فهرست مطالب

ادبیات پایداری - پیاپی 2 (بهار 1389)
 • پیاپی 2 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/03/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسین آقا حسینی، مجاهد غلامی صفحه 1
  آنچه می انگاشتند نبود؛ سبک هندی آنقدر ها توانایی های تا کنون به چشم نیامده داشت که بتواند پس از دوره ای هویت خدشه دار شده ی خود را باز بسازد و با همان نازک خیالی ها و مضمون پردازی های انکار شده، از شاعران دلبری کند و در کنار رمانتیسیسم و سمبولیسم اروپایی در شعر نیما و پیروان وی رسوخ کند و به ویژه چشم هایی را که پس از انقلاب، به واسطه ی دردها و دغدغه های برخاسته از یک ایدئولوژی نوظهور، کمتر به افق های غرب می نگریست، به شگفتی آفرینی های رنگارنگ خود خیره کند و در این میان سهم بیدل دهلوی و صائب تبریزی از همه بیشتر بود. قیصر امین پور، نام آشنای ادبیات معاصر ایران نیز با همه ی وابستگی ها و دلبستگی ها به سنت های ادبی و رسم و راه های شعر نیمایی، از تاثیر پذیری از شگردهای شاعرانه ی سبک هندی بر کنار نماند و شعر خویش را از نظر برخی جلوه های جمال شناختی باز آمده در این سبک، به سبک هندی ماننده کرد. «جلوه های جمال شناختی سبک هندی در شعر قیصر امین پور» تفصیل این اجمال است.
  کلیدواژگان: هنجارهای زیبایی شناختی، سبک هندی، شعر معاصر، قیصر امین پور
 • احمد امیری، عسگر حسن پور صفحه 31
  چه چیزهایی مایه ی ایستادگی و پیروزی رزمندگان بر دشمن مهاجم بود؟ در این مقاله این مهم در رمان های دفاع مقدس ریشه یابی و تقسیم بندی شده است.شخصیت، یکی از عناصر اصلی رمان است که با محتوا و درون مایه و شکل اثر، رابطه ی نزدیکی دارد. انگیزه و عمل شخصیت، بازتابی از مسایل اجتماعی است. بررسی شخصیت در رمان دفاع مقدس، کلید درک انگیزه و اندیشه ی مبارزان در طول هشت سال جنگ تحمیلی است. آنچه در شخصیت های رمان دفاع مقدس بیشتر نمود دارد؛ چرایی دفاع است نه چگونگی دفاع. این نکته در فکر و عمل کاملا آشکار است.
  سطوح فکری و کنشی مبارزان، بیانگر دلایل و نوع مقاومت در برابر دشمن است و عوامل و مولفه های پایداری ملت ایران را نشان می دهد. فکر و عمل شخصیت های رمان، زمینه های عقیدتی و اجتماعی و تاریخی مقاومت را بیان می کند. در بررسی شخصیت ها، هویت دینی و عرفانی رزمندگان در ارتباط با امام و مردم و انقلاب اسلامی، عوامل اصلی پایداری در برابر دشمن هستند و وحدت عقیدتی و عاطفی رزمندگان با خود و خانواده ها، تقویت روحیه ی مقاومت است. ماهیت رمان دفاع مقدس نیز چیزی جدای از این مولفه ها نیست. در این نوشتار سعی شده است این عوامل، به عنوان مهمترین مؤلفه های پایداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ادب پایداری، شخصیت داستانی، رمان دفاع مقدس، رزمندگان، مولفه های پایداری
 • محمدصادق بصیری صفحه 45
  شعر«نشیدالارض والخلود» سروده ی منیرمزید،شاعرمعاصرفلسطینی ساکن کشور رومانی، در سی بندتنظیم شده و شاعرتوانسته است هدف خود،یعنی حماسه ی پایداری ومقاومت مردم فلسطین را درهاله ای ازبلیغ ترین صورخیال بیان کند.
  این تحقیق به منظور بررسی بلاغت هنری این شعروارتباط آن با عنصر پایداری انجام شده است. به همین منظور صور بیانی شعررا استخراج می کند و دلایل بلاغی آن ها را نشان می دهد و شیوه ی آن، مطالعه ی موردی،کتابخانه ای و توصیفی با استفاده از روش آمارگیری و ارائه ی نتایج در قالب جدول و نمودار است.
