فهرست مطالب

اطلاعات جغرافیایی (سپهر) - پیاپی 76 (زمستان 1389)

نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
پیاپی 76 (زمستان 1389)

 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/12/28
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مهدی مدیری صفحه 2

  ارتوتصویر دیجیتال در بردارنده ی خصوصیات وویژگی های هندسی نقشه است و بر این اساس می تواند: 1) به عنوان یک منبع جغرافیای فضایی، اطلاعات توصیفی به آن افزوده گردد.
  2) پایه ای را فراهم سازد که بر مبنای آن سایر داده ها ثبت و تنظیم شود.
  3) نتایج استفاده از آن برای تطبیق مناظر فراهم باشد.
  در بسیاری از کشورها، ارتو تصویر دیجیتالی بخش مهمی از اسناد گرافیگی و در مقیاس راهبردی مورد استفاده قرار می گیرد، به طوری که ویژگی های کارتوگرافیکی مناسبی را در مقیاس ملی فراهم می سازد.
  ارتوفتو(2) دیجیتالی، دارای پتانسیل قوی در تجزیه و تحلیل داده های مکانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی(GIS) است. ارتو فتو نه تنها یک لایه اطلاعات است بلکه اتصال داده های ارتوفتو دیجیتالی چشم انداز جدیدی برای استخراج اتوماتیک داده های مکانی (نقطه ای، خطی و سطحی) و اطلاعات ارتفاعی را ارائه می نماید.
  ارتوتصویر بزرگ مقیاس با جزئیات زیادی تهیه و بازنگری بسیاری از لایه های اطلاعات را تامین می سازد و در مواردی نقش پس زمینه را داشته و برای نمایش موقعیت ویژگی های ارتفاعی استفاده می شود. بنابراین ارتوتصویر ماهواره ای بزرگ مقیاس در بسیاری موارد کاستی ارتوفتو را مرتفع ساخته و متناسب با مقیاس مطالعه و برنامه ریزی شهری از کارآیی مناسبی در آشکار سازی ساختمان های پنهان در لابه لای مجتمع ها و ساختمان های بلند نقش ارزشمندی را ارائه می سازد

  کلیدواژگان: ارتوتصویر، ارتوفتو، ارتوتصویر دیجیتال، ارتوتصویر شهری
 • احمد پوراحمد، ایرج قاسمی صفحه 10

  پژوهش های برنامه ریزی شهری همانند بیشتر علوم رفتاری و تحقیقات انسانی باید با یک چارچوب نظری یا مدل مفهومی مناسب پشتیبانی شود. در این چارچوب نظری و مدل مفهومی متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر موضوع مورد مطالعه شناسایی و روابط آنها مشخص می شود. برای سنجش اعتبار و روایی این گونه مدل ها، تکنیکها و ابزارهای کمی و کیفی متفاوتی وجود دارد. مدل یابی معادلات ساختاری یکی از این ابزارهای کمی و چند متغیره است که به بررسی و ارزیابی برازش مدل پرداخته و امکان انجام برخی اصلاحات در مدل را فراهم می کند. در این مقاله ضمن معرفی تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل،کاربرد آن در پژوهش های برنامه ریزی شهری تشریح شده است.

  کلیدواژگان: مدل سازی معادلات ساختاری، لیزرل، برنامه ریزی شهری، نرم افزارلیزرل
 • بررسی مشکلات کالبدی- کارکردی بخش مرکزی شهرهای سنتی (خرم آباد)
  حسن افراخته، اصغر عبدلی صفحه 16

