فهرست مطالب

راهبرد - پیاپی 56 (پاییز 1389)

فصلنامه راهبرد
پیاپی 56 (پاییز 1389)

 • بخش ویژه بررسی های سیاست خارجی
 • 378 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/10/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ویژه
 • محمود واعظی صفحه 7
  مطالعه تجربیات و شیوه های مدیریت بحران های بین المللی توسط چهار قدرت بزرگ (امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه) در پیش و پس از جنگ سرد، و بهره برداری از آن برای شناخت دوران انتقالی نظام بین الملل و شرایط پیچیده می تواند تلاش علمی مهمی به حساب آید. تجربیات و رویکردهای هر یک از این قدرت های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی از قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگ استراتژیک آنها نشئت می گیرد، اما آنچه در این میان اهمیت اساسی دارد، تحولات نظام بین الملل و تاثیر آن بر ساختار تصمیم گیری است. به همین دلیل، در این مقاله تلاش می شود به این پرسش مهم پرداخته شود که تحولات نوین نظام بین الملل چه تاثیری بر ساختار تصمیم گیری قدرت های بزرگ در مدیریت بحران های بین المللی داشته است. در این مطالعه، دو ویژگی خاص این بحران ها یعنی تنوع دامنه آنها و افزایش تعدادشان در دوران پس از جنگ سرد نیز مورد بررسی قرار گرفته و به پیچیدگی های خاص مدیریت قدرت های بزرگ از حیث شرایط خاص رقابت و همکاری آنها در حل و فصل این بحران ها نیز اشاره می شود. در نهایت، این مقاله به اشتراکات و تفاوت های مدیریت بحران هر یک از قدرت ها در دوران پس از جنگ سرد، با توجه به منافع و اهداف آنها می پردازد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، نظام بین الملل، قدرت های بزرگ، امریکا، اروپا، چین، روسیه
 • سیدمحمدکاظم سجادپور، اردشیر نوریان صفحه 43
  سیاست خارجی پدیده ای ترکیبی و متاثر از عوامل ساختاری، پویایی های سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی و نقش مؤثر عوامل انسانی در تصمیم گیری، تعیین جهت، نقش و اولویت ها در مسیر حرکت دولت- ملت در مارپیچ مناسبات خارجی است. عمده ترین بازتاب اراده نخبگان در جهت گیری سیاست خارجی و برنامه ریزی بین المللی در تدوین اسناد فرادستی ملی نظیر سند استراتژی ملی و یا اسناد بلندمدت راهبردی و یا سندهای چشم انداز متجلی می گردد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای، در پی سه دهه تلاش برای استقلال و اقتدار ملی، طی یک روند نسبتا طولانی از طریق بحث و تصمیم گیری اجماعی، در سال 1382، سند چشم انداز 1404 را به عنوان یک سند کلیدی و فرادستی تدوین کرد که در آن، چهارچوب برنامه ریزی سیاست های داخلی و خارجی برای تبدیل کشور به قدرت برتر در منطقه آسیای جنوب غربی مشخص گردیده است. این مقاله ضمن تبیین رابطه بین برنامه ریزی سیاست خارجی و توسعه اقتصادی کشور هم از نظر داخلی و هم از جنبه بین المللی در سند چشم انداز، بر جدایی ناپذیری این دو مقوله تاکید می کند. همچنین با تاکید بر عوامل ساختاری و انسانی به صورت توامان هم توصیف این مفاهیم و هم تبیین روابط آنها مورد توجه قرار گرفته است. چهارچوب تئوریک این پژوهش مبتنی بر نظریه سازه انگاری است و با استفاده از روش فراتحلیل؛ بر این باور است که رسیدن به قدرت منطقه ای برتر در گرو سیاست خارجی توسعه گرا بوده و از منظر هنجاری نیز توجه همزمان به منابع داخلی توسعه و کنش و واکنش مثبت با محیط بین الملل ضروری است.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز 1404، توسعه اقتصادی، سیاست خارجی توسعه گرا، برنامه ریزی سیاست خارجی
