فهرست مطالب

معرفت اخلاقی - پیاپی 5 (زمستان 1389)

نشریه معرفت اخلاقی
پیاپی 5 (زمستان 1389)

 • 182 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد دبیری صفحه 5
  «فضیلت» نوعی خصلت شخصیتی مطلوبی است که به منش اخلاقی نیز شناخته می شود. سعادت گرایان در تبیین مفهوم «فضیلت» بر اموری از قبیل «صفت درونی»، «عادت و تمرین»، «انگیزه» و «پایه ای بودن برخی خصایص انسانی نظیر مراقبت» تاکید می کنند. مهم ترین تفاسیر اخلاق فضیلت در سه دسته سعادت گرا، فاعل مبنا و اخلاق مراقبت قرار دارند. تاکید بر منش فضیلت مندانه فاعل اخلاقی، تقدم مفاهیم خوب و بد، بر مفاهیم باید و نباید، اهمیت دادن به اموری نظیر انگیزه ها و اندیشه های باطنی، توجه به نقش اسوه های اخلاقی و عینی دانستن فضایل اخلاقی از مهم ترین شاخصه های فضیلت گرایی است. تقریرهای غایت گرا و غیرغایت گرا، فاعل مبنا و فاعل معطوف، تحویل گرا و تحویل ناگرا و تقریرهای دینی و سکولار، نمونه هایی از تقریرهای فضیلت گرایی اخلاقی اند. نسبت به انواع فضایل، هم برخی وحدت گرا و عده ای تکثرگرا هستند؛ تکثرگرایان اغلب جزیی گرا و قایل به ضد نظریه گرایی اند. اشکالاتی نیر از ناحیه ناقدان بر اخلاق فضیلت وارد شده است.
  کلیدواژگان: فضیلت، منش اخلاقی، سعادت، فاعل مبنا، مراقبت
 • غلام حیدرکوشا صفحه 23
  دین به معنای «مجموعه ای از اعتقادات، احکام و اخلاق دارای خاستگاه قدسی و وحیانی» و اخلاق به معنای «مجموعه ای ناظر بر صفات و رفتارهایی که قابل اتصاف به خوبی و بدی»است با یکدیگر مرتبط اند و نیازهای یکدیگر را برآورده می سازند. از این رو، هریکی در قلمرو دیگری نقش ها و کارکردهایی دارد. دین در سه حوزه «معرفت»، «توجیه» و «معیار» دارای کارکرد است. که درتبیین خوبی و بدی و همچنین ذکر احکام جزیی اخلاقی، عقل را یاری رسانده و اهداف اخلاقی را بیان می نماید؛ جاودانگی اصول اخلاقی با دین تضمین می شود؛ رفتارهای ایثارگرایانه، از خودگذشتگی، جود و...تنها با اعتقاد به خدا و حساب و جزای اخروی توجیه پذیر می شود و همچنین تحسین و تقبیح خداوند به عنوان ناظر آرمانی در اخلاق، محملی برای موجه ساختن رفتار اخلاقی به شمار می رود. امرالهی به عنوان معیار احکام اخلاقی با مسایلی نظیر نسبیت و تغیرپذیری خوبی و بدی همراه است. اما شکل رساتر معیار دینی اخلاق این است که رضایت خداوند را به عنوان مصداق اتم سعادت در اخلاق مطرح کرده و می پذیرد که در نهایت قرب ورضایت خداوند معیار نهایی در اخلاق است.