  امروزه عوارض و ضایعات شهرنشینی شتابان و بی رویه و بدون برنامه و عدم مدیریت شهری مناسب در برخی از شهرها به حدی رسیده که اصولا شهرنشینی را به پدیده ای نامطلوب و دارای ارزش منفی بدل ساخته است.
  گرایش به تمرکز بیشتر و قطبی شدن در سطوح بالای جامعه شهری و فاصله گرفتن سطوح بالا از پایین، گرایش به رشد بی محتوا به لحاظ عدم تناسب بین مقیاس و عملکرد شهرها و... از جمله عواملی است که موجب کاهش روزافزون بازدهی سرانه جامعه شهری، فعالیت سوداگرانه، تسلط بخش غیررسمی بر بخش رسمی و رشد بحران های اجتماعی - فرهنگی شده است و در نتیجه منابع و عوامل تولید حوزه خود را بلعیده و موجبات رشد بیشتر خود را فراهم می آورند.
  در همین راستا بافت قدیم شهرخرم آباد نیز علیرغم وجود امکانات بالقوه تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از مشکلات مذکور رنج می برد. ترکیب جمعیتی، تفاوتهای فرهنگی ساکنین و مشکلات قانونی و حقوقی حاکم که نتیجه عدم سیاست گذاری صحیح و اصولی می باشد از مشخصات این بافت است. کم ارزش بودن قیمت زمین و ساختمان، عدم امنیت اجتماعی و روانی، غلبه گروه های شغلی کم درآمد و وجود چهره فقر در بافت قدیم نسبت به بافت جدید و نوساز شهر نیز از مشخصات این نوع بافتها می باشد.
  هدف اساسی تحقیق حاضر شناسایی ساختار کالبدی - کارکردی و مسائل و مشکلات بافت قدیمی شهر خرم آباد می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که فقدان و نبود طرح های اجرایی مناسب فقدان مدیریت واحد شهری مسائل و مشکلات حقوقی مربوط به تملک املاک، فقر اقتصادی و فرهنگی، قدیمی و فرسوده بودن اغلب ساختمانها و عدم بهسازی آنها و... از مشکلات اساسی این بافت می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق اسنادی، توصیفی، تحلیلی و بررسی های میدانی به بررسی و مطالعه مشکلات کالبدی- فضایی و کارکردی بخش مرکزی شهر خرم آباد پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، بخش مرکزی شهرها، ساماندهی، ساختارکالبدی
 • محمدحسن نامی صفحه 22

  محدودیت منابع و اسناد مرتبط با حوزه ی فضا درکشور، ضرورت تبیین جایگاه فضا در توسعه ی کشور و امنیت پایدار را ایجاب می نماید؛ که ضمن بیان مسائل اساسی و با اهمیت در خصوص فناوری فضایی و فعالیت های فضایی کشور، حوزه های تخصصی سنجش از دور و تصویر برداری فضایی را مورد بررسی قرار دهد. ساختار فضا، رژیم حقوقی فضا، کارکردهای فضا و فناوری فضایی، مباحث عمده ای هستند که در این نوشتار به آن ها پرداخته شده است.

 • اسماعیل صالحی، سعید نگهبان، زهره جعفریان دهکردی صفحه 29

  شهرها سیستم های بازی هستند که به طور مداوم منشاء تغییرات بوده و خود نیز در حال تغییر و تحول هستند و با توجه به رشد روزافزون جمعیت شهرها در جهان امروز، فضای فیزیکی شهرهانیز توسعه و گسترش یافته و زمین های اطراف را اشغال کرده است. رشد فیزیکی شهرها اراضی مرغوب را بلعیده و از بین برده است.
  بدین گونه که جوامع انسانی در مراحل اولیه شکل گیری با هدف استفاده از خاکهای مرغوب برای زراعت، در کنار و یا در میان اراضی مرغوب زراعی استقرار یافته اند. به مرور زمان همراه با گسترش روستاها و تبدیل آنها به شهر و سپس توسعه شهرها،اراضی زراعی مرغوب وارد محدوده شهری شده اند و فعالیتهای کشاورزی به سمت اراضی نامرغوب، عقب نشسته است.
  این مقاله سعی دارد به شناخت تاثیرات زیست محیطی توسعه شهری بپردازد که روش کار مبتنی بر منابع کتابخانه ای می باشد و نتایج نشان می دهد که این مسئله روز به روز در قسمت هایی از حومه هر شهری که توان توسعه و گسترش دارد اتفاق می افتد و این رشد فیزیکی شهرها سبب برهم خوردن تعادل زیست محیطی بین شهر و اطراف آن می شود که نه تنها سبب کاهش کمیت و کیفیت منابع و شرایط زیستی گردیده، بلکه عوارض عمده ای نظیر آلودگی هوا، آب، صدا و به طور کلی تخریب محیط زیست را به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: محیط زیست، شهر، توسعه
 • محمدحسن صدوق، تیمور جعفری، حجت الله اسکندری صفحه 34

  بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای یک منطقه و پهنهبندی خطرهای حاصل از آن میتواند کمک موثری در کاهش خسارتهای حاصل از این پدیده بنماید. تحقیق حاضر تلاشی در این زمینه بوده و با بررسی عوامل موثر ایجاد زمین لغزشها اقدام به پهنهبندی خطر حرکات تودهای حوزه آبخیز قره چای به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)نموده است. حوضه قره چای یکی از زیر حوضه های رودخانه اترک می باشد. روش کار به این صورت انجام گرفت که ابتدا عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های منطقه بررسی شده و مهم ترین عوامل موثر به ترتیب شامل سنگ شناسی، همسوئی شیب (ساختمانی، توپوگرافی)، شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، فاصله از روستا، تراکم شبکه زهکشی، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل، طبقات ارتفاعی شناسایی شدند و سپس نقشه پراکنش زمین لغزشها تهیه شد. در روش تحلیل سلسله مراتبی از ده عامل یاد شده استفاده شد که در این روش عوامل در نظر گرفته شده به صورت زوجی مقایسه شده و وزن عوامل محاسبه می شود، برای کلاس بندی عوامل نیز با در نظر گرفتن درصد سطح لغزش یافته امتیاز دهی آنها انجام پذیرفت.
  در پایان با درنظر گرفتن وزن های بدست آمده برای هر عامل و امتیازهایی که به خود اختصاص دادند مدل پهنه بندی بدست آمد. براین اساس محدوده به پنج ریسک تقسیم گردید. نقشه بدست آمده به پنج طبقه با ریسک خیلی زیاد با 6/2 کیلومترمربع، زیاد با 4/ 14 کیلومترمربع، متوسط با 5/14 کیلومترمربع، پهنه کم با 6/4 کیلومترمربع و پهنه خیلی کم با 1/2 کیلومترمربع تقسیم بندی گردید.

  کلیدواژگان: حرکات توده ای، حوضه قره چای، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، Gis، Ahp
 • رحیم سرور، محمدرضا عبدلی صفحه 39

  امروزه فرودگاه ها مجموعهای همانند پایانه های مسافربری وایستگاه های بزرگ راهآهن نیستند که در یک طرف آن خودروها و مسافرین و در طرف دیگر هواپیماها قرار بگیرند، بلکه فرودگاه ها وجودی چند منظوره پیدا کردهاند.
  هم اکنون با افزایش ظرفیت و کارایی فرودگاه ها از یک سو و توجه به مسائلی همچون توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، در نظرگرفتن عوامل جغرافیایی در مکانیابی فرودگاه ها بسیار مهم محسوب می شود بطوری که در کشورهای توسعه یافته توجه زیادی به آن میشود. در میان عوامل جغرافیایی که در مکانیابی فرودگاه تاثیرگذار هستند مولفه های اقلیم و توپوگرافی نقش پررنگتری دارند، زیرا تاثیر زیادی در کارایی و فعالیت فرودگاه دارند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی نقاط قوت و ضعف مکانیابی فرودگاه های کشور براساس مولفه های اقلیم و توپوگرافی میباشد.
  برای نیل به این هدف از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق توجه کمتر به مولفه های اقلیم و توپوگرافی در مکانیابی فرودگاه های کشور، منجر به کاهش ایمنی و سلامت پروازها و در برخی از موارد منجر به بروز سوانح ناگوار و مرگبار شده است که با اصلاح نواقص موجود و نیز کاربست عوامل جغرافیایی در طرحهای آتی میتوان این وضعیت را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: مکانیابی فرودگاه، عوامل جغرافیایی، ارزیابی مکانیابی، اقلیم و توپوگرافی
 • سیستم اندازه گیری فواصل خیلی بلند ایستگاه های زمینی و تعیین موقعیت با استفاده از روش VLBI
  مهندس عباسعلی صالح آبادی، مهندس حمید صادقی، مهندس حامد صادقی صفحه 45

  یکی از مسائل مهم در علم مهندسی نقشه برداری و یا امور نظامی همواره تعیین نمودن مختصات نقاط در روی زمین است که از روی آن فواصل و زوایا و دیگر پارامترهای مورد نظر هر نقطه تا هدف و یا دیگر نقاط قابل استحصال می باشد که برای آن خصوصآ فواصل نزدیک راه حل های زیادی از قبیل فتوگرامتری و یا نقشه برداری زمینی و غیره وجود دارد. ولی برای فواصل بسیار بلند مثلا چند هزار کیلومتری بین قاره ای بدلیل برقرار نبودن دید مستقیم، این روش ها جوابگو نیست. در این مواقع باید از اجرام فضایی و نجومی بدلیل ناچیز بودن فاصله بین قاره ای نسبت به آن و نیز برقراری دید همزمان بین دو ایستگاه و جرم فضایی در یک زمان ثابت بهره برد. تحقیق پیش رو روش تعیین موقعیت با استفاده از امواج دریافتی از اجرام فضایی ناشناس را بیان می کند.

