فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 26 (بهار 1389)
 • پیاپی 26 (بهار 1389)
 • نصوص امامت
 • 206 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/11/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صفحه 5
 • مقالات
 • حجت الاسلام علی اکبر مهدی پور صفحه 15
  نگارنده بدل سازی در احادیث فضایل اهل بیت: را از شیوه های مخالفان اهل بیت برمی شمارد. وی یک نمونه بدل سازی را درباره حدیث ثقلین می داند که به جای «عترتی» در متن حدیث، «سنتی» آورده اند. نویسنده منابع این قرائت بدلی را به ترتیب زمانی از قرن دوم تا دهم هجری برمی شمرد و در هر مورد، به نقد و بررسی آن از جهت سند می پردازد. پس از آن، این نقد و بررسی را از جنبه دلالت و ارزیابی حدیث شناسان ادامه می دهد و نتیجه می گیرد که قرائت صحیح در حدیث ثقلین، «کتاب الله و عترتی» است نه «کتاب الله و سنتی».
  کلیدواژگان: نصوص امامت، حدیث ثقلین، علم الحدیث دانشمندان اهل تسنن، امامت
 • دکتر فتح الله نجارزادگان صفحه 39
  مهدویت در آموزه های وحی، تنها بر محور «توحیدباوری» معنا و مفهوم می یابد. در تبیین درست اندیشه مهدویت، راهی جز جامع نگری به تمام عرصه های دین نخواهیم داشت. به نظر می رسد (درخصوص این موضوع) بتوان این عرصه ها را در چهار قلمرو اصلی ترسیم کرد: «مهدویت و هندسه تعالیم وحی»، «مهدویت و حرکت اصلاحی انبیا»، «مهدویت و جایگاه امامت» و «مهدویت و اهل بیت». در یک نگاه جامع پیوسته به این عرصه ها، آفاقی جدید در این موضوع گشوده می شود و ابهاماتی زایل می شود.
  کلیدواژگان: مهدویت، موعودگرایی، دین ورزی، اهل بیت، امامت
 • حجت الاسلام مهدی مردانی صفحه 59
  مقاله حاضر عهده دار تحلیل یکی از احادیث فضائل امیرالمومنین7 به نام «رد الشمس» است که در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول، دیدگاه محدثان و اندیشمندان اهل سنت درباره حدیث رد الشمس مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم، از منظر عالمان و محدثان شیعه به مطالعه این حدیث پرداخته شده است. شواهد و مویدات حدیث رد الشمس، در خاتمه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ردالشمس، مصادر اهل سنت، مصادر شیعه، شواهد و مویدات، اسناد حدیث، متن حدیث
 • عباس نوری صفحه 86
  نگارنده آیه «و لقد وصلنا لهم القول» (قصص (28) / 51) را از آیاتی می داند که بر امامت اهل بیت: دلالت دارند. وی ابتدا مفردات آیه شریفه را تبیین می کند و سپس اقوال مفسران را نقل می کند و پس از آن اشاره می کند که قرآن به تنهایی برای تذکر دادن کافی نیست و به مبین معصوم نیاز دارد. پس از آن، پنج روایت نقل می کند به این مضمون که مراد از پیوستگی قول در آیه، تداوم امامت است.
  کلیدواژگان: نصوص امامت، آیه 51 سوره قصص، امامت، تفسیر موضوعی
 • گزارش و معرفی
 • زهره اخوان مقدم صفحه 105
  آیه 33 سوره احزاب (آیه تطهیر)، موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده بوده و در این گفتار، خلاصه ای از آن رساله را ارائه می کند. بخش اول به بررسی آیه تطهیر، از حیث: اهمیت، مفردات و معنای اهل بیت در نظر دانشمندان شیعه و سنی می پردازد و به مناسبت، نگاهی به شخصیت عکرمه می افکند. اما بخش دوم و اصلی این رساله، پیگیری آیه تطهیر در شعر شاعران عرب است که به دلیل جایگاه رفیع شعر و شاعران، سخن آنان مورد استناد بوده و است. نویسنده آیه تطهیر را در شعر عربی، از قرن دوم تا سیزدهم هجری قمری به ترتیب زمان، پی می گیرد و در این مقاله، نمونه هایی از آن را می آورد؛ ازجمله: عبدی کوفی، سید حمیری، ذکوان، ابونواس، دیک الجن، دعبل، وامق مسیحی، ابن درید، صنوبری، ابوفراس، ابوعلی ضریر خوارزمی، خطیب حصکفی، ابن عودی نیلی، ابن طلحه شافعی، ابن ابی الحدید.