  سؤال اصلی تحقیق آن است که دامنه ی گسترش صورخیال در این شعرچگونه است وکدام عنصر خیال درتبیین پایداری مردم نسبت به سایر صوربیانی برتری دارد.
  نتایج این تحقیق عبارت است از:1- این شعر بیشترین تصویرهای ادبی را دارد.
  2- شاعر، فاصله ی زیبا شناسی راکاملا در شعر رعایت کرده است.
  3- کاربرد تصویرها در این شعر به خوبی برمخاطب تاثیر می گذارد.
  4- تاکید شاعر در کاربرد تصویرهای بلیغ است.
  5- تاکید شاعر در بیان جاندارانگاری تصاویر است.
  6- تاکید شاعر بر ارائه ی تصاویر بر پایه ی همانندی است.
  7- عنصر برتر خیال در بیان پایداری مردم فلسطین، استعاره ی بالکنایه ی گسترده است.
  کلیدواژگان: شعر معاصر عرب، شعرپایداری، منیرمزید، بلاغت هنری، صورخیال، نشیدالارض والخلود
 • پروین تاج بخش، خدیجه گنجی بیجار پس صفحه 73
  با شروع جنگ تحمیلی فضای شعر بسیاری از شاعران تغییر یافت. شعر به سنگرها رفت و جنگ و جبهه و شهادت مضمون اصلی بسیاری از گویندگان شد. در این برهه، روح حماسه و عرفان در هم آمیخت و شعرا با سرودن غزل های حماسی– عرفانی مجاهدت ها و دلاوری های ملت ایران را به تصویر کشیدند. غلامرضا رحمدل از جمله شاعران متعهد گیلانی است که جبهه را به شعر کشاند. وی در سرودن اشعار پایداری مهارت خاصی دارد. در اشعار وی، شهادت و ایثارگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  این نوشتار به بررسی سروده های شاعر در دو کتاب «از زمزمه تا فریاد»و«ماایستاده ایم» می پردازد. مطالعه ی این دو کتاب، تسلط شاعر را در کاربرد اوزان و قوالب شعری ونیز نوآوری های وی را در خلق تصاویر زیبا و بدیع از حماسه ی پایداری ملت ایران به خوبی نشان می دهد. رحمدل در تصویر رشادت ها و از خود گذشتگی های ملت ایران از اسوه های مذهبی و ملی در شعر خویش بهره جسته و مخاطبان خود را به پیروی از اسوه های مقاومت ترغیب نموده است. گزینش واژه های مناسب، ساختن ترکیبات نو و انتخاب وزن و قافیه ی متناسب با موضوع شعر به شعر رحمدل انسجام و روانی خاصی داده است.
  کلیدواژگان: رحمدل، شعر پایداری، اسوه های مذهبی و ملی، صور خیال
 • عباسعلی رستمی نسب صفحه 95
  دفاع، مفهومی مقدس، ارزشی و مبتنی بر آفرینش بشر و یکی از ارکان بقا، حفظ نوع و سعادتمندی دنیا و آخرت اوست. فهم حقیقی و التزام عملی به آن، سبب امنیت، عدالت و رفاه عمومی می شود.