  کلیدواژگان: دین، اخلاق، اخلاق دینی، پایگاه اخلاق، پایگاه دینی اخلاق
 • سیداحمد فقیهی صفحه 45
  سعادت دنیا و آخرت انسان در گروه تزکیه نفس می باشد که در اصطلاح از آن به «تربیت اخلاقی»، یاد می شود. در این مسئله، یافتن روش ها و تنظیم آنها امری ضروری است. در این مقاله، سعی شده است الگویی برای روش های تربیت اخلاقی ارائه شود. روش ها بر اساس حقیقت شکل گیری عمل، و همراه با نظم منطقی و عملیاتی و با در نظر گرفتن درجات مختلف مردم و توان آنها تنظیم می شوند. و با توجه به اینکه عمل اختیاری بر سه امر بینش، گرایش و قدرت تصمیم گیری و عمل مبتنی می باشد، روش ها از این جهت به سه دسته تقسیم می شوند. از یک سو، عوامل موثر در تربیت اخلاقی به عوامل زمینه ساز، ایجابی و رفع موانع تقسیم می شوند. و در نتیجه، از این جهت هم روش ها به سه دسته دیگر تقسیم می شوند و همچنین با توجه درجات مختلف مردم حداقل سه درجه در نظر گرفته شده و روش ها از این جهت نیز به سه دسته دیگر تقسیم خواهند شد. از مجموعه این مقدمات و حاصل ضرب دسته بندی های یاد شده، الگوئی با بیست و نه دسته از روش ها به دست می آید. ویژگی های این الگو دارد، عبارتند از: عمومیت، نظم منطقی، تاکید بر بعد شناخت، و تشکیکی و طولی بودن روش ها.
  کلیدواژگان: الگو، روش، تربیت اخلاقی، گرایش، زمینه ساز، ایجابی
 • محمد عالم زاده نوری صفحه 65
  از آنجایی که تربیت انسان و ایجاد هر گونه تحول در جان او، نیازمند تمرکز ذهنی و روانی است، شایسته است این تمرکز ذهنی و روانی صرف موضوعی شود که تاثیر بیشتری در شخصیت انسان دارد تا بدین ترتیب، فعالیت های تربیتی،بهینه و بهره ورانه گردد.
  در پاسخ به این سوال که «موضوع این تمرکز چه چیزی باید باشد؟» رویکردهای تربیتی فراوانی پدید آمده است:برخی از این رویکردها عبارتند از: اخلاق فتوت و آیین جوانمردی، مهرورزی و محبت، اخلاق دعایی مناجاتی، معرفت الله ، کرامت نفس، خودشناسی، اعتدال نفس، اراده، عمل، ولایت و محبت اهل بیت و توسل و... در منابع دینی، مستندات فراوانی برای این موضوعات می توان یافت که در نگاه اولی با هم قابل جمع نیستند. برای حل این موضوع دست کم پنج پیشنهاد می توان عرضه کرد: انکار اصل ضرورت تمرکز؛ تنوع راهبرد به تنوع روحیات متربی؛ تنوع راهبرد بر حسب اصناف شخصیتی؛ راهبرد منازلی مرحله به مرحله و راهبرد تکثرگرای پازلی.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی و معنوی، تحول انسان، راهبرد تربیت
 • فاطمه هاشمی، رضا علی نوروزی صفحه 95
  هدف این مقاله بررسی دیدگاه های فارابی درباره نحوه تحصیل سعادت فرد و جامعه است. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع اصلی، به بررسی اندیشه های تربیت اخلاقی فارابی پرداخته است. با توجه به اینکه فارابی هم به فلسفه یونان احاطه داشته و هم از مکتب وحیانی اسلام و احادیث ائمه اطهار(ع) بهره مند بود، اندیشه وی در شرایط کنونی جامعه می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. با اینکه فارابی بیشتر در باب مسائل اجتماعی و سیاسی سخن گفته است، اما فرد و اخلاق را در راس امور می داند. وی انسان را موجودی مختار و امکان تغییر اخلاق را برای هر فرد ممکن می داند. فارابی انسان را موجودی اجتماعی در نظر می گیرد که دستیابی او به سعادت، بدون تعاون و همکاری با دیگر افراد جامعه ممکن نیست. وی معتقد است که سلامت فرد و جامعه متاثر از هم بوده و با تربیت افراد سالم می توان به مدینه فاضله دست یافت و در مدینه فاضله است که سلامت اخلاقی و ایمان مردم مصونیت پیدا می کند. از این رو، اصول و روش هایی را برای تغییر افعال قبیح و ایجاد رفتارهای پسندیده پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: فارابی، سعادت، مدینه فاضله، اهداف تربیتی، اصول و روش های تربیتی، اخلاق
 • هانس کونگ ترجمه: سید حسین شرف الدین صفحه 115
