فهرست مطالب

جاویدان خرد - سال ششم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1388)

نشریه جاویدان خرد
سال ششم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1388)

 • 218 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا امیری صفحه 5
  آیا حکمت و فرهنگ با تالس و فلسفه یونان آغاز شد یا منشاء کهن تری در شرق داشته است؟ نظر غالب بر این است که تمدن و فلسفه از یونان و با تالس آغاز شده است، اما ما با نظر شیخ اشراق موافقیم که خاستگاه حکمت را نبوت و هرمس می داند. هرمس در یونان، تات در مصر، اخنوخ در کتاب مقدس، هوشنگ در متون ایرانی و ادریس نبی در متون اسلامی بر هم منطبق و حکایت از شخصی با هویت مشابه دارند.
  هرمس از نوادگان شیث فرزند حضرت آدم است و پس از آن دو، اولین فردی است که به نبوت رسیده است. او بنیان گذار بسیاری از علوم مانند خط، طبابت، کیمیا، نجوم، حکومت و حکمت است. از این لحاظ در یونان وی را Trismegitos و در منابع اسلامی المثلث بالحکمه نامیده اند.
  کلیدواژگان: هرمس، تات، خنوخ، هوشنگ، ادریس
 • شهرام پازوکی صفحه 37
  احیاء علوم الدین مهم ترین کتاب غزالی است که در قرن پنجم هجری نوشته شده است. در این کتاب، غزالی به عنوان یک مجدد دینی، به دنبال احیای علم دین است و به سبک اصحاب هرمنوتیک، یادآور معنای اولیهٴ الفاظ مهم دینی می شود که در زمانه ٴ او تحریف شده یا به معانی خاصی تخصیص یافته اند. در تاریخ تفکر اسلامی، عنوان این کتاب، مبدل به یک سرمشق و یک طرح (project) دینی شده و هر بار که متفکران بزرگ اسلامی، از مولوی تا ملاصدرا، به دنبال احیای علوم دین برآمده اند، به این کتاب نظر داشته اند. در روزگار ما که تجدید و احیای علم حقیقی دین، بیش از هر زمان دیگر ضروری شده است، با توجه به برخی ادعاهای کاذب موجود برای احیای دین، توجه به احیای علم دین غزالی بیش از هر زمان دیگر ضروری است.
  کلیدواژگان: غزالی، احیاء علوم الدین، تقلیل علم دین، شریعت، طریقت، حقیقت
 • شهاب ولی صفحه 51
  تاریخ و منشاء اعتقادات و باورهای علویان- بکتاشیان آناتولی، موضوعی است که همواره مورد توجهٴ محققان ملل و نحل قرار گرفته است. برغم پژوهشهای انجام شده در این زمینه، هنوز نقاط مبهم بسیاری باقی است. یکی از دلایل عمدهٴ این ابهامات، عدم بررسی و پژوهش کافی بر روی متون اعتقادی علویان- بکتاشیان است که بدون شک میتواند به عنوان مرجع اصلی و خاستگاه اولیهٴ تاریخ و پیشینهٴ اعتقادی این گروه قرار گیرد. مراجعه به این متون میتواند راهگشای بنیادینی باشد برای فهم بهتر باورهای علوی- بکتاشی. هدف این مقاله معرفی کلی متون مذهبی علویان- بکتاشیان است که برغم ارتباط تنگاتنگی که با تشیع و تصوف دارند، کماکان برای بیشتر محققان ایرانی ناشناس باقی مانده اند.
  کلیدواژگان: علوی، بکتاشی، تشیع، مناقب نامه، ولایت نامه، تذکره الاولیاء آناتولی
 • محمد رستم صفحه 5
  ویلیام چیتیک که در حال حاضر استاد مطالعات ادیان در دانشگاه دولتی نیویورک (استونی بروک) است، شهرتی بین المللی در زمینهٴ تخصصی خود یعنی تفکر اسلامی دارد. کارهای او در حوزهٴ تصوف و فلسفهٴ اسلامی به ارائهٴ تصویری روشن تر از نمای فکری و معنوی تمدن اسلامی از قرن هفتم ق، سیزدهم م. به بعد کمک کرده است. اما مشغلهٴ ذهنی چیتیک صرفا مباحث فلسفهٴ اسلامی به مثابهٴ دستاورد تاریخ اندیشهٴ دوران پیش از تجدد نیست. دانش عظیم او نسبت به سنت تفکر اسلامی سکویی است که از آن به جانب طیف وسیعی از مسائل امروزی نظر می کند. من در این مقالهٴ کوتاه، در چارچوب دیدگاه چیتیک به جهان شناسی، به ترسیم خطوط کلی نوشته های او دربارهٴ نفس می پردازم. چیتیک معتقد است که تعالیم جهان شناسانه در سنت اسلامی نه تنها کهنه و منسوخ نگشته است بلکه امروز نیز به همان اندازه با مسالهٴ نفس مرتبط است، که در گذشته بوده است.