  اسلام در مورد دفاع مقدس، برخوردار از نظریه ای است که بر دو مبنای توحیدی استوار است: 1) خواست و مشیت الهی و خارج از اراده ی انسان 2) خواست و مشیت الهی که بر فطرت یعنی آگاهی، اراده و انتخاب انسان مبتنی است. در این مقاله پس از بررسی معنا و مفهوم دفاع مقدس در قرآن کریم و پاره ای از اسناد دیگر، به تبیین مبانی نظری آن پرداخته شده است. اهمیت شناختی دفاع برای ایجاد جوامع سالم بیان گردیده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، مبانی نظری دفاع مقدس، بقاء و سعادت انسان، اراده و انتخاب انسان
 • الدکتور عبدالجبار الزرگوش نسب، الدکتور رحیم الانصاری پور صفحه 109
  تطرقت هذه الدراسه للمواقف والاتجاهات السیاسیه للشاعرین المعاصرین احمدالوائلی ومحمدمهدی الجواهری اللذین عاشا فی عصر مخاض الحوادث والتطورات السیاسیه التی مرت علی العراق بدءا من ثوره العشرین بقیاده علماء الدین وعلی راسهم المرجع محمدتقی الشیرازی وانتهاءا بحزب البعث وصدام حسین. یفترق الشاعران فی مواقفهماتجاه حزب البعث وعلماءالدین والحرکه الاسلامیه المعاصره والمد الاحمرالشیوعی الذی سیطرعلی الشارع العراقی فی عهد عبدالکریم قاسم،ویتفقان فی وجهات نظرهماحول الثوره العراقیه ضدبریطانیا والقضیه الفلسطینیه.
  کلیدواژگان: الشعر السیاسی، احمد الوائلی، محمدمهدی الجواهری، المواقف السیاسیه
 • جواد سعدون زاده صفحه 145
  این مقاله درباره ی شاعر پرآوازه ی معاصر سوری، نزار قبانی، نوشته شده است. رویکرد این نوشتار پیرامون ادب مقاومت می باشد. جلوه های ادب پایداری به قرار ذیل از مجموعه ی اشعار سیاسی این سخن سرا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:وطن دوستی، فلسطین، قدس، تعهد ملی و محبت کشورهای عربی، بیروت، گذشته ی افتخارآمیز، حکمران و ملت، حکمران عرب و مساله ی فلسطین، فرزندان سنگ، کودک عرب امید آینده، نیروهای امنیتی و بازجویی، آزادی و مبارزه، سلطه ی آمریکا، عدم آزادی اندیشه.
  کلیدواژگان: نزارقبانی، ادب مقاومت، شعر
 • عنایت الله شریف پور، فاطمه لشکری صفحه 169
  پدیده ی دفاع مقدس همراه با هشت سال مقاومت سرافرازانه ی مردم این مرز و بوم برتمامی جنبه های زندگی آنان، خصوصا بر ادبیات و فرهنگ تاثیر نهاد و موجب تولد ادبیات خاص دفاع مقدس گردید. تاثیر جنگ را در تمامی انواع ادبی، به ویژه ادبیات داستانی می توان مشاهده نمود. در خلق حماسه های جنگ، زنان نیز همچون مردان سهم بزرگی داشته اند و این حماسه های جاودان در ادبیات داستانی، خصوصا در داستان های کوتاه به تصویر کشیده شده است.
  این مقاله به بررسی نقش زن درچند داستان کوتاه دفاع مقدس پرداخته است. هدف از این بحث، بیان نقش زنان از دیدگاه جامعه شناختی در داستان های کوتاه دفاع مقدس می باشد. زنان براساس نقش هایشان در این داستان ها دسته بندی شده اند و برای هر نقش، نمونه ای از داستان های کوتاه آورده شده است. برای هر داستان، نخست خلاصه ای ازآن بیان گردیده و سپس، با استفاده از نمونه هایی از نثر داستان، به تحلیل نقش زنان در این گونه داستان ها، پرداخته شده است. در این مقاله، داستان های کوتاه دفاع مقدس به دو دوره ی زمانی تقسیم می گردد و زنان، نقش های خاصی را در هر یک از داستان ها دارندکه این نقش ها،در هر دوره به طبقه های مخلتفی تقسیم شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات معاصر، دفاع مقدس، داستان کوتاه، زن
 • حسام ضیایی، علی صفایی صفحه 189
  بررسی تعامل بین ادبیات و جنگ تحمیلی، علاوه بر نشان دادن بسترهای اجتماعی و سیر تحول این تعامل، منتقدین ادبی را در درک بهتر آثار این دوره و شناخت رسالت ادبیات دفاع مقدس کمک می کند. در این مقاله سعی شده است با بررسی گفتمان شعر جنگ تحمیلی از منظر جامعه شناسی، نحوه ی انعکاس تحولات اجتماعی در شعرجنگ- حد فاصل سال های 1359 تا 1367 هجری شمسی- نمایان گردد. این بررسی حاکی از این است که گفتمان شعر دفاع مقدس را می توان به طور کلی به دو شاخه ی ایدئولوژیک و انسانی- انتقادی تقسیم کرد. در گفتمان ایدئولوژیک که خود بر اساس لحن کلام شاعر به انواعی نظیر شعاری- شورانگیز، حماسی- ملی، حماسی- عرفانی، نوستالوژیک و... تقسیم می شود؛ آنچه بیش از هر چیز نمایان است؛ جایگاه ایدئولوژی انقلاب و ارزش های بر آمده از آن در ذهن و زبان شاعر است. در حالی که در گفتمان انسانی- انتقادی بیشتر با نگاهی انسان شناسانه، فراملی و ساختارشکنانه نسبت به پدیده ی جنگ مواجه هستیم.