  آیا توقع دست یابی به یک اجماع اخلاقی و وفاق بر سر ارزش ها، معیارها و نگرش های معین، برای جامعه جهانی در حال ظهور، یک توهم بزرگ و زیبا نیست؟ از آنجایی که همواره میان ملت ها، فرهنگ ها و ادیان تفاوت هایی وجود دارد و نظر به گرایش های معطوف به ابراز وجود فرهنگی، زبانی و دینی و حتی نظر به ملیت گرایی فرهنگی گسترده، تعصبات شدید زبانی و بنیادگرایی دینی، آیا اصولا اجماع اخلاقی در جهان امروز و در ابعاد جهانی، آن معنا و مفهوم پیدا می کند؟ آیا می توان مدعی شد که دقیقا به دلیل همین وضعیت سخت و دشوار، یک اجماع اخلاقی جهانی ضرورت دارد؟ این مقال، به بازکاوی امکان وفاق و اجماع اخلاقی جهانی بر سر ارزش ها و هنجارها در جهان امروز می پردازد.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق جهانی، اخلاق حداقلی، ملیت گرایی فرهنگی، عدالت، همزیستی
 • علی حسین زاده صفحه 147
  در این تحقیق به دنبال بیان معنای احترام به همسر، شرایط لازم، موانع، نمونه ها و شیوه های احترام برای هر یک از زن و شوهر نسبت به یکدیگر و آثار آن است. هدف از این پژوهش، یافتن بهترین راهکار برای ثبات و پایداری زندگی، آرامش و نشاط اعضای خانواده، تامین مطالبات اعضا، رفع نیازمندی ها در ابعاد مادی و معنوی و پیدا کردن سعادت و خوشبختی است. روش تحقیق پژوهش، تحلیلی و توصیفی است که بر داده های دینی و روان شناختی مبتنی است. یافته های اصلی این تحقیق، ضرورت توجه به تفاوت ها و ویژگی های شخصیتی زن و مرد، توجه به سلیقه ها و برداشت های هر یک از زن و شوهر از رفتار یکدیگر و شناخت نمونه ها و مصادیق گوناگون احترام به همسر است.
  کلیدواژگان: مدل احترام، خانواده، همسران، زندگی مشترک، مدیریت خانواده
 • اسعد کعبی صفحه 169
|
 • Ahmad Dabiri Page 5
  Virtue is a kind of desirable personality trait, also known as moral character.In defining the meaning of "virtue", eudaemonists emphasize on such factsas" internal attribute" " habit and practice" " motivation" and" essentiality ofsome human attributes such as care". The most important interpretation ofvirtue ethics are divided into three groups: eudaemonist, agent-based, andcare ethics. The most important features of virtuism are emphasis onvirtuous character of moral agent, priority of the concepts of goodness andbadness over the concepts of "ought" and "ought not", attaching importanceto such issues as motives and internal thoughts, paying attention to the roleof moral exemplars, and considering moral virtues as objective. Examples ofversions of moral virtuism are: teleological and non-teleological, agentbasedand agent- oriented, reductionist and non-reductionist, religious andsecular version. Some are unitarianist and others are pluralist concerningdifferent kinds of virtues. Pluralists are often particularistic and anti-theorist.Some critics have objected the virtue ethics.
  Keywords: virtue, moral character, happiness, agent, based, care
 • Qolam Heidar Koosha Page 23
  Religion as a "set of convictions, precepts, and morals with divine and revealed origin, and ethics as a " set of attributes and deeds characterized by goodness and badness" are interconnected and meet each other's needs. Hence, both of them have roles and functions in each other's realm. Religion has functions in three domains of" knowledge","justification" and" norm", which helps Reason explain goodness and badness, state particular moral rules, and explains moral objectives. Religion guarantees the eternity of moral principles. Altruism, self-sacrifice, generosity, etc are only justified through belief in God, in other worldly reckoning and retribution. Furthermore, God's support and disapproval, as the ideal Overseer in ethics, are considered as a cause to justify moral acts.Devine decree, as a norm of moral rules, is accompanied with such issues asrelativism and variability of goodness and badness. However, the more appropriate form of religious norm of ethics discusses the good pleasure of God as the most complete proof of happiness in ethics, and accepts that eventually the good pleasure of God and winning His favor are the final norms in ethics.
