فهرست مطالب

مطالعات زبان فرانسه - پیاپی 2 (Spring-Summer 2010)
 • پیاپی 2 (Spring-Summer 2010)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرضیه اطهری نیک عزم صفحات 5-26
  در این مقاله ابتدا بطور اجمال به تاریخچه «هاله معنایی» و کاربردی که برای منطقیون و زبانشناسان پیش از یمسلف داشته میپردازیم؛ و خواهیم دید که هریک از نظریه پردازان چگونه آن را به شیوه خود تحلیل کرده است. سپس این مفهوم را در حوزه نشانه شناسی در آثار یمسلف، بارت و گرماس مورد بررسی قرار میدهیم و ملاحظه خواهیم کرد که نظام هاله معنایی، یکی از نظامهای تولید و ساخت معناست ولی باید با مکانیسمهای دیگری کامل گردد. بالاخره این واژه را در حوزه معناشناسی مورد تحلیل قرارداده و در این زمینه از تئوری «معناشناسی دیدگاه» که توسط پیر- ایو راکا مطرح شده استفاده مینماییم. این تئوری جدید در واقع نتیجه «تئوری برهان آوری در زبان» میباشد که بر اساس آن واژگان به کار رفته در جملات، زوایای دید را تحت تاثیر قرار میدهند. در قسمت نتیجه گیری، ما نیز تعریف خود را از هاله معنایی ارائه داده و در نهایت ملاحظه خواهیم کرد که مفاهیم «هاله معنایی» و «زاویه دید» به صورت تنگاتنگی به هم مرتبطند.
  کلیدواژگان: هاله معنایی، معنا شناسی، نشانه شناسی، زاویه دید، برهان آوری در زبان، توپوس، توپوی
 • سوسن بیضوی، ندا صالحی فرد صفحات 27-36
  در این مقاله تلاش داریم نشان دهیم که کنجکاوی ناشی از حس زیبایی شناختی، بودلر را از کودکی به طرف دنیایی از تخیلات شاعرانه خاص سوق میدهد. در تمامی آثار این شاعر حکومت بی چون و چرای تصاویر دیده می شود دنیای آرمانی و عرفانی نشات میگیرند. نظر وی نمادی از واقعیت بیرونی بوده و جز بدی چیز دیگری نیست طبیعت مبتذل معرفی مینماید الطبیعه در آثار وی بیان می شود. این تصاویر گاه زاده از ذوق شاعرانه وی نسبت به تصنعات هنری بوده و گاه از جستجوی او برای دستیابی به. از اینرو هنر شعر وسیله ایست برای خروج شاعر از طبیعت، طبیعتی که از. اینچنین است که شاعر خود را مخالف این. درکی چنین از طبیعت نزد بودلر، با خلق تصاویر و درواقع، با قوه تخیل ماورا.
  کلیدواژگان: شعر، طبیعت، تصویر، هنر، دنیای آرمانی
 • ناهید جلالی مرند صفحات 37-44
  ارتباط زبانی مستلزم حداقل یک گوینده و یک شنونده است که درباره موضوعی خاص و یا مسایل مختلف صحبت میکنند. این تبادل نظر در زمان مکان و فضای معینی انجام می شود و از اصول و قواعد و هم چنین آداب و رسوم جامعه پیروی میکند. بنابر این دو طرف در یک گفتگو میبایست علاوه بر تسلط بر آن زبان با مسایل فرهنگی آن نیز کاملا آشنا باشند در غیر این صورت مطلب مورد نظر بدرستی درک نمیشود و یا سوءتفاهم به وجود میآید. مقاله حاضر به فضای گفتگو در ارتباط زبانی پرداخته و به راهکارهایی که گوینده و شنونده باید اتخاذ کنند تا پیام بدرستی فرستاده و دریافت شود اشاره کرده است.
  کلیدواژگان: ارتباط زبانی، تعامل، کنش گفتاری، فضای گفتگو، گوینده، شنونده
 • فاطمه غلامی، مهدی دادرضایی صفحات 45-58
  قرن بیستم دورهای است که انسان به دنبال ابهام زدایی حقیقت و ایجاد واقعیت است. این رسالت، بیش از دیگران الهام بخش نویسندگان، شاعران، داستان نویسان، نمایشنامهنویسان، منتقدان، و غیره بودهاست. به تدریج که نویسنده نیاز به تقویت رابطهی بین هنر خویش و تمایل به یافتن حقیقت را احساس میکند، آگاهانه تصمیم به - تصویر کشیدن واقعیتی را که مشاهده میکند، می گیرد. به این ترتیب، اثر او افق گستردهای از زندگی- اجتماعی و فردی- را در برابر چشمان خواننده قرار میدهد، این امر امکان دیدن تمام زندگی و نه فقط یک جنبه خاص آن را به ما میدهد. در ایران نیز جمعی از نویسندگان مانند جلال آل احمد، بزرگ علوی، صادق چوبک و غلام حسین ساعدی در زمینه روایت داستانهای واقعی به این انتخاب دست میزنند، در این بین باید نام سیمین دانشور را به آنها افزود که از این نوع نگاه برای معرفی زن، شادی هایش، مصیبت هایش و در کل وضعیت اجتماعی او در کشور بهره میجوید. سعی ما در این مقاله، مطالعه هویت زن ایرانی از دریچه رمان نویس بزرگ معاصر، سیمین دانشور است.