  کلیدواژگان: جنگ تحمیلی، گفتمان، شعر، جامعه شناسی
 • مهیار علوی مقدم، زهرا بهرامیان صفحه 219
  باور به وجود منجی و رهایی بخش و تشکیل جامعه ای آرمانی که الگوهای معنوی و مینوی بر آن حاکم باشد، در ادبیات آرمان شهری وتعلیمی جهان اهمیت به سزایی دارد. باور به سوشیانت ونجات دهنده، بخش در خور توجهی از باورهای دینی،آرمانی ومفاهیم فرهنگی را درعرصه های فرهنگ وادبیات ایران پیش از اسلام دربرگرفته بود واز زمانی که دین اسلام با سرشت فارسی زبانان درآمیخت، این باور بازتابی گسترده در شعر شاعران ادب فارسی بر جای گذاشت و به ویژه پس از انقلاب، این مفهوم و رویکرد آن در ادبیات، فراگیرتر شد.
  شعر«انتظار» درمیان شاعران ایرانی که به ویژه از دریچه ی دینی به تبیین مسایل می پردازند، جایگاه در خوری دارد وکارکردهای زبانی، درون مایه ای وزیبا شناختی این شعربه گونه ای است که با باورهای دینی درآمیخته است. اما واقعیت این است که به سبب جنبه های محتوایی - دینی و آرمان اندیشی، تاکنون زبان وکارکرد های هنری وزیبا شناختی این شعر کمتر کاویده شده است. ازاین رو، هدف این مقاله، نقد وتحلیل وبررسی شعر انتظار، در عرصه ی ادبیات معاصر پس از انقلاب، از دیدگاه زبانی و به ویژه پژوهش بسآمدی واژگان، تحلیل واژه شناختی وکارکردهای زبانی این گونه شعر و چگونگی پیوند باکارکردهای درون مایه ای و سرشت آن هاست.
  کلیدواژگان: شعر انتظار، بررسی واژه شناختی، کارکردهای زبانی و درون مایه ای، ژانرادبی
 • فاطمه قادری صفحه 239
  کشور الجزایر با پیشینه ی کهن تاریخی، یکی از کشورهای عربی است که شاهد بزرگترین انقلاب ها در جهان عرب در قرن بیستم بوده است. انقلابی که با جوانمردی، از خودگذشتگی و جانفشانی مردان و زنان به حضور 130 ساله ی استعمار فرانسه خاتمه داد و استقلال را برای این کشور به ارمغان آورد. تمامی اقشار جامعه ی الجزایری در انقلاب و شکل گیری و ساماندهی مقاومت مردم نقش داشتند که در این میان نقش ادبا و به ویژه شعرا از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چرا که اشعار شعرا برخاسته از شعور آن ها بود، شعوری صادق که با استعداد خدادادی و تعالیم قرآن کریم در هم آمیخته، بهترین اشعار و قصاید را به عرصه ی ظهور می رساند.
  مفدی زکریا یکی از این شعراست که به دلیل احساسات صادقانه و حضور فعال در این مبارزه و خلق قصایدی بی نظیر، جایگاه خاصی را در شعر مقاومت الجزایر به خود اختصاص داده؛ به گونه ای که شاعر انقلاب الجزایر و دیوان او دیوان انقلاب الجزایر نامیده شده است.