  کلیدواژگان: کواذر، داپلر شیفت، رادیو تلسکوپ، سیستم VLBI
 • جمال محمدی، مصطفی محمدی ده چشمه صفحه 48

  کیفیت توسعه و زیرساختهای آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته،مسائل عمده ای را در روند توسعه نواحی کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادلهای منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های اقتصادی، زیربنایی و ارتباطات، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی - درمانی، آموزشی و...است.
  هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و سطح مطالعه نیز، دهستان های این شهرستان می باشند. روش کار در این پژوهش بهره گیری از مدل های همبستگی، اسنادی و تحلیلی است که براین مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص کلی (آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی و داخلی) و در میان 11 دهستان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های CA،(1)GM(2) تحلیل گشته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که پراکنش سطوح توسعه در میان دهستانهای شهرستان شهرکرد به صورت نامتعادل می باشد و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بیشترین تاثیر را بر این تفاوت یابی سطوح داشته است.

  کلیدواژگان: توسعه، توسعه پذیری، شاخص توسعه، تحلیل خوشه ای، تحلیل گاتمن، دهستان
 • سیاوش شایان، شهرام بهرامی، کاظم بهرامی صفحه 55

  سنگدانه ها(1) بعنوان بخشی از مصالح ساختمانی، شامل مواد سختی مانند ماسه، گراول و سنگ لاشه هستند که بعد از ترکیب با مواد چسبنده دیگر، می توانند در ساخت بتون، ملاط و گچ ساختمانی و در زیرسازی راه ها و راه آهن ها، پل ها، تونل ها، سدها، فرودگاه ها و دیگر اهداف ساختمانی بکار روند. تحقیق حاضر، تشکیل، پراکندگی و توزیع سنگدانه ها را در ارتباط با لندفرمها و فرایندهای ژئومورفولوژی مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که بخش زیادی از منابع سنگدانه، در لندفرمهای رودخانه ای یا محیطهای آبرفتی مانند بسترهای رودخانه ای فعلی و قدیمی، محل تقاطع رودخانه ها، پادگانه های آبرفتی جدید، و بخشهایی از مخروط افکنه ها تشکیل می شوند.

 • حسین حاتمی نژاد، محمدحسین جانبابانژاد صفحه 61

  پست مدرنیسم را فراگیرترین ویژگی مدرنیسم می دانند که مشخصه آن تقلید ترکیبی (Pastiche) است. لحظه پست مدرن زمانی فرا می رسد که آوانگارد (مدرن) دیگر قادر به ادامه دادن و پیشروی نبوده و نمی تواند گامی فراتر به سمت جلو بردارد. پاسخ پست مدرن به مدرن متضمن تصدیق این نکته است که گذشته باید به تجدیدنظر یا بازنگری در خود اقدام کند زیرا گذشته واقعآ نمی تواند نابود شود به دلیل آن که نابودی گذشته به سکوت و خاموشی می انجامد. پست مدرن بیانگر نوعی جدید از بحران در خود فرهنگ مدرنیستی است. بحرانی که به وجه پراکنده، تجزیه شونده، زودگذر، آشفته و بی نظمی در فرمول بندی مورد نظر بود لر تاکید دارد وضعیت پست مدرن با رشد شهرها به ویژه با روند چشمگیر شهرنشینی و مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ در چند دهه اخیر پیوند نزدیکی دارد اما این رشد شهرها فراتر از چیزی بود که لوکوربوزیه و ماکس وبر برای گروه های متمدن و عقلانی درنظر داشتند. در کل مدرنیسم و پست مدرنیسم در عرصه های گوناگون ادبیات، هنر، معماری، جامعه شناسی شهر، نظریه اجتماعی و شهرسازی جریانی اثرگذار داشته اند و هنوز هم نفوذ این دو رویکرد در این عرصه ها دیده می شود. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده سعی شده تا حد امکان به مفاهیم و مشخصات مدرنیسم و پست مدرنیسم در عرصه شهرسازی پرداخته شود و تفاوت های بین آنها و اثراتی که هر کدام به ویژه پست مدرنیسم در حوزه های مختلف شهری اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی داشته اند بررسی شود.

