فهرست مطالب

مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی
سال دوم شماره 1 (بهار 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهنام مشگی، علی اسلامی، محمدرضا سلیمی بجستانی، فاطمه جالوسیان صفحه 5

  تشخیص دقیق بیماری های مختلف، برای انجام اقدامات بعدی از قبیل بررسی اپیدمیولوژی، درمان، کنترل و... آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. برای تشخیص بیماری ها و یا آلودگی ناشی از کرم ها، در اکثر موارد می توان با به کارگیری روش های نسبتا دقیق و ارزان انگل شناسی آنها را تشخیص داد. ولی در بسیاری از موارد مانند ابتلای خوک به تریشین و یا مراحل داخل بافتی و یا مهاجر انگل ها از قبیل مرحله مهاجر داخل پارانشیمی فاسیولاو یا مرحله روده ای آمفیستومیازیس، تشخیص مراحل نوزادی سستودها، تشخیص همونکوزیس در شرایط صحرائی می توان از روش های سرولوژیکی (فاسیولیازیس، دیکروسلیازیس، نوزاد سستودها و...)، آنزیمی (اوسترتاژیازیس) کیت های تجارتی (همونکوزیس و دیرو فیلاریازیس) وجود آنتی ژن در مدفوع (سستودهای بالغ گوشتخواران و نماتودهای لوله گوارش نشخوارکنندگان) و... استفاده کرد. گاهی روش های غیر انگل شناسی کمک زیادی به تشخیص بیماری ها می نمایند. استفاده از آندوسکوپی تنها راه تشخیص برخی بیماری ها (تومور موجود در هابرونمیازیس اسب، ابتلای گربه به فیزالوپترا و اسپیرسرکوزیس سگ و...) است. اکوکاردیوگرافی، آنژوگرافی، الکتروکاردیوگرافی و سونوگرافی گاهی به تشخیص صحیح برخی بیماری ها (دیروفیلاریازیس ناشی از دیروفیلاریا ایمی تیس) کمک شایانی می نمایند. بی شک در آینده روش های دقیقتری از روش های متداول انگل شناسی، برای تشخیص آلودگی برای آن دسته از انگل ها که تشخیص آن ها با ر وش های انگل شناسی مشکل است، بوجود خواهد آمد و درمان، کنترل و یا ریشه کنی بسیاری از بیماری های انگلی را آسان تر خواهد کرد.

  کلیدواژگان: تشخیص، روش های غیر انگل شناسی، آلودگی های کرمی، حیوانات
 • حمیدرضا ایوبی، حسن ناج بخش، تقی زهرایی صالحی* صفحه 21

  هدف از این تحقیق بررسی الگوی پروتئین های غشاء خارجی و پری پلاسمی در سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران و مطالعه تفاوت های الگوی پروتئینی آنهاست. جهت استخراج پروتئین غشاء خارجی سویه های سالمونلا آبورتوس اویس جدا شده از ایران، از روش سونیکه کردن و تریتون X-100 استفاده شد. پروتئین های پری پلاسمی با استفاده از سوکروز 500 میلی مولار و روش شوک اسمزی استخراج گردید. جهت مشاهده این پروتئین ها از روش SDS-PAGE در شرایط احیائی و رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد. نتایج نشان داد الگوی الکتروفورتیک پروتئین پری پلاسمی در سویه های مختلف سالمونلا آبورتوس اویس بسیار متفاوت است. تفاوت های اندکی در الگوی پروتئین های غشاء خارجی این سویه ها مشاهده گردید. باتوجه به یکسان بودن شرایط رشد باکتری، تفاوت های موجود در الگوی پروتئین پری پلاسمی و غشاء خارجی نشان دهنده وجود یکسری اختلافات ژنوتیپی در این سویه ها می باشد. این تفاوت ها بعنوان یک شاخص جهت بررسی های اپیدمیولوژی مولکولی قابل ارزیابی هستند.