  در این مبحث تلاش گردیده، ضمن معرفی این شخصیت و مختصری از مبارزه ی ادبی وی در مقابله با استعمار اشغالگر، جلوه هایی از این مبارزه در اشعار او به همراه نمونه هایی از اشعار وی تقدیم خواننده گردد تا جایگاه و نقش این شاعر در شعر مقاومت الجزایر بیان گردد.
  کلیدواژگان: مفدی زکریا، شعر مقاومت، الجزایر، انقلاب
 • مرتضی قائمی، مجید صمدی صفحه 261
  یکی از عناصر مؤثر در زیبایی اشعار محمود درویش خیال گسترده ای است که از رنگ ها برمی خیزد. رنگ در شعر او جایگاه مهم و ممتازی دارد. او برای بیان مقصود خود، رنگ را در اشکال رمزی، کنایی و استعاری به کار می گیرد. در شعر او رنگ سبز نماد امید، آزادی طلبی، حیات و حرکت، بوده و عشق به فلسطین و ملت مبارز و فداکارش را به تصویر می کشد و بیشترین کاربرد را در میان رنگ ها به خود اختصاص داده است. رنگ سفید صلح و آرامش در سایه ی آزادی و گاهی عدم، نیستی و فنا را تجسم می بخشد. رنگ آبی غالبا رنگ آرامش، جاودانگی، حکمت و بی نهایت است. رنگ سرخ عشق به فلسطین و ملتش را تجلی داده، رمز شهادت، شهامت، فداکاری و ایثار در راه آزادی است. رنگ سیاه، ظلم و ستم و استعمار و بند های اسارت را نشان می دهد. رنگ گندمی بخشی از هویت ملت فلسطین و گندم زارهایش را به تصویر کشیده است. هر کدام از این رنگ ها دلالت ها و الهامات متفاوت و گاه مغایری را می رسانند و با نوآوری و خلاقیت در خدمت شعر مقاومت قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: رنگ، شعرمقاومت، رمز، محمود درویش
 • فاطمه معین الدینی صفحه 289
  ادبیات معاصر فارسی – به خصوص در حوزه ی مقاومت و پایداری – تحت تاثیر مناسبت های جهانی و تغییراتی که در جهان بینی انسان معاصر و انتظار او از هنر به وجود آمده، به سوی کوتاه گویی و کوتاه سرایی گرایش یافته است. کوتاه گویی هر چند ویژگی ذاتی آثار هنری و ادبی است و در ادوار پیشین نیز با شکل های مختلف خود رواج داشته است، اما در روزگار معاصر شکل ها، انگیزه ها و تکنیک های ویژه ای یافته، به گونه ای که می توان کوتاه گویی را جریان غالب و شگرد عمده ی شعر معاصر و شعر دفاع مقدس دانست. کوتاه سرایی در ادبیات فارسی دارای گونه های مختلف و جالب توجه و ویژگی های منحصر به فردی است که سبب تمایز آن از جریان های ادبی سایر زبان ها از جمله قالب های ژاپنی می گردد.
  به علاوه، زمینه ها و درونمایه های اختصاص یافته به کوتاه سرایی نیز – هر چند که بسیار متنوع است، قابل طبقه بندی در گروه های معدود می باشد که ویژگی عمده ی این گروه ها گذرا و آنی بودن است. لذا می توان کوتاه سروده ها را به نحوی شعر لحظه ها نیز نامید.
  کلیدواژگان: کوتاه سروده، شعر، ادبیات پایداری، هایکو
 • معصومه نعمتی قزوینی، کبری روشنفکر، شهریار نیازی، خلیل پروینی صفحه 311
  هجوم گسترده و همه جانبه ی استعمار غرب به جهان اسلام در قرون نوزدهم و بیستم که هم دارای جنبه های فکری و فرهنگی بوده وهم دارای جنبه های سیاسی _نظامی واقتصادی، به شکل گیری و پیدایش واکنش های مختلفی از جانب طبقات گوناگون جامعه ی اسلامی، اعم از سیاستمداران، روشنفکران و اهل ادب منجر گردیده و در دراز مدت زمینه را برای شکل گیری جریان های فکری و سیاسی و اجتماعی مهم واثربخشی فراهم نموده است.