 • پروین داداندیش، ولی کوزه گر کالجی صفحه 73
  پایان جنگ سرد به منزله ورود عرصه مطالعات امنیتی به مرحله ای جدید به شمار می-رود. با توجه به تحولات شگرف پدیدآمده در عرصه نظام بین الملل، رویکردهای سنتی در مطالعه و تحلیل پویش های امنیتی از جمله تعریف امنیت، دامنه شمول و سطوح تحلیل آن مورد بازبینی گسترده ای قرار گرفت. نیاز به بازاندیشی نظری و تبیین مناسب ابعاد مختلف مفهوم امنیت در سپهر جدید سیاست بین الملل، منجر به پیدایش مکاتب نظری مختلفی گشت. مکتب کپنهاگ از جمله مکاتبی است که در این عرصه با ارائه تعریف موسع و چندبعدی از مفهوم امنیت و توجه به سطح تحلیل منطقه ای از جایگاه برجسته ای در عرصه علمی مطالعات امنیتی در طی دو دهه اخیر برخوردار شده است. در این میان، نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای، از مهم ترین دستاوردهای این مکتب به شمار می رود که از سوی چهره شاخص مکتب کپنهاگ، بری بوزان، برای تبیین پویش-های امنیتی در مناطق مختلف جهان مطرح شده است. با توجه به جایگاه و اهمیت و نیز ادعای این نظریه در تبیین بهتر تحولات امنیتی در جهان پس از جنگ سرد، این نوشتار بر آن است تا با مبنا قرار دادن تحولات و پویش های امنیتی منطقه قفقاز جنوبی به عنوان یکی از مناطق پرتنش و چالش برانگیز جهان در طی دو دهه اخیر، بر مبنای نقد تجربی به آزمون مبانی و مؤلفه های اصلی نظریه مجموعه امنیتی منطقه-ای بپردازد؛ تا ضمن سنجش مفروضه های انتزاعی این نظریه با واقعیات عینی، با کاربست این رهیافت نظری، درک بهتری از تحولات پیچیده امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی نیز حاصل شود.
  کلیدواژگان: مکتب کپنهاگ، بری بوزان، نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای، اوراسیا، قفقاز جنوبی
 • عبادالله مولایی صفحه 109
  هویت بین المللی اتحادیه اروپا با روایت های مفهومی متعددی مانند «قدرت مدنی» و «قدرت هنجاری» توصیف شده است. روایت «اروپای پست مدرن» از جمله روایت هایی است که از گذار اروپا به فراسوی سیاست مدرن سخن به میان آورده است. رابرت کوپر دیپلمات انگلیسی و رابرت کیگان تحلیلگر امریکایی نمایندگان این روایت غالب در جهان انگلیسی زبان به شمار می آیند. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که روایت پست مدرن چگونه در تعریف هویت بین المللی اتحادیه اروپا نقش آفرینی می نماید؟ فرضیه ای که در ادامه به آزمون نهاده خواهد شد، این است که روایت پست مدرن به میانجی «بازنمایی گفتمانی» و «غیریت سازی» و «تفاوت گذاری» میان اتحادیه اروپا با دگرهای غیر اروپایی پرداخته، به برساختن هویت بین المللی اتحادیه اروپا مدد می رساند. این نوشتار با الهام از سنت پسا پدیدارشناختی به بررسی آغاز و انجام پست مدرنیسم، چرخش پست مدرن درسیاست اروپایی، اروپای پست مدرن به روایت رابرت کوپر، اروپای کانتی به روایت رابرت کیگان و جایگاه اروپایی پست مدرن می پردازد و این گونه نتیجه می گیرد که در غیاب این همانی تمام عیار نظریه و واقعیت، روایت پست مدرن هویت اروپایی، بیش از آنکه پدیدار شناسانه باشد، وجه هنجاری دارد.