  کلیدواژگان: سالمونلا آبورتوس اویس، پروتئین پری پلاسمی، پروتئین غشاء خارجی، SDS، PAGE، ایران
 • سیاوش مکتبی، روجر پارتون صفحه 31
  ازون یک اکسید کننده قوی است که تاکنون به طرز وسیعی جهت ضدعفونی آب آشامیدنی و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است. این گاز به دلیل اثرات سریع و فوری، ارزان بودن و نیز به عنوان یک روش غیر حرارتی می تواند در صنایع غذایی جهت ضد عفونی آب، انواع مواد غذایی، سطوح و یا سایر تجهیزات و وسایل موجود در کارخانه های غذایی به کار گرفته شود. در این مطالعه به طور جداگانه سوسپانسیونی از استافیلوکوک ارئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم، اشرشیا کولی و کمپیلوباکتر ژژونی تهیه و 100 میکرولیتر از آن ها بر روی محیط کشت به صورت سطحی کشت گردید و یا 10 میکرولیتر روی قطعاتی از پوست جدا شده مرغ قرار گرفته و درون محفظه ای با گاز ازون تیمار شدند. 15 دقیقه ازون تراپی محیط های کشت باعث log 3.8 – 3.6 کاهش در تعداد باکتری های گرم منفی و log 3.3 – 2.9 موجب کاهش در تعداد باکتری های گرم مثبت گردید. اثرات گاز ازون بر روی باکتری ها هنگام آزمایش بر روی پوست مرغ، کاهش چشمگیری داشت. پس از 15 دقیقه ازون تراپی حدود log 1 کاهش در تعداد کلیه باکتری ها مشاهده گردید. کمپیلو باکتر ژژونی نسبت به سایر باکتری های مورد آزمایش، حساس ترین باکتری نسبت به گاز ازون بود. گرچه این گاز، برخی اثرات منفی روی چربی های غیر اشباع دارد ولی با توجه به تاثیر خوب گاز ازون در کنترل میکروارگانیسم ها، می توان از این گاز در صنایع غذایی جهت استریل نمودن تجهیزات، کارتن های بسته بندی، انواع مواد غذایی جامد و مایع بلاخص میوه ها و سبزی ها بهره گرفت؛ اما لازم است از دوزهای کمتر جهت مواد غذایی چرب استفاده کرد. در این رابطه بهره گیری از روش های ترکیبی ازون با سایر روش های فیزیکی و یا شیمیایی می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: ازون، طیور، باکتری، ضدعفونی
 • سعید نظیفی، علی اصغر سرچاهی، بهارک ملکی پور صفحه 43
  به منظور بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک گاستروانتریت پاروویروسی در سگ های مبتلا به اسهال، در یک دوره هشت ماهه از 387 مورد سگ های ارجاعی از نژادهای مختلف (ژرمن شپرد، مخلوط ژرمن شپرد، دوبرمن پینچر، تریر و مخلوط) به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، از 32 مورد که علایم انتریت شامل اسهال و استفراغ داشتند، نمونه برداری به عمل آمد. از این سگ ها نمونه خون گرفته شد و آزمایش کامل خون به عمل آمد. معیار اصلی برای تایید بیماری CPV، استفاده از کیت تشخیصی مدفوع بود که در روز ارجاع دام همزمان با اخذ نمونه خون انجام می گرفت. از 32 مورد تست انجام شده بر روی بیماران مشکوک، 21 نمونه (66 درصد) مثبت بود. 38 درصد موارد در گروه مثبت اسهال خونی نشان دادند، درحالی که 2/18 درصد موارد در گروه منفی همراه با اسهال خونی بود. از 32 بیمار ارجاعی دارای انتریت، 16 مورد (50 درصد) نر و 16 مورد (50 درصد) ماده بودند. 10 مورد (5/62 درصد) از نر ها و 11 مورد (8/68 درصد) از ماده ها مثبت بودند. بیشترین درصد CPV مثبت مربوط به نژاد مخلوط است، اما با مقایسه این تعداد با کل سگ های ارجاعی نژاد مخلوط در مدت 8 ماه (یعنی225 مورد) مشخص می شود که تنها 5/7 درصد ارجاع این نژاد به دلیل پاروویروس است. در مقایسه، 7/26 درصد ارجاع نژاد دوبرمن پینچر به دلیل پاروویروس بوده است و به نظر می رسد خطر ابتلا این نژاد در بین 5 نژاد مورد مطالعه بیشتر باشد. 100 درصد مواردی که CPV مثبت بودند، واکسن دریافت نکرده بودند و هیچ گونه درمان ضد انگلی نیز نداشتند. در مطالعه حاضر از 32 مورد ارجاعی 15 مورد با کوتریموکسازول و 17 مورد توسط پنی سیلین جنتامایسین تحت درمان قرار گرفتند. هیچ اختلاف معنی داری میان دو گروه درمانی وجود نداشت (05/0 P>). رابطه آماری معنی داری میان لکوپنی یا عدم بهبودی مشاهده گردید (012/0= P).
  کلیدواژگان: گاستروانتریت، پاروویروس، سگ، اسهال
 • احمد طهماسبی کهیانی، سعید کیوان شکوه، علی پارسه صفحه 55