 • ترجمه: فرهاد جعفری صفحه 67

  دریاچه های طبیعی و مخازن مصنوعی(1) (سدها) به عنوان چاله هایی برای نگاهداشت آب حوضه آبخیز و همچنین برای تجمع رسوبات ریز مشتق از جو محسوب می شود و بنابراین، اطلاعات با ارزشی از تغییرات زمانی در این ورودی ها(2) وجود دارد. در حالی که استفاده از رسوبات دریاچه های طبیعی به عنوان اسناد زیست محیطی ثابت شده است، کاربرد رسوبات سدها (دریاچه های مصنوعی) به عنوان رکوردهای زمانی کمتر بوده است. اما ظاهرآ برای بررسی گذشته ی آلودگی ها، منابع آبی مصنوعی دارای جاذبه بیشتری است: این ذخایر بیشتر در مجاورت با شهرها و آلایندهای صنعتی قرار گرفته اند و رسوبات سریعآ و همزمان با انتشار آلودگی،انباشته می شود. فقدان علاقه به رسوبات مخازن مصنوعی ناشی از این ادراک است که احتمالا تغییر سطح اساس آب این ذخایر، باعث آشفتگی قابل توجه رسوبات مخازن می گردد. شاید این ادراک با نبود تحقیق در سیستم های رسوبی مخازن مصنوعی تقویت گردد. بنابراین نیاز به بازنگری پژوهش های منتشر شده (مطالعات نسبتآ اندکی که از رسوبات ذخایر آبی مصنوعی و از مطالعات مربوط با ادبیات رسوبات دریاچه های طبیعی استفاده شده است) در مورد الگوها و فرآیندهای رسوبی ذخایر مصنوعی وجود دارد و بنابراین بطور حیاتی پتانسیل و مشکلات استفاده از رسوبات ذخایر آبی را بعنوان رکوردهای زمانی آلودگی ارزیابی می کند. درک فعلی فرآیندهای رسوبگذاری و توزیع رسوبات ناشی از آن فرآیندها، بازنگری می شود. برخی تفاوت های مهم بین دریاچه های مصنوعی و طبیعی مورد تاکید بیشتر قرار می گیرند و الزامات نمونه گیری و تفسیر داده های رسوب شناسی مورد بحث قرار داده می شوند. پیشنهاد می شود که فعلا منبع با ارزشی در حال استفاده است و همچنین نشان داده می شود که داده های رسوبی ذخایر مصنوعی قادرند داده های مهمی را برای فهم و بازسازی آلودگی های جوی و حوضه آبخیز این منابع، مهیا نمایند.

  کلیدواژگان: پسروی آب، ذخایر مصنوعی آب(سد)، رسوبگذاری، نمونه گیری رسوبات، رکوردهای زمانی
 • مهندس غلامعباس معصومی صفحه 80

  در عصر حاضر، اهمیت بهره وری و ارتقای عملکرد شرکتها و سازمانها در فضای رقابتی، آنها را به استفاده هرچه کارآمدتر از شبکه های رایانه ای تشویق نموده است. این مهم جز با ارائه خدمات سریع، ارزان، تمام وقت، در دسترس، امن و پایدار امکان پدیر نیست. بنابراین سازمانها و شرکتها، در دنیای رقابتی موجود بایستی انواع تجهیزات و سخت افزارها را خریداری نموده، نصب و نگهداری کرده و هزینه های سرمایه ای و ارتباطی آنها را بپردازند. هزینه های زیاد، کمبود نیروی انسانی متخصص و نرسیدن به استانداردهای موردنظر از مشکلات این سازمانها است. برای حل این مشکلات، مراکز داده پا به صحنه گذاشته اند. این مراکز که با امنیت فوق العاده زیاد، پشتیبانی قوی و شرایط خاص در نظر گرفته می شوند، بستری فراهم می کنند که سازمانها و شرکتها، داده ها، برنامه ها و خدمات برخط خود را به این مراکز سپرده و خود و مشتریانشان از راه دور از آنها استفاده نمایند. سازمان های دولتی اغلب بدلیل حجم بالای داده ها، عدم وجود سیستم ذخیره سازی متمرکز، مشکلات دسترس پذیری و مشکلات امنیتی دیر یا زود می بایست به سمت ایجاد مراکز داده حرکت نمایند. در این مقاله با بکارگیری چارچوب معماری سازمانی فدرال، متدولوژی طراحی معماری یک مراکز داده ارائه می شود.