  کلیدواژگان: نصوص امامت، آیه 33 سوره احزاب (تطهیر)، امامت در قرآن، ادبیات عرب، تفسیر موضوعی
 • حامد حفنی داوود ترجمه: مرتضی دهقان صفحه 126
  مجموعه مناظرات مکتوب در باب نصوص امامت، میان سید عبدالحسین شرف الدین و شیخ سلیم بشری دو دانشمند معروف شیعه و سنی در طول سالهای 1329 تا 1333 قمری، کتاب «المراجعات» را سامان داد که در یکصد سال اخیر، اهمیت و جایگاه ویژه ای یافته است. نویسنده این مقاله که استاد سنی مصری است در این گفتار، در باب شیوه های صحیح مناظره سخن می گوید که گاه تحت تاثیر تعصبهای مذهبی، گروهی و سیاسی قرار گرفته است. آن گاه به اهمیت این سلسله مناظرات در دهه سوم و چهارم قرن چهاردهم هجری می پردازد و نکاتی درباره کتاب المراجعات باز می گوید.
  کلیدواژگان: المراجعات(کتاب)، شرف الدین، سیدعبدالحسین، بشری، سلیم، مناظرات دینی، نصوص امامت
 • نکته پژوهشی
 • آیت الله علی احمدی میانجی ترجمه: دکتر مهدی ناصری صفحه 137
  نویسنده در پاسخ به نامه و درخواست دکتر محمد حمید الله حیدرآبادی در سال 1387 قمری، نصوص امامت امام امیرالمومنین 7 بر امامت امام حسن مجتبی 7 را در چند گروه نقل می کند: اول، اخبار کلی امامت؛ مانند حدیث ثقلین و سفینه. دوم، اخباری که نص بر امامت دوازده امام را به اجمال می رساند. سوم، اخباری که نام دوازده امام را به صراحت یاد می کند. چهارم، اخباری که به طور خاص مربوط به حسنین 8 است. پنجم، اخباری که در کلمات امام حسن مجتبی 7 آمده است. منابع نگارنده مهم ترین منابع حدیثی و تاریخی شیعه و سنی است.
  کلیدواژگان: نصوص امامت، امام حسن مجتبی (ع)
 • نفیسه نجفی صفحه 150
 • یادنامه
 • حجت الاسلام سیدجواد موسوی صفحه 160
  میرحامد حسین هندی (1246 1306 ق) از دانشمندان شیعه قرن سیزدهم در هند است که کتاب «عبقات الانوار» او در اثبات امامت، جاوانه است. وی مجموعه ای از نامه ها و نوشته های متفرقه خود را در کتاب «الدرر السنیه» گرد آورده است. این کتاب که تاکنون چاپ نشده، گوشه ها و زاویه هایی از زندگی میرحامد حسین را بازمی گوید که تاکنون در جایی گفته نشده است.
  کتاب یادشده در زمان حیات مولف توسط محمدجعفر ظهیری گرد آمده است. نگارنده در این مقاله، جنبه هایی از زندگی علمی و عملی میرحامدحسین را براساس آن کتاب بیان می دارد؛ از جمله: جمع آوری کتابهای نفیس، گردآوری کتابهای ضد شیعه و پاسخ گویی به آنها، گزارش سفر حج و عتبات عالیات در سال 1282 قمری، وصیت نامه اخلاقی، مشکلات و بیماریها.
  نویسنده مقاله، نمونه ای از خطبه های میرحامدحسین را برای نشان دادن سجع در نگارش وی و نوشتاری در استغاثه به حضرت ولی عصر ارواحنا فداه را نیز آورده است.
  کلیدواژگان: کنتوری، میرحامد حسین، عبقات الانوار(کتاب)، عالمان شیعه هند، قرن سیزدهم، مدافعان حریم امامت، الدرر السنیه (کتاب)
 • واژه نامه عقاید
 • دکتر سیدمحمد بنی هاشمی صفحه 187
 • ترجمه: محمد خازن صفحه 197
|
 • Ali Akbar Mahdipoor Page 15
  In this essay, the author claims "distortion and making changes" in ahadith expressing the virtues and high status of Ahlul Bayt is one of the methods adopted by opponents of Ahlul Bayt. He mentions one of these "distortion" made about Hadith Saqalein in which "My household" in the text of the hadith is changed into "my lifestyle (sunnat)". This distortion can be traced back from 2nd century to 10th century (in lunar calendar) and each of them has been reviwed document-wisely. After that, he reviews narrators of these ahadith and finally he concludes that the true recitation of this hadith is "Kitab Allah and Etrati" not "Kitab Allah and Sonnati".