  کلیدواژگان: نظام وسفالیایی، اروپای پست مدرن، اروپای کانتی، هویت بین المللی اتحادیه اروپا
 • الهه کولایی صفحه 137
  تجزیه اتحاد شوروی با دغدغه ناشی از هراس تکرار سناریوی فروپاشی اتحاد شوروی برای رهبران جدید فدراسیون روسیه، همراه بوده است. در نخستین سال های پس از استقلال روسیه، رهبران جمهوری های خودمختار و استان ها، با استفاده از ضعف قدرت مرکزی، تقاضاهای استقلال طلبانه خود را افزایش دادند. یلتسین در دوران اتحاد شوروی با رهبران مناطق ائتلافی گسترده ایجاد کرده بود، که پس از فروپاشی هم ادامه یافت. تفاوت سطح توسعه، ظرفیت ها و توانایی های هر یک از مناطق، سبب تشدید دشواری شرایط پس از فروپاشی شد. سیاست های اقتصادی افراط گرایانه برای انتقال به نظام اقتصاد بازاری، بر وخامت اوضاع افزود. در دوره یلتسین جمهوری های خودمختار توانستند نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی خود را حفظ کنند. ولی با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، دگرگونی در نظام فدراتیو روسیه با سرعت و شدت گسترش یافت. تهدیدهای امنیتی به ویژه در مناطق مسلمان نشین، زمینه را برای تمرکزگرایی جدید پوتین و عبور او از موازین فدرالیسم هموار ساخت. در این مقاله تحول در نظام فدرال روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، با تمرکز بر تفاوت های دوره یلتسین و پوتین مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از انجام این پژوهش روشن کردن روند های تداوم و تغییر در نظام فدرال روسیه است. مفروض اصلی این نوشتار این است که در پی نابودی نظام کمونیستی و با سپری شدن دوره زمامداری یلتسین، پوتین روند تمرکزگرایی و عبور از استانداردهای نظام فدرال در روسیه را تقویت کرده است.
  کلیدواژگان: شوروی، فدارلیسم، تمرکز گرایی، بوریس یلتسین، ولادیمیر پوتین، دمیتری مدودف
 • سیداصغر کیوان حسینی صفحه 163
  نظریه چیره طلبی (هژمونیسم) یکی از نافذترین نظریه های روابط بین الملل است که برای آشنایی با ابعاد گوناگون کارکرد قدرت های چیره طلب (هژمونیک) راهگشاست. در چهارچوب دیدگاه هایی که از زوایای نظامی، اقتصادی و سیاسی به این مقوله پرداخته، مکتب گرامشی به ویژه آنچه که در آرای مفسرین متاخر آن (پساگرامشی ها) انعکاس یافته، با نوآوری خاصی همراه است؛ ابتکاری که در تاکید بر نقش منابع غیر مادی یا نرم افزاری قدرت در جریان ظهور، قدرت یابی و تداوم بقای این قبیل بازیگران ریشه داشته و الگوی رفتاری آنان را در چهره ای از آرمان ها و اهداف روشنفکرانه به تصویر می کشد. در این نوشتار سعی شده که بر مبنای تشریح زوایای گوناگون مکتب پساگرامشی بر محور نظریه چیره طلبی(هژمونیسم)، چگونگی کاربرد منابع غیر مادی قدرت در رفتار چیره جوی مهم ترین مصادیق قدرت های امپراطوری به ویژه بریتانیا و امریکا تبیین شود، آنچه که به شکل گیری تصویری پذیرفتنی از «برتری طلبی روشنفکرانه» آنان در نزد دیگر دولت ها منجر شده است.
  کلیدواژگان: چیره طلبی (هژمونیسم)، تفسیر گرامشی و پساگرامشی، امپراطوری روم، امپراطوری انگلیس، صلح امریکایی، منابع غیر مادی یا قدرت نرم
 • محسن شریعتی نیا صفحه 187
  برمبنای تاریخ سیاست بین الملل قدرت های در حال ظهور همواره رفتاری چالشگرانه در برابر جامعه بین الملل بروز داده اند. از همین رو در ادبیات نظری این حوزه نیز این بازیگران عموما بازیگرانی چالشگر و تجدید نظرطلب تصویر شده اند. اما رفتار چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور در دوران پساجنگ سرد با سنت رفتاری قدرت های در حال ظهور نمی خواند. این کشور نه تنها جامعه بین المللی را به چالش نکشیده، بلکه در حوزه های مختلف رفتاری همکاری جویانه بروز داده است. نویسنده معتقد است که قرار داشتن توسعه اقتصادی به عنوان انتخاب استراتژیک حزب کمونیست از یکسو و پاسخ مثبت جامعه بین المللی به اراده همکاری جویانه این کشور، دلایل رفتار استراتژیک بدعت گونه آن بوده است.