  کلیدواژگان: قرن بیستم، رمان، واقعیت، ایران، سیمین دانشور، زنان، شرایط اجتماعی
 • زهره جوزدانی، فاطمه ناری صفحات 59-69
 • مهناز رضایی صفحات 71-82
  ادبیات هر ملتی به مسائل اساسی وجود، یعنی مرگ و زندگی بسیار پرداخته است و ادبیات فارسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. نیما یوشیج و شاملو مورد مطالعه قرار گرفته است بینی خاص آنانست، اساسا با یکدیگر متفاوت میباشد حالیکه برخی دیگر با دیدی منفی به این موضوع مینگرند مرگ و زندگی با تکیه بر مثالهایی از آثارشان موضوع کار تحقیق ما را تشکیل میدهد. این مفاهیم بطور گستردهای توسط شاعران بزرگ معاصر ایرانی از جمله سپهری، اخوان، فرخزاد،. دیدگاه این شاعران در برخورد با این مساله که مبتنی بر جهان. برخی، با دیدگاهی خوشبینانه به مساله نگاه میکنند.
  کلیدواژگان: مرگ، زندگی، سپهری، اخوان، فرخزاد، یوشیج، شاملو
 • تهمورث ساجدی صفحات 83-100
 • فاطمه تهرانی صفحات 101-106
  آموزش زبان های خارجی طی سالهای متمادی دستخوش تغییر و تحول گردیده و زبان دیگر به صورت نظری و تحلیلی آموزش داده نمی شود؛ و مهارت استفاده از زبان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است خارجی در محیط آموزشی صحبت پیرامون زبان و تجزیه و تحلیل آن اجتناب ناپذیر است و مدرس و زبان آموز می گویند است که بکار برده می شود زیرا می تواند باعث بروز اشتباه و خطا نزد زبان آموز گردد. لذا هنگام فراگیری زبان. نکته حائز اهمیت نوع فرازبانی «métalangage فرازبان» زبانی استفاده می کنند که اصطلاحا به آن.این مقاله نقش دستور زبان در فراگیری زبان غیر مادری را در روش های مختلف آموزشی و بصری و(سنتی، شنیداری، سمعی...) مورد توجه قرار میدهد. همچنین نوع دستور زبانی که در این روش ها استفاده می شود بررسی می -گردد و تعریف فرا زبان و انواع مختلف آن از دیدگاه چند نظریه پرداز ارائه میشود.
  کلیدواژگان: فراگیری زبان، محیط آموزشی، تجزیه و تحلیل زبان، فرازبان کلامی و غیر کلامی، دستور زبان
|
 • Marzieh Athari Nikazm Pages 5-26
  In this article, first an overview of the term "connotation" is presented as it was used by logicians and linguists before Hjelmslev. Then, this term is examined in the field of semiotics in the works of Hjemslev, Barthes and Greimas, and we go to see that in semiotics, a connotative system can be one of the creative systems of the sense, but it must be completed by other mechanisms. Finally, we shall place the connotation in the field of semantics by referring to Pierre-Yves Raccah's point of view, stemming from the theory of the "Argumentation in the Language", according to which words used in statements force points of view. We are going to give our definition of this term and we indeed go to see that the notions of point of view and connotation are strictly connected.
  Keywords: connotation, semantics, semiotics, point of view, argumentation in the language, topos
 • Soussan Beyzavi, Neda Salehi Fard Pages 27-36
  Curiosity arising from Baudelaire's aesthetics leads him towards a world of imaginations. Across the works of this poet, the absolute ruling role of images can be observed. These images have been sometimes arisen from his poetic taste with the use of artistic devices and occasionally from his search for reaching the mystic utopia. Thus, poem is a tool for the poet to depart from nature,which, in his opinion, is a symbol of the external reality and is nothing but wickedness.Consequently, the poet stands against this hackneyed nature. Such understanding of the nature,together with the creation of the images, with the help of the supernatural imaginative power can be seen in Baudelaire's works.