  در میان کشور های عربی، عراق از جمله سرزمین هایی است که از دیر باز به دلایل گوناگون همچون برخوداری از موقعیت ویژه ی استراتژیکی و ذخایر عظیم زیرزمینی، همواره مورد توجه مطامع بیگانگان به ویژه دولت استعماری بریتانیا قرار داشته و از این حیث، دچار ضررهای سنگین و جبران ناپذیری شده است. ورود بریتانیا به عراق از سا ل1917، زمینه ی مبارزه و صف بندی مردم مسلمان در مقابل سیاست های ظالمانه ی استعمارگران را فراهم نموده که دراین میان نقش شاعران آزاد اندیش و متعهد عراقی، چشمگیر و قابل ملاحظه می نماید. با بررسی و مقایسه اشعار ضد استعماری شاعران کلاسیک ونوگرا، علاوه بر تبیین جایگاه ویژه ی استعمارستیزی در حوزه ی شعر معاصر عراق، وجود معانی نسبتا یکسان و در عین حال، تفاوت معنادار در سبک به خوبی قابل ملاحظه خواهد بود.
  کلیدواژگان: شعرمعاصر عربی، شعر کلاسیک، شعرنو، استعمار، عراق
 • ناصر نیکوبخت، رضا چهرقانی برچلویی صفحه 341
  کودتای مارکسیستی و به دنبال آن ورود نیروهای ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، تحولات عمیقی در همه ی شئون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور ایجاد کرد.
  شعر افغانستان نیز پس از این واقعه، تا روی کار آمدن دولت «حامدکرزی» از نظر صورت و مضمون دگرگونی های زیادی را پشت سر گذاشت.
  این مقاله به روش تاریخی- تحلیلی می کوشد، ضمن بررسی جریان های موثر شعری سه دهه ی پسین افغانستان، شعر پایداری این کشور را – به عنوان جریان غالب– در حوزه های جغرافیایی و تاریخی گوناگون، مورد بررسی قرار دهد. مهمترین نتیجه ی این پژوهش آن است که جریان شعر پایداری افغانستان با آغاز مهاجرت شاعران به سایر نقاط جهان، متاثر از بافت سیاسی، اجتماعی و زبانی کشورهای میزبان، به جهش های کیفی متفاوتی دست یافته است. این تاثیر پذیری از ادبیات کشورهای میزبان، به تدریج جریان شعری داخل افغانستان را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
  کلیدواژگان: افغانستان، شعر فارسی، جریان شناسی، شعر پایداری، شعر مهاجرت
|
 • Hoseyn Agha Hoseyni, Mojahed Gholami Page 1
  Indian style in poetry was not what had been thought over the years. This style had so many unknown capabilities which made it restore its attacked and criticized identity. After the years Indian style is able to impress the poets even with its denied deep imagination and detail، Nima and his followers besides Romantism and Symbolysm، used this style in their poetry. Indian style has dazzled the eyes that after Islamic revolution due to the concerns and afflictions of novel idealogy، paid less attention to the standards of European poetry. Among the poets، Bidel Dehlavi and Sa’eb Tabrizi played more important roles than others in improving this style. A familiar figure in current literature of Iran، Qeisar Aminpour، with all of his attachment to the literary traditions and Nima’s innovation in poetry، was impressed by poetic procedures of Indian style and used it in his poetry. What follows in this paper is a detailed account of the aesthetic features of Indian style in Qeysar Aminpour’s poems.
 • Dr. Ahmad Amiri Khorasani, Hassan Askarpour Page 31
  Character is one of the main elements of novel which is related to content theme and form of work. The motifs and action of character reflect the social problem. To investigate the character in holy defense novels is the main key to understand the motif and thought of combatants during eight years imposed war. It is the why not the how of defined which appears among characters of holy defense. This is thoroughly obvious in practice and thought. The levels of thought and action of combatant signified the reason and kind of resistance against the enemy. This shows the factors and criteria of resistance of Iranian nation. Thought and action of the characters of novel underlie the book ground of belief society and historical resistance.Mystic and religious existence of combatants in relation to Imam Khomeini people and Islamic revolution are main factors in resistance against the enemy in investigating characters. The unity of belief and emotion of combatants with themselves and their families give rise to the solidarity of resistance spirit. The nature of the holy defense novel is nothing but these criteria.