  Keywords: religion, ethics, religious morals, foundation of ethics, religious foundation of ethics
 • Seyyed Ahmad Faqeehi Page 45
  Man's happiness in this world and the Hereafter relies on purification of soul,which is literally called "moral training". In this respect, it is necessary tofind methods and regulate them. The present paper tries to offer a pattern formethods of moral training, and regulate them according to the reality of deedperformance, with a logical and operational order, and people's differentlevels and abilities. On the one hand, in view of the fact that voluntary deedis based on insight, tendency and power of decision making, and the deeditself, accordingly, these methods are divided into three groups. On the otherhand, factors influencing moral training are divided into three groupspredisposing,positive, and removing the obstacles-, so these methods aredivided into other three groups. In addition, people are divided at least intothree groups according to their different levels and abilities. As a result,these methods are divided into even other three groups, accordingly. Basedon these preliminaries and multiplication of aforementioned groups, therewill be a pattern with twenty- nine sub-groups. Among the features of thispattern are: generality, logical order, emphasis on cognition, and graded andlongitudinal methods.
  Keywords: pattern, method, moral training, tendency, predisposing positive
 • Mohammad Alemzade Noori Page 65
  In view of the fact that man's spiritual training and bringing about any(positive) change in his soul require mental and psychological concentration,it is worthy to devote this concentration to a more influential issue on manspersonality to make training activities optimized and productive.There are many training approaches to answer" what is the object of thisconcentration?" Some of these approaches are: morality of generosity andchivalry, affection and love, morality as moral code, knowledge of God,self-esteem, self- knowledge, self- moderation, will, deed, guardianship andaffection to Imams, supplication andMuch evidence for these issues can be found in religious sources, which aremutually exclusive, at first glance. At least five proposals can be offered tosolve the problem: denial of the principle of necessity of concentration;different strategies in term of different temperaments of trainee; differentstrategies in terms of different personality traits; step by step phasedstrategy; puzzle-like pluralistic strategy.
  Keywords: moral, spiritual training, man's growth, strategy of training
 • Fateme Hashemi, Alireza Noroozi Page 95
  This paper aims at enquiry into the al-Farabi's views on how to obtain thehappiness of individual and society. Taking an analytic- descriptiveapproach to the subject in question, the paper uses primary resources toanalyze al-Farabi's ideas on moral training. Since al-Farabi had command ofboth Greek Philosophy and revealed school of Islam and traditions of theImpeccable Imams (p.b.u.t), his thought can be a very useful guide in currentsituation. Even though al-Farabi has basically spoken of socio-politicalissues, he gives priority to individual and society. He considers man a freebeing, and believes that it is possible for every individual to change (his/her)morals. He considers man as a social being, who cannot achieve happinessunless he or she receives assistance from other members of the society. Hemaintains that the sanity of individual and society are mutually influential,and that a utopia can be achieved through training sane individuals. Peoplesmoral sanity and faith are immune in this utopia. Therefore, he proposessome principles and methods to change evil deeds and create good ones.
  Keywords: al, Farabi, happiness, Utopia, training goals, training Principles, methods, ethics
 • Hans Kung Page 115
  Is it not a great and pleasant illusion to expect to achieve a moral consensus and an agreement on values, norms, and certain attitudes for this emerging global community? In view of the fact that there are always differences between nations, cultures, and religions, that there are tendencies towards cultural, linguistic, and religious self-assertion, and that there exist widespread cultural nationalism, linguistic prejudices, and religiousfundamentalism, does moral consensus essentially make any sense and significance in today's world and its universal dimensions? Can we claim that exactly because of the very dilemma, a moral consensus is necessary? The present paper aims at reinvestigating the possibility of a universal moral consensus and agreement on values and norms in today's world.
  Keywords: morals, mniversal morals, minimal morals, cultural nationalism, justice, coexistence
 • Ali Hussienzade Page 147
  The present study seeks to explain the meaning of respect to spouse, itsnecessary conditions, obstacles, instances and ways of mutual respectbetween wife and husband, and its outcomes. The aim of the research is tofind the best solution to life stability and consistency, to tranquility andgaiety of family members and provisioning their demands, to meet theirmaterial and spiritual needs, and to find happiness and welfare. Researchmethod is analytical- descriptive, which is based on religious andpsychological data. The findings of this research are: the necessity ofattention to personality traits and differences between wife and husband,their personal preferences and understanding of each other's behaviors, andunderstanding different examples and instances of showing respect forespouse.
  Keywords: model of respect, family, espouses, joint marital life, family management