  در این آزمایش، تاثیر نوکلئوتید جیره بر رشد پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان بررسی شد. نوکلئوتید جیره در 4 سطح 05/0، 10/0، 15/0 و 20/0 درصد به جیره غذایی اضافه گردید و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه گروه شاهد استفاده شد. هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با وزن اولیه تقریبی 23 گرم در سه تکرار اختصاص داده شد. بعد از 8 هفته تغذیه، میزان وزن نهایی در ماهیان تغذیه شده با سطوح 15/0 و 20/0 درصد نوکلئوتید در جیره بیشتر از سایر تیمارها و گروه کنترل بوده است. همچنین تفاوت های معنی داری در پارامترهای تعداد گلبول های قرمز، گلبول های سفید، هموگلوبین، درصد لنفوسیت ها، MCH و MCV در ماهیان تغذیه شده با نوکلئوتید در جیره با گروه شاهد وجود داشت (P < 0.05). نتایج این آزمایش نشان دهنده این است که افزودن نوکلئوتید جیره به میزان 20/0-15/0 درصد اثرات مثبت بر شاخص های رشد و پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان دارد.
  کلیدواژگان: قزل آلای رنگین کمان، نوکلئوتید، رشد، هماتولوژی
 • ابراهیم رحیمی، سید محمد درخشش صفحه 65
  در طول خرداد ماه تا مهر ماه 1388 در مجموع 109 نمونه شیر کامل از 12 مرکز جمع آوری شیر از نقاط مختلف ایران شامل اصفهان، تبریز، سنندج، تهران، یزد، شیراز، قم، اهواز، یاسوج، مشهد، رشت و کرمان جمع آوری شد و با استفاده از روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره مورد آزمایش قرار گرفت. میانگین درصد بازیافت روش آزمون در غل ظ ت های 10، 20، 30 و 40 نانو گرم در میلی لیتر 8/1 84/93 درصد بود. میانگین و انحراف معیار غلظت کادمیوم در 109 نمونه شیر بررسی شده به ترتیب 0059/0 و 0033/0 میلی گرم در لیتر به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد میانگین غلظت کادمیوم در نمونه های شیر خام پایین تر از حداکثر حد مجاز کدکس می باشد، اگرچه غلظت کادمیوم در 17/9 درصد از نمونه ها بالاتر از حداکثر مجاز کدکس (01/0میلی گرم در لیتر) بود. غلظت کادمیوم در نمونه شیرهای آزمایش شده اختلاف آماری معنی داری را بین شهرهای مختلف نشان داد (00/0 = P). نمونه ها در چهار منطقه از ایران شامل تهران، اصفهان، اهواز و قم غلظت های بالاتر را نشان داد و لذا توجه و مطالعات بیشتری را می طلبد.
  کلیدواژگان: شیر، کادمیوم، فلزات سنگین، اسپکترومتری جذب اتمی
 • انوش اقدامی، حسین پیری، عباس جواهری وایقان، امیر علی صولتی صفحه 75
  بیماری دیابت، یکی از شایع ترین بیماری های سیستم غدد درون ریز بوده و در جوامع پیشرفته باتوجه به سبک زندگی و روش تغذیه، شیوع آن رو به افزایش است. در سال های اخیر استفاده از میدان های مغناطیسی در پیشگیری، رفع علائم و درمان بیماری ها نظیر درد و زخم، بیماری های عصبی و... به عنوان طب جایگزین بررسی شده است. در این تحقیق از موش های سوری نر دیابتی شده با استرپتوزوسین استفاده شده است. موش ها در شش گروه شش تایی تقسیم شدند. گروه ها شامل: 1- شاهد سالم 2- دریافت کنندگان انسولین 3- دریافت کنندگان متفورمین و گروه های 4، 5، 6 که به ترتیب در میدان الکترومغناطیسی 50،25 و 100 هرتز با شدت 250 میکروتسلا روزانه 45 دقیقه بمدت دو هفته قرار گرفتند. یافته ها به وسیله آمار ناپارامتری (کروسکال والیس، U – من ویتنی) آنالیز شدند. نتایج نشان داد مقدار گلوکز خون گروه شاهد سالم 7/4 ± 130، متوسط گلوکز سرم سایر گروه ها پس از دیابتی شدن و قبل از درمان برابر با 10 ± 181 و مقدار گلوکز سرم گروه های 2 تا 6 بعد از درمان به ترتیب عبارت بود از 14/3 ± 162، 7/3 ± 165، 6/13 ± 141، 2/14 ± 165، 5/9 ± 169. آنالیز آماری نشان داد که میدان مغناطیسی با فرکانس 25 هرتز و شدت 250 میکروتسلا بیشترین کاهش را بر روی قند خون موش های دیابتی شده ایجاد می کند (p<0.05) و میدان مغناطیسی با فرکانس 100 هرتز اثر ناچیزی بر کاهش قند خون موش ها دارد.
  کلیدواژگان: دیابت، استرپتوزوسین، میدان الکترومغناطیس، انسولین، متفورمین
|
 • B.Meshgi*, A.Eslami, M.R.Salimi, Bejestani, F.Jaloosian Page 5

