فهرست مطالب

کشاورز - پیاپی 375 (اسفند 1389)
 • پیاپی 375 (اسفند 1389)
 • 66 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/12/10
 • تعداد عناوین: 27
|
 • مفهوم یارانه چیست و به چه حرفه هایی تعلق می گیرد؟
  فریدون گل افرا صفحه 4
 • جایگزینی تراکتورها و کمباین های فرسوده، الزامی در راستای توسعه کشاورزی مکانیزه در استان خراسان رضوی
  سیدمحمود معلمی صفحه 5
 • چگونه می توانیم با کمترین اتکا به بخش دولتی، مکانیزاسیون را در مزارع کارسازتر کنیم؟
  صفحه 8
 • استان خراسان رضوی نیز مانند سایر استان ها از نارسایی های رشد مکانیزاسیون گله دارد
  صفحه 10
 • چه استان هایی کشاورزی حفاظتی را جدی تر گرفته اند؟
  صفحه 14
 • از نظر موقعیت جغرافیایی نمونه ایم، ولی از نظر مکانیزاسیون نیازمندیم
  صفحه 16
 • مدیریت بقای گیاهی
  صفحه 17
 • در سال 1382 چه نکاتی را مورد تاکید قرار دادیم؟
  صفحه 20
 • پیمانکاری در کشاورزی تحت چه شرایطی موفق است
  صفحه 22
 • ساخت اتاقک معلق، پیشرفتی در تولید کابین تراکتور
  صفحه 23
 • آیا همچنان وارد کننده گندم هستیم؟
  صفحه 24
 • بیش از 70 درصد نبض دامداری های ایران با شیردوش های این شرکت می تپد
  صفحه 26
 • اخبار سازمان تعاون روستایی ایران
  صفحه 28
 • خاک، ارگانیسم زنده
  صفحه 31
 • وضعیت استفاده از کودهای کم مصرف در کشاورزی
  صفحه 32
 • رابطه کشاورزی پایدار با کودهای زیستی
  گردآوری: مهندس هانیه محمودی هاشمی صفحه 36
 • موتاسیون بریدینگ و کشت بافت
  صفحه 40
 • شرکت آرمان سبز آدینه، راز سرزمین های حاصلخیز، تامین کننده بهترین نهاده های کشاورزی
  صفحه 42
 • نیازهای غذایی گندم و نقش کودهای محلول
  تهیه کنندگان: مرجان چگینی، پویا زمانی صفحه 44
 • کوددهی متوازن خاک با پتاس، یک منبع مطمئن برای تولید محصولات زراعی با کیفیت بهتر و درآمد بیشتر
  صفحه 48
 • نقش گچ در اصلاح اراضی کشاورزی
  امیرحسین پیرمرادی صفحه 50
 • رویکردی بر ترویج مشارکتی با استفاده از PTD (توسعه تکنولوژی مشارکتی)
  مهدی چرمچیان لنگرودی صفحه 52
 • حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی، شاخص مسئولیتی مهم برای ترویج
  رحمان امامی صفحه 54
 • دوربرگردان در مسیر سدسازی
  صفحه 58
 • بررسی عوامل موثر بر تخریب جنگل های ایران
  مریم باغستانی صفحه 60
 • شکر، یکی از پر مصرف ترین مواد غذایی جهان است
  صفحه 62
 • تولید کلزا در سراشیبی
  صفحه 65