فهرست مطالب

نجوم - سال بیستم شماره 5 (پیاپی 204، بهمن 1389)
 • سال بیستم شماره 5 (پیاپی 204، بهمن 1389)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/11/10
 • تعداد عناوین: 27
|
 • یکی بود یکی نبود
  شهاب صقری صفحه 8
 • چرا آسمان شب خاموش شد؟
  صفحه 9
 • اخبار جهان
  صفحه 13
 • بر فراز گرگش، قله ی رصدخانه ی ملی ایران
  بابک امین تفرشی صفحه 18
 • اخبار ایران
  گردآوری: زهرا رحیمدل صفحه 19
 • نشانه گیری سنگ های مریخ با لیزر
  الهام شعبانی صفحه 22
 • عکس برداری از همتای منظومه ی شمسی
  الهام شعبانی صفحه 27
 • نامه ای به گالیله
  مارال فریدون، اشین دانیلی ذکریان صفحه 28
 • جنون نور
  بابک امین تفرشی صفحه 32
 • آلودگی نوری، آلودگی هوا را تشدید می کند
  شادی حامدی آزاد صفحه 35
 • افتخارات یک منجم آماتور کارکشته
  شهاب صقری صفحه 36
 • کشف جو اکسیژنی رقیق پیرامون رئا
  الهام شعبانی صفحه 39
 • سیزده عامل نجات ماموریت آپولو 13 (بخش 4)
  شادی حامدی آزاد صفحه 40
 • نگاهی به آسمان بهمن
  محمدحسین الماسی صفحه 42
 • راهنمای رصد خوشه های جنوبی آسمان زمستان
  حامد پورخرسندی صفحه 48
 • تلسکوپ های آماتوری
 • همه چیز درباره ی قطر دهانه ی تلسکوپ
  حامد الطافی صفحه 56
 • آشنایی با تلسکوپ های شکستی
  فرزاد زمان فر صفحه 60
 • تلسکوپ های بازتابی از گذشته تا امروز
  محمدجواد ترابی صفحه 62
 • الفبای جستجوی خودکار در تلسکوپ
  مزدک مطهری صفحه 64
 • موازی سازی تلسکوپ های نیوتنی
  حامد الطافی صفحه 66
 • چگونه تلسکوپ تان را بشویید / شادی حامدی آزاد
  آلن مک رابرت صفحه 69
 • تلسکوپ های دابسونی مجهز به ردیاب خودکار
  آلن دایر صفحه 72
 • مبانی عکاسی نجومی با دوربین های دیجیتال (بخش 10)
  بابک سدهی صفحه 75
 • نخستین جشنواره ی نجوم قشم
  صفحه 78
 • بازارچه
  صفحه 79
 • چکیده ی برخی مطالب به انگلیسی
  نادر حیدری صفحه 82
 • چند نگاه
  صفحه 85