  کلیدواژگان: چین، جامعه بین المللی، رفتار استراتژیک، همکاری، توسعه
 • علی اکبر اسدی صفحه 223
  مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که کدام یک از نظریه های رئالیستی می توانند چهارچوب مفهومی جامع تر و مناسب تری را برای تبیین سیاست خارجی کشورها ارائه نماید. در این راستا ضمن اشاره به مبانی مشترک و مناظره های درونی رئالیسم به نحوه نگاه و تبیین رئالیسم کلاسیک، رئالیسم ساختارگرا و رئالیسم نوکلاسیک به مقوله سیاست خارجی پرداخته شده است. تاکید رئالیسم کلاسیک بر سرشت قدرت طلب انسان و ویژگی های دولت ها در تبیین سیاست خارجی و عدم توجه کافی به عوامل سیستمی و در مقابل عدم توجه رئالیسم ساختارگرا به عوامل سطح واحد و تاکید صرف بر متغیرهای کلان سیستمی از نارسایی های این دو نظریه برای تبیین سیاست خارجی محسوب می شود. مهم تر اینکه در نورئالیسم متغیر وابسته اصلی که نظریه پردازان در پی تبیین آن هستند، مؤلفه ها و نتایج بین المللی است و بررسی سیاست خارجی دغدغه عمده ای محسوب نمی شود. در حالی که رئالیسم نوکلاسیک متغیر وابسته مورد بررسی خود را سیاست خارجی می داند و این نظریه در درجه نخست، نظریه ای برای تبیین سیاست خارجی دولت هاست. استدلال اصلی این است که رئالیسم نوکلاسیک به دلیل توجه همزمان به عوامل سطح سیستمی به مثابه متغیر مستقل و عوامل سطح واحد به عنوان متغیر میانجی و تلقی سیاست خارجی به عنوان متغیر وابسته اصلی می تواند چهارچوب مفهومی جامع تری را برای تبیین سیاست خارجی در مقایسه با رئالیسم کلاسیک و ساختارگرا ارائه دهد.
  کلیدواژگان: رئالیسم، سیاست خارجی، رئالیسم نوکلاسیک، رئالیسم ساختارگرا، رئالیسم کلاسیک
 • حسین صادقی، حسن احمدیان صفحه 253
  هدف از این پژوهش، بررسی تحولات و چالش های داخلی یمن و دلایل توجه فزاینده جامعه بین المللی به این مسائل و پیامدهای احتمالی آن بر تحولات داخلی یمن است. لذا به پیوند دادن مسائل و چالش های داخلی یمن و جایگاه جغرافیایی ویژه این کشور با مسائلی می پردازیم که این شرایط و اوضاع داخلی را ممکن است متوجه امنیت در سطوح منطقه ای و بین المللی کند. این پژوهش عمدتا بر تحولات دهه 2000 متمرکز می شود اما گاه برای تبیین و توضیح مشروح تر برخی مسائل به برهه های دیرین تری از قرن بیستم رجوع می کند. ساختار پژوهش به نحوی است که پس از طرح چارچوب تئوریک، ابتدا اوضاع و شرایط داخلی یمن مورد توجه قرار می گیرد سپس چالش های پیش روی این کشور و در نهایت شیوه و الگوی تعامل امریکا و جامعه جهانی با این مسائل تهدیدزا مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت در نتیجه گیری نشان می دهیم که توجه دولتمردان یمنی به امکاناتی که قدرت های منطقه ای و جهانی در اختیار این کشور قرار می دهند، چگونه امکان تحول را فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: جمهوری عربی یمن، عربستان سعودی، مناقشه صعده، حوثی ها، القاعده، اجلاس لندن
 • حسین دهشیار صفحه 281
  درهم فروریزی دیوار در قلب اروپا، دگرگونی تئوریک در سیاست خارجی امریکا را گریزناپذیر ساخت. اجماع لیبرال که در چهارچوب مرجع بودن لیبرال ها در حیات بخشیدن به سیاست جهانی امریکا بود، از هم گسیخت. آنچه به لیبرال ها مشروعیت برای رهبری روشنفکرانه در قلمرو سیاست خارجی اعطا کرده بود، تاکید آنها بر مبارزه بر علیه کمونیسم و ارتقاء امریکا در مقام رهبری جهان بود. توجیه تاریخی فلسفی مرکز حیاتی را تاریخدان امریکا آرتور شلزینگر فراهم آورد. مرکز حیاتی نقشه راه دوران جنگ سرد تصمیم گیرندگان امریکایی بود. به دنبال پایان جنگ سرد- لیبرال ها به عنوان مرکز ثقل حیات سیاسی امریکا- با توجه به ویژگی های داخلی و شرایط بین المللی به حاشیه رانده شدند و به جای آن خط مشی تک قطبی، با تاکید بر سیاست خارجی تهاجمی و ملی گرا، به صحنه آمد. چارلز کراتهمر به توجیه فلسفی و تئوریک درخصوص اینکه امریکا در صحنه جهانی دارای ماموریت است، حیات داد. تغییر در مبانی فکری سیاست خارجی از لیبرالیسم قدرت نواز به محافظه کاری ایده نواز، به یک واقعیت تبدیل گشت. مرکز حیاتی دوران جنگ سرد مبتنی به دفاع از منافع ملی در صورت لزوم با استفاده از قدرت نظامی بود. لحظه تک قطبی مبتنی بر تاکید به باورها و اعتبار فزاینده قدرت و ماهیت جهانی میراث امریکاست.