  کلیدواژگان: ویلیام چیتیک، نظام عالم وجود، اصالت علم تجربی، جهان شناسی بینش انسان، جهانی، عالم اکبر، عالم اصغر
 • حسین شیخ رضایی، محمدمنصور هاشمی صفحه 19
  ملاصدرا (2-1571ق، 1640 م.) صاحب نظریهٴ معرفت منحصر به فردی است، چرا که برخلاف معرفت شناسی مدرن که از هستی شناسی جدا شده، نظریهٴ ملاصدرا بخشی از نظام هستی شناسی او است و نمی توان آن را به تنهایی مورد بحث قرار داد. به جای معرفت شناسی یا هستی شناسی محض، صدرا به نظریه ای در باب «هستی- معرفت شناسی» پرداخته است که در آن «حقیقت، صدق» و «وجود» دو روی یک سکه اند. به همین دلیل، این مقاله با توضیح دو آموزهٴ هستی شناختی وی آغاز می شود: «اصالت وجود» و «تشکیک وجود»، دو آموزه ای که هر دو به «وجود»، که سنگ بنای نظام فکری صدرا است، می پردازند. پس از آن، تعریف هستی شناسانه صدرا از معرفت مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر این تعریف، دانش حالتی از وجود (غیر مادی) است و با «حضور» دارای این همانی است. سپس گزارش صدرا از متعلق واقعی معرفت توضیح داده خواهد شد. به گفته وی «وجود ذهنی»، که توسط نفس در مواجهه با اشیاء خارجی ایجاد می شود، متعلق حقیقی معرفت است. در گام بعد، رابطهٴ میان متعلق شناخت و فاعل شناسنده مورد بحث قرار می گیرد، رابطه ای که از نظر صدرا «این همانی» است. نقش معرفت به عنوان عامل تغییر و تکامل جوهر نفس، نکته ای است که در ادامه به آن می پردازیم. این نقش با استفاده از «حرکت جوهری»، از دیگر آموزه های هستی شناختی در نظام صدرا، توضیح داده خواهد شد. در نهایت دو نکتهٴ انتقادی در باب معرفت شناسی صدرا مورد بررسی قرار خواهند گرفت: مسالهٴ تناظر و نظریهٴ صدق. استدلال خواهد شد که نظر صدرا دربارهٴ مسالهٴ تناظر خالی از ابهام نیست و در نتیجه، نظریهٴ معرفت او نمی تواند معرفت تجربی را به عنوان نمونه ای از معرفت واقعی به حساب آورد.
  کلیدواژگان: ملاصدرا، وجود، هستی شناسی، معرفت شناسی، نظریهٴ تناظر
 • امیراحسان کرباسی زاده صفحه 43
  در این مقاله به بررسی نظر غزالی در مورد علیت می پردازم. ابتدا نگاهی به کتاب التهافت می اندازم و خلاصه ای از انتقادات غزالی را بر علیت ارسطویی ذکر می کنم. پس از آن با مراجعه به دیگر آثار غرالی ریشه های تمایز علیت عاملی و علیت وقایع را جستجو می کنم و علاوه بر آن، آرای دیگر غزالی را مورد بررسی قرار می دهم که چندان با موضع اشعری ای که به او نسبت می دهند سازگار نیست. برای رفع ناسازگاری موضع غزالی، راه حل او را مبنی بر این که جهان ما به عنوان بهترین جهان ممکنی است که می توانسته است خلق شود؛ تا اندازه ای بسط و شرح می دهم.
