eschalology of Christian Faith. To understand this thought of Christianity correctly needs us to go directly to theological writings of Christian scholars and thinkers or authorities that have done research in each of the three sects of Catholic, Protestant and Orthodox. In the Protestant Church, one of the invaluable works seems to be the book Nezam-al-Ta’lim Fi Elm-al-Lahoot-al-Qawim (the system of the Teaching in the Powerful Knowledge of Divinity) written by James Enes from America. The outstanding feature of this book is its form of being dialectical, asking and answering with its numerous references to the holy book of the Bible. The author has criticized Christian thoughts of Catholics among the many religious discussions he has brought about.