  کلیدواژگان: مرکز حیاتی، لحظه تک قطبی، اجماع لیبرال، دگرگونی
 • پژوهش
 • محرم دولتشاهی پیروز، هادی طهماسبی آشتیانی صفحه 313
  آینده پژوهی وکاربردهای آن در ابعاد جهان شمول طی دو دهه گذشته رشد و گستردگی فراوانی در کشورهای توسعه یافته جهان پیدا نموده که ماحصل آن گردهمایی متخصصین و اندیشمندان در قالب کارگروه های مختلف و به منظور تعیین چشم اندازها و برنامه ریزی های راهبردی بوده است. همچنین در گذر زمان از ادوار گذشته تاکنون عوامل متعددی در تحولات زندگی بشری در این کره خاکی نقش داشته است که اگر بخواهیم تنها به سه عنصر اصلی آن اشاره کنیم. انسان، انرژی و محیط زیست به طور حتم در رتبه های نخستین جای خواهند گرفت. هدف از این مقاله آن است تا با التفات به سه عنصر فوق الذکر و اشاره به مستندات موجود در گزارشات آماری سازمان های بین المللی در بخش های انرژی، محیط زیست، بلایای طبیعی، جمعیت، آب، غذا و امنیت، تحلیلی از روند تغییرات هر یک از این عناصر در طول زمان ارائه گردد و اثرات متقابل این اجزاء بر یکدیگر را مورد مطالعه قرار دهد. متعاقب آن نیز تخمینی از وضعیت جهان در آینده نزدیک ارائه گردیده و در آن نسبت به چالش ها، ناهنجاری ها و مخاطرات احتمالی نقطه نظراتی بیان شده است. در بخش پایانی مقاله نیز تلاش های سازمان های بین المللی جهت فراهم آوردن آینده ای پایدار، متعادل و تحمل پذیر مورد بررسی و نقد قرار گرفته و در جمع بندی به ارائه راهکارهایی کیفی و گریز ناپذیر پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: محیط زیست، منابع فسیلی، توسعه پایدار، آینده پژوهی
 • حسن عابدی جعفری، داود سلمانی، محبوبه رادمند صفحه 345
  منابع انسانی با ارزش ترین سرمایه هر کشور محسوب شده و محور توسعه به شمار می آید. بنابراین برای تحقق رشد و توسعه کشور نیاز به برنامه ریزی دقیق برای این سرمایه ارزشمند وجود دارد. از این رو در آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور، بحث برنامه ریزی منابع انسانی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ملی مطرح می شود. از آنجا که کشور در معرض تغییرات سریع محیطی قرار گرفته و با توجه به تغییرات آتی، مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که برای تضمین روند توسعه، نیازهای منابع انسانی این برنامه شناسایی و بر اساس آن، برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد. این مقاله با استفاده از روش «آینده پژوهی» به طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخته و با نظرسنجی از خبرگان، دو سناریوی محتمل تر شناسایی شده و بر اساس آن، نیازهای منابع انسانی در برنامه پنجم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی منابع انسانی، برنامه پنجم توسعه، آینده پژوهی، سناریوپردازی
|
 • Dr Mahmood Vaezi Page 7
  This article tries to study great power's experiences, methods, and styles for international crises management in the past and the uses of them in the transition period of the international system and the complicated situation of the post - Cold War period. Obviously, experiences and approaches of the great powers regarding international crises management result from their respective military, political, and economic power and also their strategic culture. But what is important here is the developments in the structure ofthe international system. This article tries to answer the question that whether the structure of the international system has any effect on the great power's decision – making structure regarding international crises management. This article examines the two characteristics of the crises occurred during the post-Cold War era: diversity of their range and their frequency. On the other hand, there are specific complexities in the greatpowers style of crises management in terms of their competition as well ascooperation for settling the crises. Finally, the commonalities and differences between crisis management methods employed by each great power during the post – Cold War era, are discussed
 • Seyed Kazem Sajjadpour, Ardeshir Nourian Page 43
  This study examines the relationship between foreign policy and economy in Iran within a futures study approach. It attempts to answer the question that how the relationship between economic development and foreign policy can be understood and explained in the context of “Iran's 2025 Perspective Document”? In response to this query, using constructivist framework in international relations, the paper argues that”the 2025Perspective Document” is attentive of the inseparatability of economic development and foreign policy. Thus to achieve the set goal of superior regional power, the foreign policy of Iran needs to be economic development oriented. Such a foreign policy orientation requires simultaneously paying attention to domestic needs and positive interactionwith international environment.