 • اسماعیل شاهکویی صفحه 89

  بارش به عنوان یکی از عناصر اقلیمی، شاخص مناسبی برای تغییر اقلیم است. میزان بارش در سالهای مورد مطالعه و قبل و بعد از آن نشان از ناپایداری و افت و خیزهای بسیاری را میدهد که براساس فرمولهای بارندگی محتمل در هیدرولوژی پیش بینی آن بسیار ساده و مهم و کاربردی بوده و میتوان از خسارتهای مالی و جانی در آینده پیشگیری کرد. در این تحقیق با استفاده از آمار 21 ساله بارندگی در 12 ایستگاه جلگه گلستان خصوصیات و چگونگی بارش، رژیم بارندگی ماهانه - فصلی و مکانی، تجزیه و تحلیل و به صورت نمودارهای ستونی و دایرهای و جداول آمده است و از آنجا که بارندگی یک عنصر ناپایدار اقلیمی است و از سالی به لحاظ زمانی به سال دیگر تغییر میکند و به لحاظ مکانی نیز نمیتوان انتظار داشت که رفتار اقلیم در همه جا یکسان و همسان باشد لذا ضمن محاسبه احتمالات تجربی وقوع بارندگی و بارندگی متحمل ضریب تغییرات فصلی ماهانه و سالانه آنها به تحلیل بررسی گردیده است.

  کلیدواژگان: ادیاباتیک، کانوکشنال، ترمودینامیک، اوروگرافیک، رژیم بارندگی، بارندگی متحمل
 • آرمان قیسوندی صفحه 95

  امروزه با پیشرفت های روز افزون در علم سنجش از دور و عکسبرداری های هوایی و تصاویر ماهواره ای، با کاربرد روزافزون علم سنجش از دور و GIS در برنامه ریزی های محیطی و بویژه در شاخه های مختلف علوم طبیعی و علوم زمینی مواجه هستیم. در این مقاله سعی شده است به بررس نقش و کاربرد تصاویر ماهواره ای در مطالعات محیطی بپردازیم. GIS می تواند به صورت یک محصول نقشه ای سطح بالا قلمداد شود. اصطلاح سیستم اطلاعات جغرافیایی در سالهای اخیر به عنوان مترادف با تکنولوژی سریع در حال ظهور برای پردازش داده های فضایی به کار می رود. GIS می تواند بعنوان یک مجموعه قدرتمند از ابزارهای کامپیوتری برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی، انتقال و نمایش داده های فضایی از دنیای واقعی به منظورهای خاص تعریف شود.

|
 • Mahdi Modiri Page 2


  Digital orthophoto contains maps and geometric features of the map, and is accordingly able to:1) As a source of spatial geography, be complemented by descriptive information.
  2) Provide a base on which other data are recorded and adjusted.
  3) The results of using it will be available to match landscapes.
  In many countries, digital orthophoto is an important part of the graphic documentation, and is used at strategic levels, which provides appropriate cartographic features on a national scale.
  Digital orthophoto has a strong potential for analyzing the geographic information system (GIS) data. Not only is orthophoto a layer of information, but the connection of orthophoto digital data presents a new perspective to automatic extraction of positional data (point, line, and surface) and altitude information.
  A large-scale orthophoto is prepared with a great deal of details, and makes the revision of many of information layers possible, and in some cases, plays a background role and is used to represent the position of elevation features. Therefore, large-scale satellite orthophoto has, in many cases, overcome the defects of orthophoto and, in accordance with the scale of study and urban planning, presents a valuable efficiency in detecting buildings hidden among complexes and high-rise buildings.

  Keywords: orthoimagery, orthophoto, digital orthoimagery, urban orthoimagery
 • Ahmad Pour Ahmad, Iraj Ghasemi Page 10

  Urban planning research, like most behavioral sciences and human research, should be supported by a proper theoretical framework or conceptual model. In this theoretical framework and conceptual model, the variables and factors affecting the subject matter are identified and their relationships are determined. To assess the validity and correctness of these models, there are different qualitative and quantitative techniques and tools. Structural equation modeling is one of these quantitative and multivariate tools that examines and evaluates the fitting of the model and allows for some modifications in the model. In this paper, along with introducing the technique of modeling structural equations and Lisrel software, its application in urban planning research is described

  Keywords: structural equation modeling, Lisrel, Urban Planning, Lisrel Software
 • Examining Physical-Functional Problems The Central Part of the Traditional Cities (Khorramabad)
  Hassan Afrakhteh, Asghar Abdoli Page 16

