فهرست مطالب

آموزش مهندسی ایران - پیاپی 17 (بهار 1382)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 17 (بهار 1382)

 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/02/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود یعقوبی، مهدی بهادری نژاد صفحه 9
  مهندسان در دنیای صنعتی امروز از نظر مسئولیت، تعهد، خدمت و کار در جامعه از جایگاه ویژه ای برخودارند و اگر همراه با تخصص های فنی و کاربردی، درایت، تفکر، اندیشه به معنی خرد داشته باشند و نیز قانونمندی، عدالت، حفظ منافع همگانی با تکیه بر باورهای انسانی و الهی یعنی اخلاق را در عمل رعایت کنند...
  کلیدواژگان: اخلاق مهندسی، تعهد، تعلیم و تربیت، شایستگی
 • مهدی بهادری نژاد، محمود یعقوبی صفحه 23
  توسعه انسانی به منظور دستیابی به شادی واقعی و بهره مندی پایدار از منابع و داشتن ارتباطات سالم اجتماعی به خردمندی و توجه داشتن به هدف والای انسانی نیاز دارد...
  کلیدواژگان: هدفمندی، توسعه انسانی، معرفت، شادمانی
 • نظام الدین اشرفی زاده صفحه 29

  نظر به اینکه بالغ بر 13 سال از آخرین بازنگری محتوای آموزشی رشته مهندسی شیمی سپری شده است، ضرورت یک بازنگری همه جانبه در مفاد آموزشی این رشته مهندسی ضروری می نماید...

  کلیدواژگان: بازنگری دوره آموزشی، مهندسی شیمی، صنایع شیمیایی معدنی
 • M. Aspin ترجمه: رضا بابایی صفحه 55
  در سال 1998، Javenpaa و Show یک تیم مجازی را این گونه تعریف کردند: یک تیم مجازی، گروه علمی با تخصص های متنوع است که برای رسیدن به یک هدف سازمانی مشخص تشکیل شده است...
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، سیستم مدیریتی، کنترل کیفیت
 • محمد ابراهیم جناتی صفحه 65
  در این مقاله نظام آموزشی به طور کلی از دیدگاه کلی و نیازهای زمان مورد بررسی و بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: بازنگری در آموزش، واقعیت ها و نیازها
 • طاهره کاغذچی، مرتضی سهرابی، منصوره سلیمانی صفحه 71
  با وجود اینکه موضوع کاربرد نفت خام از قرن گذشته اهمیت پیدا کردهاست، قرن حاضر را می توان عصر گاز طبیعی نامید. گاز طبیعی سوخت برتر امروز و آینده است، زیرا انرژی بالایی دارد، ارزان است و محیط زیست را چندان آلوده نمی کند...
  کلیدواژگان: آموزش عالی، رشته های مهندسی، مهندسی شیمی، تبدیل گاز طبیعی