فهرست مطالب

تازه های ساختمان و مسکن - سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، تابستان 76)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 5، تابستان 76)
 • 38 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1376/04/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • تازه های پژوهشی
 • مقاوم سازی قابهای بتن مسلح به کمک بادبندی های فلزی
  صفحه 3
 • تعیین مشخصات زمین محل نصب دستگاهای شتابنگار
  صفحه 3
 • اندر کنش خاک و سازه های بلند
  صفحه 4
 • مطالعه و بررسی عملکرد پاره ای از مصالح تعمیری بری مرمت سطح بتن
  صفحه 5
 • نقش و اصول کاربرد هندسه در معماری معاصر ایران
  صفحه 5
 • تصویب اولیه پیش نویسی ویرایش دوم آیین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله
  صفحه 6
 • آشنایی با انجمن شرکتهای ساختمانی
  صفحه 7
 • تازه های آموزشی
 • دومین نمایشگاه تخصصی کتابهای مهندسی ساختمان و معماری
  صفحه 8
 • پژوهشکده ساختمان و مسکن
  صفحه 9
 • دوره های آموزشی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 11
 • چهارمین همایش سیاستهای توسعه مسکن
  صفحه 11
 • سمینار اجرای ساختمان متعارف
  صفحه 12
 • مقالات
 • شرحی بر نقشه خطواره های زمین ساختی و مراکز زمین لرزه های ایران
  صفحه 13
 • بازدارنده های خوردگی - قابلیت ها و امکانات نوین
  صفحه 16
 • روش جدید جلوگیری از واکنش قلیایی - سیلیس
  صفحه 20
 • تجربه برتر است یا تخصص؟
  صفحه 21
 • تازه های آموزشی
 • دومین نمایشگاه تخصصی سنگهای تزئینی و نما
  صفحه 23
 • مقالات
 • تعاریف مربوط به یک ساختمان بلند توسط شورای ساختمان های بلند و مسکن شهری
  صفحه 23
 • تصاویر سخن می گویند
  صفحه 24
 • اخبار داخلی
 • معرفی خدمات بخش مسکن و سیستم های ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 28
 • دیدار هیات لیبیایی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 28
 • تقویم سمینارها و گردهمابی های جهانی
  صفحه 29
 • انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در تابستان 1376
  صفحه 31
 • فهرست انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 34