  Nowadays, the complications of fast, unrestricted and unplanned urbanization and lack of proper management in some cities have reached a level that it has basically made urbanization an undesirable phenomenon with a negative value.
  The tendency towards more concentration and polarization in the upper levels of the urban community and the distance between the high levels and the low, the tendency towards thoughtless growth in terms of disparity between the scale and performance of cities and ... are among the factors that cause the increasing decline in the efficiency of urban per capita income , speculative activity, dominance of unofficial sector on the official, and the growth of social-cultural crises, and as a result, the sources and factors of production have swallowed their own region and create their own further growth.
  In this regard, the old texture of the city of Khorramabad, despite its potential historical, economic, social and cultural capabilities, suffers from these problems. The composition of the population, the cultural differences of the inhabitants, and legal problems that are the outcome of the lack of proper and principled policy-making are among the characteristics of this texture. The low value of land and buildings, the lack of social and psychological security, the dominance of low income jobs and the presence of significant poverty in the old texture of the city compared to the new are also among the characteristics of these types of textures.
  The main objective of this study is to identify the physical-functional structure and the issues and problems of the old texture of Khorramabad city. The results of the research show that the absence of suitable executive plans, lack of urban unit management, issues and legal problems related to property ownership, economic and cultural poverty, old and weary buildings and their lack of renovation, and ... are among the main problems of this texture. In this paper, we have studied physical-spatial and functional problems of the central part of Khorramabad using secondary, descriptive and analytical research methods along with field study.

  Keywords: urban decay, the central part of the cities, the organization, physical-functional structure, the city of Khoramabad
 • Mohammad Hassan Nami Page 22

  The limitations of the sources and documents related to the field of space in the country necessitates the clarification of the status of space in the development of the country and sustainable security, which, while expressing the fundamental issues concerning space technology and space activities of the country, examine specialized fields in remote sensing and space imaging. Space structure, space legal regime, space functions and space technology are the major topics discussed in this paper.

 • Esma'il Salehi, Saeed Negahban, Zohreh Ja'farian Dehkordi Page 29

  Cities are open systems that have always been the origin of change and are themselves changing and evolving, and given the growing population of cities in today's world, the physical space of the city has also expanded and occupied the surrounding land. The physical growth of cities has absorbed and destroyed high-quality land.
  Human societies have been established in the early stages of formation with the aim of using high quality soils for agriculture, alongside or among high quality agricultural land. Over time, along with the expansion of the villages and their conversion into cities, and then the development of cities, high-quality agricultural lands have been added to the urban area and agricultural activities are retreating to poor lands.
  This article tries to understand the environmental impacts of urban development using a method based on secondary sources, and the results show that this issue is taking place continuously in parts of the suburbs of any city with potential of development and expansion. This physical growth of cities causes the destruction of the environmental balance between the city and its surroundings, which not only reduces the quantity and quality of resources and living conditions, but also causes major complications such as air and water pollution, noise pollution, and In general, the destruction of the environment.

  Keywords: environment, City, development
 • Mohammad Hassan Sadough, Teimur Ja'fari, Hojjatollah Eskandari Page 34

  Investigating factors effective in occurrence of landslides in a region and the zoning of the resulting risks can effectively help reduce the damage caused by this phenomenon. The present research is an attempt in this field, and by analyzing the effective factors of landslide formation, attempts to carry out the zoning of the risk of mass movements of Gharah Chay watershed using analytic hierarchy process (AHP). Gharah Chai Basin is one of the sub-basins of the Atrak River. In this study, first the factors affecting the occurrence of landslides in the area were investigated, and the most important factors were identified to be lithology, slope alignment (structure, topography), slope, slope direction, land use, distance from village, the drainage network density, distance from river, distance from fault, and elevation classes in order, and then the landslide distribution map was prepared. In the hierarchical analysis method, the ten above factors were used. In this method, the factors considered are compared in pairs and the weight of the factors is calculated. For classifying the factors, they were scored with taking the percentage of slip level into account.
  At the end, the zoning model was obtained by considering the weights obtained for each factor and the scores obtained. Accordingly, the range was divided into five level of risks. The map was divided into five classes with very high (2.6 km2), high (14.4 km2), medium (14.5 km2), low (4.6 km2) and very low risk (1.8 km2).

  Keywords: mass movements, Ghare Chai Basin, Analytical Process, GIS, AHP
 • Rahim Sarvar, Mohammad Reza Abdoli Page 39

  Today, airports are not complexes like passenger terminals and large railroad stations, with cars and passengers on the one side, and on the other side the planes, but airports have gained a multi-purpose existence.
  Nowadays, by increasing the capacity and efficiency of the airports on the one hand, and paying attention to issues such as sustainable development and environmental protection on the other, consideration of geographical factors in the location of airports is deemed very important, as in developed countries It receives a great deal of attention. Among the geographic factors affecting the location of the airport, the climatic and topographic components play a greater role, as they have a great influence on the efficiency and activity of the airport. The main objective of this paper is to assess the strengths and weaknesses of the locating process of the country’s airports based on climatic and topographic factors.
  To achieve this goal, secondary and field methods have been used. Based on the findings of this research, insufficient attention to climate and topographic factors in the location of airports in the country has led to a decrease in the safety and health of the flights and, in some cases, severe and fatal accidents. This Situation can be improved by correction of existing deficiencies and the application of geographic factors in future plans.