  کلیدواژگان: غزالی، علیت رخدادی، علیت عاملی، کفایت علی، ضرورت علی، بهترین جهان ممکن
 • رضا کوهکن صفحه 71
  کتاب الرحمه جابر بن حیان (که جابر مطابق سنت در قرن دوم هجری می زیسته است) در زمرهٴ رسائل اساسی و بی همتا در حوزهٴ کیمیا در اسلام به شمار می رود. این رساله که مشتمل بر عبارات موجز و مغلق است، توجه کیمیاگران را به خود جلب کرده است و شروح بی شماری بر آن به رشتهٴ تحریر درآمده است. ابو اسماعیل حسین بن علی طغرایی اصفهانی (م. 515)، به نوبهٴ خود، تفاسیری پر اهمیت بر این اثر نگاشته است. ما بر پایهٴ مفاتیح الحکمه، شرح کتاب الرحمه که یکی از موثق ترین شرح های وی است، تفسیر برخی موضوعات اساسی طرح شده در کتاب الرحمه، نظیر انتقال مکتوب اسرار کیمیا، قیاس، اصل ماده، مطابقت عالم صنعت و عالم صغیر بشری، استعارهٴ تخم مرغ، زر حکما و زر عوام، تناسخ در نزد جابر و تدبیر نفوس را استخراج و معرفی کرده ایم. از آنجا که اکثر آثار طغرایی تاکنون به چاپ نرسیده است، این تحقیق بر پایه نسخ خطی وی انجام شده است.
  کلیدواژگان: جابر بن حیان، طغرایی، کتاب الرحمه، مفاتیح الحکمه، کیمیا در اسلام
 • زکریا مارک ویس صفحه 97
  این مقاله تحقیقی است در باب نقش خضر و مهدی(علیهما السلام) در سنت اسلامی، با عنایت به جایگاه ایشان به عنوان رهبران معنوی و راویان معرفت الهی در تمهید شرایط آخر الزمان. نگارنده در این مقاله از مفهوم «ماموریت الیاسی» که لئوشایا آن را مطرح کرده است، به عنوان یک اصل، استفاده می کند و مقالهٴ خود را با توضیح این مفهوم آغاز می کند. سپس فهم سنتی از خضر و مهدی را مورد بررسی قرار می دهد. ضمن این تحلیل، نگارنده آیات و روایاتی را همراه با تفسیرهای شارحان سنتی و معاصر، با تاکید بر تشیع و تصوف ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: خضر، مهدی، ماموریت الیاسی، لئو شایا، رجال الغیب، عرفان اسلامی
|
 • Reza Amiri Page 5
  Did philosophy and culture begin with Thales and Greek philosophy or did it have a more ancient source in the east? Although the prevalent opinion is that civilization and culture began with Thales and the Hellenic tradition, we are in agreement with Suhrawardi, the Master of Illumination, who considers the origin of philosophy (or more literally, wisdom, ĕikmah) to be found in prophecy, and more precisely in Hermes. 'Herme's in the Greek tradition, 'Tat' in Egypt, 'Enoch' in the Bible, 'Hĩshang' in Iranian texts, and the prophet Idrìs in Islamic texts correspond to one another and the character of which each speaks has an analogous identity. Hermes is one of the descendants of Seth, son of Adam, and was the first person after them to attain the status of prophecy. He was the founder of many branches of knowledge such as calligraphy, medicine, alchemy, astrology/ astronomy, the science of government and philosophy. For this reason he was named Trismegistos in Greece, and al-muthallath bil-ĕikmah (the threefold in philosophy) in Islamic sources.
 • Shahram Pazouki Page 37
  The Revival of the Religious Sciences, written in the fifth century A.H., is (Abu Hamid Muhammad) Ghazali's most important work. In this book Ghazali, as a renewer of trou knowledge of religion, seeks to revive the science of religion and, in the style of scholars of hermeneutics, reminds his readers of the original meanings of religious terms which had by his time either been distorted or restricted to only one specific aspect of their meaning. In Islamic intellectual history the title of this book became both a model and a religious project, and each time one of the subsequent great Islamic thinkers, from Mawlana Rumi to Mulla Sadra, sought to revive religion, they had this book in mind. In our times, in which the renewal and revival of true knowledge of religion has become more necessary than it has ever been, and taking into account the many false claims of revival of religion, consideration of Ghazali's revival of the science of religion takes on a greater importance than it has had at any other time.
 • Shahab Vali Page 51
  The history and the main sources of Alevi-Bektashi beliefs is a subject that has always interested specialist researchers. Despite all the research done on this subject, the still remain many points which are unclear. One of the main reasons for this obscurity is the lack of systematic research on the basic texts of the Alevi-Bektashi community, which should be considered the main source of such research. Consultation of these texts can help us to get a clearer idea on this subject. The aim of this paper is to present these texts, which despite their importance remain unknown to Iranian scholars.