 • Dr. Mohammad Sadegh Basiri Page 45
  The poem ‘Nashid-al Arz Wal Kholoud’ composed by Moneer Mazeed، the Palestinian poet residing in Romania has been arranged in 30 stanzas. She has depicted the epic of Palestinian people’s resistance in a halo of the most eloquent images. This paper aims to study the artistic oratory of the poem and its relation with the element of resistance. Thus rhetorical forms are extracted and supported. The findings are statistically depicted in tables and charts which show that the poem contains much literary devices، aesthetic distance is observed، images impress the reader، the stress is on rhetorical images، live images are emphatically expressed، images are depicted based on similarity and the dominant image of Palestinians’ resistance is ‘expansive and allusive metaphor’.
 • Dr. Parvin Tajbakhsh, Asst. Prof., Khadijeh Ganji Bijar Pas Page 73
  With the onset of the ‘Imposed War’ the poetic mode of many poets changed. Poetry entered the front trench holes and the main theme turned to be martyrdom. Gholamreza Rahmdel is a committed poet from Gilan who portrayed the war front in his poems. He is talented in composing resistance verses. Sacrifice and martyrdom occupies a peculiar place in his works. Here، the author tries to study some poems in two of his works called ‘From Whisper to Whoop’ and ‘We Stand’. These works show Rahmdel’s command in using rhyme، rhythm، form and poetic innovation in depicting Iranian’s courage and sacrifice. He has used religious and national examples to give his poetry coherence and fluidity.
 • Dr. Abbas Ali Rostami Nasab Page 95
  Defense is a value-based holy concept which is based on the creation of man. It is also one of the pillars of survival، preservation of human species as well as happiness of the worldly life and the Hereafter. True understanding of، and practical obligation to this concept، results in safety، justice and public welfare. As to the ‘Holy Defense’، Islam has a theory based on two monotheistic foundations: (1) God''s will over which man has no control and (2) God''s will which is based on man''s primordial nature، that is، man''s awareness، will، and choice. Discussing the concept of ‘Holy Defense’ as presented in the Holy Quran and some other documents، the author explicates the theoretical foundations of the Holy Defense and depicts the importance of the cognitive significance of ‘defense’ in creating sound societies.
 • Abdoljabar Zargoosh Nasab Page 109
  This article studies the political leanings of two contemporary poets; Ahmad Waeli and Muhammad Mehdi Javaheri who played important roles in the incidents that took place in the political arena of Iraq since the beginning of the revolution led by religious ulama such as Shirazi to the end of the Ba’ath party and Saddam Hussein’s reign. The two poets possess different views with respect to the Ba’ath party، religious leaders، the contemporary Islamic movement the communist party and Abdulkareem Ghasem’s reign، while are at one in respect to Palestine issue and opposing Great Britain
 • Dr. Javad Saadounzadeh Page 145
  This article revolves round famous Syrian Poet Nazar Qabani whose approach is resistance literature. The following features have been studied and analyzed: Patriotism، Palestine، Qods، National commitment، love of Arab countries، Beirut، sovereignty and nation، Arab leaders and Palestine، Arab children and the future hope، security forces and questioning، freedom and combat، American dominance and lack of freedom of thought.
 • Dr. Enayatollah Sharifpour Page 169
  The phenomenon of eight year ‘holy defense’ influenced all aspects of Iranian life especially its literature and culture and ended with the birth of ‘holy defense’ literature. It also affected short stories in which women also played a great role. This article studies women’s sociological role in a few short stories concerning holy defense. Women have been classified according to their roles along with examples from short stories. First a summary of each story is given. Then، using a sample of the story’s prose، women’s role has been analyzed. Holy defense stories have been divided into two eras. And in each era، women’s roles have been classified into different stages.
