فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 26، بهار 1389)
 • طب ورزشی
 • تاریخ انتشار: 1389/05/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • تاثیر هشت هفته تمرینات جودو بر ایمنی هومورال جودوکاران جوان
  دکتر بختیار ترتیبیان، هیرش نوری، دکتر اصغر عباسی صفحه 1
 • تاثیر مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر تغییرات غلظت لاکتات، PH خون و توان بی هوازی تکواندوکاران جوان
  سید عبدالله هاشم ورزی، دکتر ضیا فلاح محمدی، دکتر ولی الله دبیدی روشن صفحه 13
 • روایی و پایایی روش های مقاومت بیوالکتریکی و لایه پوستی با روشن وزن سنجی زیر آب در برآورد درصد چربی بدن زنان تمرین کرده و تمرین نکرده
  تهمینه سعیدی، منیژه منصور صادق گیلانی، دکتر فرهاد رحمانی نیا صفحه 27
 • تاثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت (50 و 70 درصد یک تکرار بیشینه) بر شاخص های DOMS در مردان غیر ورزشکار
  دکتر افشار جعفری، حسن پوررضی، سیدحجت زمانی ثانی صفحه 45
 • بررسی ارتباط بین شاخص های فعالیت بدنی و علائم یائسگی در زنان یائسه فعال
  سودابه شرابیانی، دکتر بختیار ترتیبیان صفحه 61
 • ارتباط بین تغییرات سطح لپتین با برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی دختران چاق در اثر تمرین هوازی
  فرزانه تقیان، دکتر فهیمه اسفرجانی، دکتر رضوان میرصفایی صفحه 73
 • اثر تمرین استقامتی و مصرف زیره کوهی بر نیمرخ لیپیدی و عوامل قلبی - عروقی موش های نر هیپر کلسترولمیک
  محسن محمدنیا احمدی، دکتر محمد خاکساری حداد، دکتر حمید رجبی، دکتر علیرضا صابری کاخکی، دکتر میترا مهربانی صفحه 87
 • تاثیر تمرینات مقاومتی دایره ای با ویتامین c بر تغییرات هموسیستئین و پروتئین واکنش دهنده c و عوامل تکروزی تومور آلفا مردان سالم غیر ورزشکار
  حسن نقی زاده، دکتر حسین اکبرزاده، احمد نارگونی صفحه 121
 • تراکم مواد معدنی استخوان های اندام های فوقانی و تحتانی در دوچرخه سواران نخبه مرد
  دکتر محمد شعبانی صفحه 145
 • تاثیر شدت گرم کردن بر پویایی اکسیژن مصرفی فعالیت زیر بیشینه در زنان تیم ملی فوتسال
  نجمه رضایی نژاد، دکتر پروانه نظرعلی، دکتر حمید رجبی صفحه 159
 • رابطه بین توان هوازی و توانایی تکرارهای سرعتی در فوتبالیست های جوان با VO2 max سطوح مختلف
  رستم علی زاده، دکتر فریبرز هوانلو، دکتر سجاد احمدی زاد، دکتر مسعود معینی صفحه 172