 • Parvin Dadandish, Vali Kouzehgar Kaleji Page 73
  The end of Cold War opened a new chapter for security studies. Given the dramatic developments occurred in the international system, traditional approaches to study and analyze security dynamics including the definition, scope and analysis level of security were extensively reconsidered. The need for theoretical rethinking and appropriate explanation of the different dimensions of security in the new scene of international politics led to theemergence of different theoretical schools. Copenhagen School are among the schools which presents a wide and multi-dimensional definition of the concept of security and pays attention to regional level of analysis has foun a prominent place in the scientific field of security studies during the past two decades. In the process, the theory of Regional Security Complex is one of the most important achievements of this school advanced by Barry Buzan, a famous figure of Copenhagen School, to explain security dynamics in the different parts of the world. Given the status, importance and claim ofthis theory in the better explanation of security developments in the postcold war era. This article tries to test the basic principles of the theory of Regional Security Complex by using the security developments and dynamics of the South Caucasus as one of the most turbulent and challenging regions of the world during the past two decades.
 • EÒÒbadollah Molaei Page 109
  The International identity of the European Union has been characterized with different conceptual narratives such as civilian power, normative power and so on. The post-modern power Europe is an important narrative which signifies the transition of the European Union beyond modern politics. Robert Cooper, the British diplomat and Robert Kagan, the American political Analyst, have been representatives of this dominantnarrative in english world.The paper addresses one question in this regard: How post-modern narrative contributes to the definition of an European identity? The main argument of this paper is as follows: The post-modern Europe narrative plays a significant role in the identity construction of the European Union through othering, discursive representation and differentiation between Europe and its non-European others in world politics.
 • Dr. Elaheh Koolaee Page 137
  This paper focuses on the changes in Russian federal system, after the disintegration of the Soviet Union. Yeltsin had created some kind of coalition with the regions’ governments to confront Gorbachev's power and after the independence of Russia, he continued this policy. He had established a kind of real distribution of power with the regions of the Russian Federation, which the Constitution approved it. However, theprocess of increasing demands of the regions for more autonomy created the fear of repetition of the collapse of the Soviet Union scenario. Based on the condition made by the spread of terrorist attacks and aforementioned factor, Putin tried to make Russia's political- administrative structures centralized again. In this essay, the author examines the policies of these two leaders of Russia, in dealing with the challenges of democratization and federalism in this country.
 • Dr .S.A. Keyvan Hosseini Page 163
  Hegemonism theory is one of the influential theories of international relations, which is considered an effective way for becoming familiar withvarious aspects of hegemonic power's function. Among many views which have examined this issue from military, economic and political aspects, Gramscianism school especially what has been reflected in its recent interpreter's views (post-Gramscianism) presents a particular innovation; aninnovation which has roots in emphasis on the role of non-material sources in emerging, empowering and survival of such actors, and depicts their behavioral model in the image of intellectual ideals and goals. Based on different angles of post-Gramscianism and Hegemonism theory, this article tries to explain how the power's non-material sources are used in hegemonic behavior of the most important imperial powers, especially Britain andUnited States; and what has led to the formation of the acceptable picture of their "intellectual Hegemonism" among other governments.
 • Mohsen Shariatinia Page 187
  Based on the history of international politics, rising powers have always acted aggressively. Therefore, in the theoretical literature of this field, thoseactors are generally portrayed as challenging and revisionist actors. But china’s behavior as a rising power in the post-Cold War era is not consistent identification between theory and reality, the post-modern narrative of European identity is more normative discourse rather than phenomenological explanation of European international politics.