 • Mohammed Rustom Page 5
  William Chittick, currently Professor of Religious Studies at the State University of New York (Stony Brook), is an internationally renowned expert on Islamic thought. His contributions to the fields of Sufism and Islamic philosophy have helped paint a clearer picture of the intellectual and spiritual landscape of Islamic civilization from the 7th/13th century onwards. Yet Chittick is not simply concerned with discussions in Islamic thought as artifacts of premodern intellectual history. His vast knowledge of the Islamic intellectual tradition serves as the platform from which he seeks to address a broad range of contemporary issues. In this short essay, I will outline Chittick’s writings on the self within the context of his treatment of cosmology. Rather than being outdated ways of looking at the universe and our relationship to it, Chittick argues that traditional Islamic cosmological teachings are just as pertinent to the question of the self today as they were yesterday.
 • Hossein Sheykh Rezaee, Mohammad Mansur Hashemi Page 19
  Mulla Sadra’s (1571/2-1640) theory of knowledge is unique because, contrary to modern epistemology which is separate from ontology, it is a part of his ontological system and cannot be discussed in isolation. Rather than pure epistemology or ontology, Sadra has an ‘onto-epistemology’, according to which truth and being are two sides of the same coin. For this reason, this paper starts by explaining two of Sadra’s ontological doctrines: ‘the primacy of being’ and ‘the gradation of being’, both dealing with ‘being’, which is the cornerstone of Sadra’s system. After that, Sadra’s ontological definition of knowledge is explored. According to this definition, knowledge is a mode of (immaterial) being and is identical with presence. Then Sadra’s account of the real known objects will be explained. According to him, ‘mental existences’, which are created by the soul when confronted with external objects, are the real known objects. In the next step, the relationship between the known objects and the knower will be discussed, which according to Sadra is identity. The role of knowledge, which is a factor in changing the substance of the soul, is the next issue discussed. This role will be explained by means of ‘substantial motion’, which is an important ontological doctrine in Sadra’s system. Finally, two points in Sadra’s epistemology will be considered critically: the issue of correspondence and his theory of truth. It will be argued that Sadra is not clear about the issue of correspondence and therefore his theory of knowledge cannot cover experimental knowledge.
 • Amirehsan Karbasizadeh Page 43
  The idea of causal efficacy, which can be found in Aristotle’s works, has proved to be a very controversial character in the history of philosophy. This paper is a consideration of Ghazali’s (1058-1111) views about the causal efficacy theory and his epistemological concern regarding this issue, arguing that the widely held view that Ghazali rejects causality can be modified through a careful re-examination of Tahåfut al-Falåsifah and his other works. The paper begins with a consideration of Ghazali's presentation and critique of Avicenna's view of causality in the Tahåfut al-Falåsifah. In particular, Ghazali's distinction between 'event causation' and 'agent causation' is given close attention. During this presentation Ghazali's views are contrasted with traditional Asharite beliefs on the issue. The paper then considers Ghazali's views on causation as presented in his other works. Finally, the author tries to resolve the apparent contradictions between these views by explaining Ghazali's theory of the best of all possible worlds.
 • Reza Koohkan Page 71
  K. al-Raĕma de Jåbir fait figure de traité doctrinal dune valeur sans pareille pour toute lalchimie musulmane. Louvrage qui abonde en paroles courtes et énigmatiques a passionné des générations dalchimistes qui lui ont consacré dinnombrables commentaires. Ĥughrå’ì (m. en 515/1121), à son tour, a rédigé des commentaires sur ce livre, auxquels nous nous sommes consacrés dans cet article. A la base de lun des plus sûrs commentaires de Ĥughrå’ì, son Mafåtìĕ al-ĕikma li-Ĥughrå’ì, sharĕ kitåb al-raĕma li-Jåbir ibn Ĕayyån, nous avons extrait certains thèmes essentiels tels que transmission écrite, qiyås, origine de la matière, parallélisme avec lentité humaine, allégorie de l'œuf, or des sages et celui du public vulgaire, réincarnation chez Jåbir et élaboration des âmes. L'œuvre de Ĥughrå’ì étant restée quasiment inédite, nous nous sommes basée, dans cet article, sur les manuscrits de ses ouvrages.
 • Zachary Markwith Page 97
  The present article is an in depth examination of the role of Khiąr and the Mahdì in the Islamic tradition, focusing on their significance as spiritual guides, transmitters of sacred knowledge and on their importance in the preparation for the end of time. The author uses the concept of the 'Eliatic function' presented by Leo Schaya as a guiding principle for this study, and begins the article with an explanation of this concept. On the basis of this, he then discusses the traditional Islamic understanding firstly of Khiąr and then of the Mahdì. Throughout the analysis the author presents quotations from the Quran and Hadith along with the interpretations of classical and contemporary commentators, focusing in particular on Shiism and Sufism.