  Precise diagnosis of different diseases including parasitic infections has an important role in their epidemiological studies, treatment and control. In most cases, it is possible to diagnose diseases or infections caused by helminths, using cheap and accurate parasitological methods. Diagnosis of pork Trichinella infection, Intramuscular or migrant stages of parasites such as Fasciola interparanchymal stage, intestinal stage of amphystomiasis, metacestodiasis, hemonchosis under field condition were performed using serological methods, Enzyme methods (Ostertagiasis), commercial kits (haemonchosis, dirofilariasis), detecting of coproantigen (adult cestodes in carnivores, ruminant GI nematodes). Sometimes other non parasitological methods such as endoscopy are the only methods for diagnosis of some diseases (equine habronemiasis, feline phisalopteriasis and dog spirocercosis). Meanwhile echocardiography, angiography, electrocardiography and sonography are useful for accurate diagnosis of dirofilariasis and … Certainly, more accurate methods, parasitological or non parasitological, other than the current methods will be presented in future for diagnosis of parasites, which will improve the treatment, control and eradication of many parasitic diseases.

  Keywords: Diagnosis, Non parasitological methods, Helminths infections, Animals
 • H.R.Ayoubi, H.Tadjbakhsh, T.Zahraei Salehi* Page 21

  Aim of this study was comparison of periplasmic and outer membrane proteins (OMPs) patterns between Salmonella abortus ovis strains isolated from Iran. Outer membrane proteins were prepared by sonication in triton X-100. Periplasmic proteins were extracted by 500 Mm Sucrose osmotic shock. Periplasmic and OMPs extracted proteins were analyzed by SDS-PAGE and silver staining. The results showed that there is considerable difference between periplasmic protein profiles of S. abortus ovis strains. The outer membrane proteins patterns were approximately similar among the strains. The protein profile differences and number of protein bands showed in figure and tables. In fact these variations indicating a certain genotypic distance between bacterial strains that isolated from different geographical area of Iran and may be useful for describing the epidemiology or at least genetic relatedness of Salmonella abortus ovis wild types.

