فهرست مطالب

شکار و ماهیگیری - پیاپی 30 (پاییز 1389)
 • پیاپی 30 (پاییز 1389)
 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/09/20
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سخنی با خوانندگان
  صفحه 2
 • همایش نکوداشت دانشوران دکتر هدایت تاج بخش
  صفحه 3
 • روش های تیراندازی به بشقاب های سفالی
  صفحه 5
 • موضوع متحدالمرکز بودن
  صفحه 10
 • آووست «نوک خنجری»
  دکتر هدایت تاج بخش صفحه 14
 • پرنده ها و گاوها
  صفحه 21
 • الگوبندی و شکار در تیررس
  صفحه 25
 • چگونه در زمین شکار، به راحتی شکار را پوست بکنیم
  صفحه 28
 • سلاح گلوله زنی مناسب برای شکار
  صفحه 31
 • پچ پچ های سگ
  صفحه 34
 • خرس های سیاه در بازگشت
  صفحه 37
 • هوای سنگین
  صفحه 42
 • کپورهای درشت
  هژیر مرجان صفحه 47
 • یک نفرم و بجنگ یم ماهی می روم
  صفحه 51
 • آشپزی
  صفحه 53
 • پشه مصنوعی
  صفحه 54
 • گربه ماهی
  صفحه 57
 • معنای واقعی ماهیگیری
  صفحه 62
 • تاکسیدرمی ماهی
  صفحه 64
 • خبر
  صفحه 68
 • عکس های یادگاری
  صفحه 70