فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 45 (بهمن و اسفند 1389)
 • پیاپی 45 (بهمن و اسفند 1389)
 • 32 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/12/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حرف اول: بیائید از تاریخ و هویت خود محافظت کنیم
  دکتر محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • و اما بعد: تعاونی خانه دندانپزشکان است، با حمایت خود چراغ این خانه را فروزان تر کنید
  صفحه 3
 • روش های جدید جلوگیری از تحلیل بافت پس از کشیدن دندان
  دکتر بهنام شکیبایی مقدم صفحه 4
 • نقش جراحی پلاستیک پریودنتال در پوشش ریشه های پوسیده و پر کرده
  دکتر حمید مقدس، دکتر آرزو پزشکفر صفحه 11
 • بررسی تاثیر زمان بر تغییر ابعادی آلژینات (Elastic cromo (Kerr در شرایط آزمایشگاهی (IN vitro)
  دکتر نینا رهشناس، دکتر محمدحسن سالاری، دکتر مونا حقیریان صفحه 15
 • پرسی و پاسخ
  دکتر علی یمین صفحه 18
 • در آیینه هنر و ادبیات: مناظره خسرو با فرهاد
  صفحه 20
 • در آیینه تاریخ: جایگاه زنان در تاریخ پزشکی و نقش آنان در توسعه طب اسلامی
  الهام باقری صفحه 22
 • روی خط اینترنت: زنگ تفریح
  صفحه 25
 • خبر و گزارش
  صفحه 26
 • دنیای دندانپزشکی: بی دندانی و تغذیه
  صفحه 28
 • معرفی کتاب
  صفحه 30