 • Hesam Ziaee Student, Dr. Ali Safaee, Asst. Prof Page 189
  In this article، the author has tried to show the reflection of social changes in Persian poetry from 1359 to 1367 (1980-1988) through an analysis of the discourses of the imposed war. This study shows that the discourses of the imposed war can be divided into two ideological and humanity/ critical areas. In ideological discourses that cover themes such as slogan-passion، national-epic، mystical-epic، nostalgic etc. the poets deal with the ideology of revolution، while in humanity-critical discourses we can see humanism، ultra nationalism and deconstruction view point in relation to war.
 • Dr. Mahyar Alavi Moghadam Page 219
  Believe in a savior or a’ Sushiant’ forms an important feature of pre-Islamic utopian literature and after the advent of Islam and especially after the Islamic revolution this notion obtains an expansive reflection in Persian poetry. This literary genre which has an outstanding position among the poets who express their thought through religious themes has not undergone a linguistic or aesthetic scrutiny. The authors endeavor to study ‘entezar’ poetry in terms of terminology frequency، analysis، linguistic functions and thematic relation.
 • Dr. Fatemeh Ghaderi Page 239
  Although all walks of life in Algeria played a role in organizing and exercising the resistance against the French. The role of men of letters especially poets was noticeable in that they exhibited a pure wisdom with which to put forth the best odes and lyrics by intertwining god-granted gifts and Quranic teachings. One of those poets is Mofdi Zakaria whose sincere emotions، active participation in the revolution، and unique odes on resistance brought him the title; «Poet of Revolution» and his anthology the name; «Anthology of Revolution». The author attempts to introduce Zakaria and his anti-colonialism literary campaign by presenting certain poems that depict his role and position in the Algerian resistance poetry.
 • Dr. Morteza Ghaemi, Asst Page 261
  An effective element that makes Mahmoud Darvish poetry beautiful is the imagination that rises from the use of colors. He uses color in symbolic، allusive and metaphoric forms. In his poetry، green depicts hope، freedom seeking، life & motion and love for resistant Palestinians. White stands for peace& quietude in freedom. It sometimes means non-existence and mortality. Blue is often taken as calmness، eternity، wisdom and infinity. Red is the symbol of martyrdom، courage، sacrifice and dedication in pursuit of freedom. Black is the color of despotism، oppression، colonialism and chains of captivity. Brunet is the color of Palestinian identification and its grain farms. All these colors have been creatively employed in his resistance poetry.
 • Dr. Fatemeh Moinaddini Page 289
  Contemporary Persian literature، especially in the field of resistance، has been directed toward concision and brevity due to changes in modern man’s expectations from art. Although brevity goes back to ancient times، using new techniques and motivations it has become the dominant device in ‘holy defense’ poetry. Brevity in Persian literature has different varieties which makes it distinct from brevity in other languages including Japanese forms. Themes of brevity، though diverse، can be classified into various groups whose particularity is their transient nature، which can be called ‘the poetry of instances’
 • Masoumeh Nemati, Dr. Khalil Parvini, Dr. Shahriar Niazi Page 311
  Due to its peculiar strategic situation and huge underground supplies Iraq has، for long، been the focal point for the invasion foreign countries and above all Britain colonial government; accordingly، the country has been suffering from severe damages throughout the years. Since 1917، when British army entered Iraq، Muslims have reacted to tyrannical policies of imperialistic countries in different ways; herein، the role of liberal and committed Iraqi poets has been considerable. For this reason، it would be instructive to investigate and compare the classic and modern anti-colonialism approach in Iraqi poetry; this way one can find out the significance of such an approach in the Iraqi contemporary poetry and grasp the idea of how similar meanings are represented through various styles.
 • Dr. Nasser Neekoubakht, Reza Chehreghani Barcheloei Page 341
  The Marxist coup d’etat and the invasion of the Soviet red army of Afghanistan caused deep and extensive political، social and cultural changes in this country. Since then until the time of «Hamid Karzai» government، Afghanistan poetry has changed thematically and formally. This article not only tries to analysis different aspects of Afghanistan poetry during the last three decades but also studies the Resistance Poetry as a dominant course in different places and times throughout the world. The most important result of this research is the analysis of different qualitative changes in immigration poetry under the influence of the political، social and linguistic structure of the host countries which has gradually affected the internal course of Afghanistan poetry.