 • Dr. Fathullah Najjarzadegan Page 39
  According to the teachings came to us through revelation, Mahdaviat concept finds its meaning and true existence only when it is relied on the pivot of beliving in Divine Unity. To fully understanding Mahdaviat concept, there is no way other than including all areas of our religion into our view. Regarding this, it seems we can divide these areas into four categories: "Mahdaviat and geometry of revelation-bound teachings", "Mahdaviat and Prophet's guidance-activities", Mahadaviat and Imamat status", "Mahdaviat and Ahlul Bayt".To consider these areas all together in our study, some new windows will be opened to our understanding and some vague points will be come clear
 • Mahdi Mardani Page 59
  In this article, the author tries to analyze one of the virtues of Amir Al-Momenin which is Rad Al-shams. This article consists of two parts: first part reviws view points of sunni narrators of ahadith and religious scholars about hadith of Rad al-shams and in second part he works on shia narrators of ahadith and religious scholars. At the end, documents of this hadith have been included
 • Abbas Nori Page 86
  The author believes that verse 51 from Qesas Sura is of the verses confirming Imamat of Ahlul Bayt. Here, first, the special words of the verse has been clarified and explained; the ideas of commentators have also been mentioned and then he states "holy Quran is not enough to warn and forsure it needs Infallible commentators to be fully understood". After that, he mentions 5 narrations asserting the concept of "We have brought them the word vassal na lahomol ghaul" in that verse, refers to continuity of Imamat.
 • Zohre Akhavan Moghaddam Page 105
  The present article is a summary of Dr. Akhavan's M.A. thesis. For her thesis, she works on the verse 33 of Ahzab Soura of Holy Quran, which is the verse of Tathir. The thesis consists of two parts: in first part, she reviews Tathir verse regarding its significance, its important words, and the concept of Ahlul Bayt in view point of Shia and Sunni religious scholars and and also she takes a brief look at Ekrame, a Sunni figure. In second part which is the main part, the author tries to trace the mentioned verse in Arab's poetry as poems and poetry enjoy a highs statue among Arabs. In this article some samples of several Sunni and Shia figures like Abdi Kofi, Syed Hemyari, Zekvan, Abu Novas, Dik al-Jin, Debel, Vamagh Masihi, Ibn Doraid, Sanobari, Abu Feras, Abu Ali Zarir Kharazmi, Khatib Haskafi, Ibn Odi Nili, Ibn Talheye Shafeee, Ibn Abi al-Hadid are included.
 • Hamed Hafni Davoud Page 126
  The collection of debates through correspondence regarding imamat issue between Sayd Abdulhussain Sharaf al-Din and Sheikh Salim Boshri - two famous Shia and Sunni religious scholars - during the years of 1329 to 1333 A.H. - formed Al-Morajeat. This book finds a great place in late 100 years. The author - a Sunni university professor - explains the true methods of academic debating - which sometimes has been affected by religious, political or race prejudices. Then, he points to the importance of these debates in 3rd and 4th century A.H. and states some points about Al-Morajeat.
 • Ayatullah Ali Ahmadi Mianeji Page 137
  In reply to a letter from Dr.Muhammad Hamidullah Heidar in 1387 A.H., the author, Ayatullah Ali Ahmadi Mianeji, has classified the documents of Imamat of Imam Hassan according to Imam Ali (p.b.u.h.) in several groups:First: the general news on Imamat, like Hadith Saqalein and Safinah. Second: news on documentation of Imamat of 12th Imam. Third: news mentioning the name of 12th Imam directly. Forth: news related to Imam Hassan and Imam Hussain specifically. Fifth: news mentioned in words and sayings of imam Hassan Mojtabi.The author used the most important sources of Hadith and Shia and Sunni history in this regard.
 • Nafisse Najafi Page 150
  Ziarat of Jamee Kabire - from Imam Hadi (p.b.u.h.) enjoys a highly significant place among those texts written on the subject of knowing Imam. After a short introduction on Imamat issue and Ziarat, the author classifies the mentioned topic into seven subjects:Salaam (greetings), Shahadat (testimony), expressing interests, the reason for expressing interest, Dua and invocations, introducing Imam and his holy status, and virtues.
 • Syed Javad Mosavi Page 160
  Mir Hamed Hussain Hendi (1246-1306 A.H.) - an Indian Shia Scholar of 13th century - is the author of a lasting book on proving Imamat issue named Abaghat Al-Anwar. He gathered his letters and his writings in a book "Al-Dorar Al-Sanniyah". This unpublished book depicts some aspects of his life which is not mentioned yet. The book has been gathered when he was alive by Muhammad Jafar Zahiri. In the present article, some aspects of Mir Hamed Hussain Hendi's life such as his attempt in collecting precious books, or even anti-shia books to answer them, a report of his pilgrimage to Mecca and to other holy places of Karbala, Najaf and kazemein in 1282 A.h., his ethical will, his problems and diseases have been included.The author of this essay includes some samples of sermons of Mir Hamed Hussain Hendi to show the used rhyme in his writings and another writing of him making a supplication to Imam Mahdi (p.b.u.h.).