  Keywords: poetry, nature, image, art, utopia
 • Nahid Djalili Marand Pages 37-44
  Verbal communication requires at least one locator (speaker) and one interlocutor (listener) who converse about a particular subject. This conversation usually takes place within a specific time and place and has to abide by the rules and principles of the language and the norms and connections of the cultural context. Therefore, in order to perform a successful verbal communication, it is not enough to have only linguistic competence; in addition, the interlocutors should also possess communicative competence. The present article deals with the interactive context of verbal communication and the appropriate strategies the speaker and listener utilize, in order to successfully interact with the other interlocutor.
  Keywords: verbal communication, interaction, act of speaking, context of communication, speaker, listener
 • Fatemeh Gholami, Mehdi Dadrezaei Pages 45-58
  The twentieth century is a period when man seeks to demystify the truth, to create reality. This mission inspires most writers, poets, novelists, playwrights, critics, etc. Gradually, as the author feels the need to strengthen the relationship between his art and his tendency to find reality, he consciously chooses to speak of the reality he observes. Thus, his work puts a vast panorama of life_social and individual_in front of the eyes of the reader; so it allows us to see a whole lifetime and not a particular aspect. This tendentious choice, to speak of true stories, is also done in Iran by a series of writers such as J. Ale Ahmad, B. Alavi, S. Choubak, GH. H. Saedi, to which must be added the name of Simin Daneshvar who benefits from this kind of scrutiny at the discretion of the woman, her joys, her miseries and wholesale social situation in the country. The study of the identity of Iranian women through Daneshvar, is the object of our study.
  Keywords: Twentieth century, Roman, Reality, Iran, S. Daneshvar, Women, Social conditions
 • Zohreh Joozdani, Fatemeh Nar, Eacute Pages 59-69
  Proust's psychology is based on the distinction between “superficial ego” and “profound ego”. His “superficial ego” in turn, consists of two “egos”: “social ego” and “private ego”. In Proust’s work of fiction, “social ego” has his manifestations in the society and is the one we present to others. The Narrator of show him. The “private ego” of the Narrator is analyzed only by himself all along the fiction. The second “ego” is impermeable and can be reached only by “involuntary memory”. This phenomenon provides a panoramic, but unplanned and partial vision of Narrator’s “profound ego”. A thorough investigation of “ego” in direct contact between “profound ego” and the “world”.
  Keywords: Proust, superficial ego, social ego, private ego, profound ego, narrator, metaphor
 • Mahnaz Rezaei Pages 71-82
  All of the literatures have studied the basic question of death and life and the Persian literature, too.These concepts have been studied broadly by great contemporary Iranian poets such as Sepehri,Akhavan, Farrokhzad, Youshidj, and Shamlou. The perspective of these poets to these questions,based on their own philosophy, seems radically different; some have a positive point of view while others have a negative one. Studying the concept of death and life, in a comparative process, by using examples from their own main works, is the base of our study.
  Keywords: death, life, Sepehri, Akhavan, Farrokhzad, Youshidj, Shamlou
 • Tahmouress Sadjedi Pages 83-100
  Arthur de Gobineau in the introduction to his book, the writer who has compiled his personal grudge against Iranians. In order to eliminate these doubts and misconceptions, Arthur de Gobineau took to writing the above collection. He has paid special attention to the history of "Ghanbar Ali", pointing out the characteristics, customs and traditions of Iranians. Additionally, he has described strike, pilgrimages and travels. He has simultaneously considered the two significant roles of comparative literature in relation to the above factors: the various origins of the story and their progress through the ages as well as the resources which form an integral part to the factual truths of the story.
  Keywords: Arthur de Gobineau, history of Ghanbar Ali, genesis, resource, journey, women, strike
 • Fatemeh Tehrani Pages 101-106
  Training of the foreign language has experienced changes and variations during the successive years, and the language is no more instructed theoretically or analytically. Thus, the skill in increasing the applicability of a language has gained much importance than before. Hence, during learning of foreign languages in an educational environment, a dialogue for the analysis of the language becomes inevitable, which leads the teachers and trainers to use a language that is called “meta-language” so to speak. The kind of the language used is very important because it may cause a mistake and mislead the language learner. The role of grammar in learning none-mother tongue through different methods (traditional, audio-visual, etc.) is emphasized in this essay. Various grammars used in these methods are studied during the learning process as well, and defining the meta-language and its varying versions are introduced according to the view points of different theorists.
  Keywords: Arthur de Gobineau, history of Ghanbar Ali, genesis, resource, journey, women, strike