 • Ali Akbar Asadi Page 223
  This article tries to answer the question that which realist theory can provide a more comprehensive and more appropriate conceptual framework for explaining the foreign policy of countries. Along these lines, the author, while mentioning the common foundations of realist views and their internal debates, describes how classical realism, structural realism, and neo-classical realism look to the notion of foreign policy. The emphasis of classical realism on the power – seeking nature of the man, thecharacteristics of states, and its insufficient attention to systemic factors, on the one hand, and the lack of attention of structural realism to the factors of unit level and its mere emphasis on systemic grand variables, on the other hand, are among the deficiencies of these two theories for explaining foreign policy. A more important point is that in neo-realism, the main dependent variable the theorists are to explain, is international implications of an event or a phenomenon, and studying foreign policy does not constitute their main preoccupation, while neo-classical realism posits foreign policy as its dependent variable. This theory, in the first instance, is a theory for explaining the foreign policy of the states.
 • Hossein Sadeghi, Hassan Ahmadian Page 253
  This article studies internal developments of Yemen and challenges facing this country in the domestic scene as well as reasons for increasing attention paid to them y he international community. It tries to make a link between Yemen’s internal problems and challenges and its unique geographical status, on the one hand, and their implications for security at the regional and international levels. The authors mostly focus on Yemen’sdevelopments during the first decade of the 21st century, but sometimes to explain better some problems refer back to earlier periods in the 20th century. The authors first advance a theoretical framework, and after addressing internal situation of Yemen, they study the challenges facing the country and the interaction model used by the international community for countering the problems resulted from Yemen’s domestic politics. Finally the authors conclude that Yemeni statesmen intend to use thepossibilities provided by regional and international powers for changing heir society.
 • Hossein Daheshyar Page 281
  The theoretical transformation of American foreign policy following the fall of the Wall in the center of Europe became inevitable. Liberal consensus based on liberals as referral in shaping American global policies came to an end. Legitimacy of liberals for intellectual leadership in Foreign policy realm came from their emphasis on fight against communism and lifting American position as world leader.Arthur Schlesinger, American historian, shaped the historical – philosophical logic of the vital center. During the era of the Cold War, it was the roadmap for American decision makers. As the world changed liberals as referral, because of American domestic characteristics and international conditions, were relegated to the periphery, and unipolarmoment with emphasis on the necessity of offensive and foreign policy came to the scene. Charles Krauthammer formed the philosophical and theoretical logic regarding American mission in the world arena. Change in the mental basis of American foreign policy from power oriented liberalism to idea oriented conservatism became a reality. The vital center of the Cold War era was based on the use of force if necessary in defense of national interest. Unipolar moment puts emphasis on ideas, the enormous importanceof power and global character of American heritage.
 • Hadi Tahmasbi Ashtiani, Moharam Dolatshahi Pirouz Page 313
  Futures studies and their uses in universal dimensions during the last two decades have become prevalent in developing countries. As a result, to set goals and to formulate strategic planning, many workgroups consisting of involved thinkers and experts have been formed. Also, during the historyof life on earth, many factors have played a significant role, but among them, the three elements of man, energy and environment have been more essential. This article tries to analyze the changing trends of these elements over the time and their mutual effects, drawing upon statistical reportspublished by international organizations in energy, environment, natural disasters, population, water, food and security sectors. It is followed by an estimate of the world situation in the near future, taking challenges, inadequacies and possible dangers into consideration. Finally, efforts made by international organizations to provide for a sustainable, balanced and supportable future have been discussed and in conclusion, some solutions and recommendations have been presented.
 • Dr. Hasan Abedi Jafari, Dr. Davood Salmani, Mahboobeh Radmand Page 345
  Human resource has been taken into account as the most valuable capital of each country and its development basis. In order the country’s growth and development to be fulfilled, there is a need to a precise planning for such a valuable capital. Therefore, approaching the compilation of the fifth development plan for Iran and to fulfill the national vision document, human resource planning is a subject to be considered.Since Iran has been exposed to quick environmental changes and due to future changes, the main object of this research is to recognizing human resource requirements and subsequently making an appropriate planning based on these changes in order to assure its development trend. This article (taken from M.A. thesis) has planned some scenarios for Iran future circumstances using the method of “futures study” and then,after taking experts’ opinions into consideration, two of these scenarios which are more probable have been known and respectively, human resource requirements in the fifth development plan have been evaluated