  Keywords: Salmonella abortus ovis, Periplasmic protein, Outer membrane protein SDS-PAGE, Iran
 • Page 31
  Ozone gas (O3) is a powerful oxidizing agent. Ozone has been widely used for disinfection of drinking water and wastewater. Microbial decontamination by Ozone is fast, simple, cheep and as a non-thermal technique could be used in food industries for decontamination of water, solid or liquid foods, equipment or other places. In this study ozone was used to destroy S. aureus, E. coli, L. monocytogenes, S. typhymorium and C. jejuni on agar plates and chicken skin. 10 or 100 µl of the bacterial suspension was separately placed on chicken skin or agar plates and the samples were treated with ozone (6.6 mg/min) in a chamber for 5, 10 and 15 minutes. Colonies count were made before and after treatment. After 15 minutes ozonation of plate samples, about 2.9-3.3 Log reduction for Gram positive bacteria and 3.6-3.8 Log reduction for Gram negative bacteria were measured. The effect of ozone on chicken skin was significantly reduced when about l Log reduction on bacteria population on chicken skin for all strains was observed. Campylobacter jejuni was the most sensitive bacterium to ozone. Although ozone may have some adverse effects on fatty products but the techniques is effective and a wide range of liquid and solid foodstuffs such as fruits, vegetables and other equipments could be disinfected by ozone in the food industries. For fatty foods a combination of ozone treatment with other technique(s) should be used in order to reduce the dose of ozone.
 • Page 43
  This study was designed to evaluate the epidemiologic status of canine parvovius infection in diarrheic dogs. In an eight month period, blood and fecal samples were collected from 32 out of 387 dogs presented to the Veterinary Clinic of the School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran for gasteroenritis sighns including diarrhea and vomiting. These dogs belonged to German shepherd, mixed of German shepherd, Doberman pincher, terrier and mixed breeds. In blood samples, hematological parameters were determined. Diagnosis of disease was based on fecal sample testing by diagnostic kit. Twenty one (66%) out of 32 samples were positive for parvovirus antigen. Hemorrhagic diarrhea was observed in eight cases (38%) of positive samples wheres in only two cases (18.2%) of negative samples. 16 samples (50%) were taken from male dogs and the other samples (16 cases) were from females. Ten males (62.5%) and 11 females (68.8%) were positive for parvovirus antigen. There was no significant correlation between male and female positive cases (P>0.05). 15 cases (3.9%) of the total referred dogs were Doberman pincher and 26% of them were positive for parvovirus antigen. Therefore, the Doberman pincher was the most susceptible bread of dogs refered to this clinic in the present study. Any of CPV positive dogs had received antiparasitic treatment and vaccination against parvoviral virus. 15 out of 32 dogs were treated with cotrimaxasole and 17 others with penicillin -gentamicin. There was no significant difference between the two type of treatment schoudules (P>0.05). There was no significant correlation between the result of test and leukopenia (P>0.05). There was significant correlation between leukopenia and death (P= 0.012).
 • Page 55
  This experiment was conducted to examine the effect of dietary nucleotides on growth and hematological indices of rainbow trout fingerlings. A basal diet supplemented with 0 (control), 0.05, 0.1, 0.15 and 0.2 percent to formulate five experimental diets. Each diet was randomly allocated to triplicate groups of fish with initial average weight of approximately 23 g. After 8 weeks of feeding trial, fish fed diets with 1.5-2 g nucleotide Kg-1 had the highest final weight, followed by groups fed the diets with 0.05-0.1 percent nucleotide, and lowest in fish fed the control diet. There were significant difference in haematological parameters including RBC, WBC, HB, lymphocyte neutrophil percentage, MCH and MCV in fish fed by dietary nucleotide compared with control treatment (P< 0.05). We therefore recommend dietary nucleotide administration at 0.15-0.20 percent exerted positive effects on growth and, hematological indices in rainbow trout.
 • Page 65
  During June to October 2009, 109 raw whole milk were collected from milk tankers arriving at 12 dairy plants in different Iranian regions contain Isfahan, Tabriz, Sanandaj, Tehran, Yazd, Shiraz, Ghom, Ahvaz, Yazd, Mashhad, Rasht, and Kerman and analyzed by the graphite furnace atomic absorption spectrometry. The mean recovery of the analytical method at 10, 20, 30 and 40 ng/ml was 93.84 ±1.8%. The mean level and standard deviation of cadmium obtained from 109 samples was 0.0059 mg/l and a 0.0033mg/l, respectively. The results of this study showed that the mean concretion of cadmium in raw milk samples was lower than the maximum permitted level in Codex, although cadmium concentration of samples 9.17% was higher than the maximum permitted level in Codex (0.01mg/l). Significant differences in the cadmium concentration were observed between milk samples analyzed in different cities (P= 0.00). Four sets of the samples, for Tehran, Isfahan, Ahvaz and Ghom seemed to show a higher level of contamination and need for further studies.
 • Page 75
  D iabetes mellitus is one of the wide spreading endocrine diseases and its prevalent is increasing in human societies based on foreseen on style of modern life and nutrition habits. Use of Electromagnetic Field in preventing and treating diseases such as, pain relief healing ulcers and nervous system disorders has been recently examined as a medication substitute. In this investigate STZ-induced diabetic Balb/c mice were used. These animals were divided in six groups containing six mice in each group. Group 1 control, group 2 using insulin, group 3 using metformin, groups 4, 5, and 6 putting in electromagnetic field with 25, 50 and 100 Hz frequency and 250 µT intensity, respectively 45 minute daily for two weeks. Results were analyzed by Nonparametric Statistic (kruskal-wallis and U-mann withney) Test.