  Keywords: airport locating, geographic factors, location assessment, climatology, topography
 • The System for Measuring Very Long Distances of Ground Stations and Positioning Using the VLBI (1)
  Abbas Ali Saleh Abadi, Hamid Sadeghi, Hamed Sadeghi Page 45

  One of the important issues in the field of surveying or military affairs is to determine the coordinates of the points on the earth, from which the distances, angles and other parameters of a point compared with the target or any other point can be measured, for which there are many methods including photogrammetry and land surveying, especially effective for short distances. But, due to lack of direct vision, these methods are not efficient enough for very long distances, such as thousands of kilometers between the continents. In this case, space and astronomical objects should be used because of the insignificance of the intercontinental distance compared to it, as well as the simultaneous view of the two stations and the space mass in a constant time. The present study describes the method of determining the location using the received waves from anonymous space objects.

  Keywords: quasar, Doppler Shift, telescope radio, VLBI System
 • Rahim Sarvar, Mohammad Reza Abdoli Page 48

  Today, airports are not complexes like passenger terminals and large railroad stations, with cars and passengers on the one side, and on the other side the planes, but airports have gained a multi-purpose existence.
  Nowadays, by increasing the capacity and efficiency of the airports on the one hand, and paying attention to issues such as sustainable development and environmental protection on the other, consideration of geographical factors in the location of airports is deemed very important, as in developed countries It receives a great deal of attention. Among the geographic factors affecting the location of the airport, the climatic and topographic components play a greater role, as they have a great influence on the efficiency and activity of the airport. The main objective of this paper is to assess the strengths and weaknesses of the locating process of the country’s airports based on climatic and topographic factors.
  To achieve this goal, secondary and field methods have been used. Based on the findings of this research, insufficient attention to climate and topographic factors in the location of airports in the country has led to a decrease in the safety and health of the flights and, in some cases, severe and fatal accidents. This Situation can be improved by correction of existing deficiencies and the application of geographic factors in future plans.

  Keywords: airport locating, geographic factors, location assessment, climatology, topography
 • Siavush Shayan, Kazem Bahrami, Shahram Bahrami Page 55

  Aggregates are part of building materials including hard materials such as sand, gravel and rubble, which, after being combined with other adhesive materials, can be used in the production of concrete, mortar and plaster, and in the construction of roads and railways, Bridges, tunnels, dams, airports, and other construction purposes. The present study investigates the formation, dispersion and distribution of aggregates in relation to landforms and geomorphologic processes. The result of this study is that a large part of aggregate resources are formed in river landforms or alluvial environments such as the current and old river basins, the intersection of the rivers, the new alluvial terraces, and parts of the alluvial fans.
  In glacial environments, forms such as alluvial ice plains, kames and eskers are considered as among prone areas for the formation and exploration of aggregates. In coastal areas, continental shelf sediments and littoral drift and some ancient geomorphological forms, and dunes in the desert areas are capable of exploring aggregate resources.
  In erosional anticlines or anticline ridges that are hard at the top and loose at the bottom, there are large zones of debris that, if fresh or poorly weathered, can be a very good source for extraction of aggregates.
  Also, geomorphologic processes such as weathering, erosion and transportation of materials, physical and chemical degradation, as well as tectonic factors and geomorphologic changes play very important role in the formation, dispersion and quality of aggregates and building materials

  Keywords: Aggregate, building materials, Geomorphology, process
 • Hossein Hataminejad, Mohammd Hossein Janbabanejad Page 61

  Postmodernism is considered to be the most prevalent feature of modernism, which is characterized by a combined imitation (Pastiche). The postmodern moment comes when the avant-garde (modern) is no longer able to continue and advance, and can not go a step further. The postmodern response to modernity implies acknowledgment of the fact that the past must be reconsidered or revised, because the past can not really be destroyed, because the destruction of the past leads to silence. Postmodernism indicates a new kind of crisis in the modernist culture itself. This crisis emphasizes that scattered, decomposing, passing, turbulent and disordered aspect in Baudelaire’s formulation. Post-modern state of affairs has been closely associated with the growth of cities, particularly with the dramatic trend of urbanization and migration to major cities in recent decades. But this growth of cities was beyond what Le Corbusier and Max Weber considered to be for civilized and rational groups. In general, modernism and postmodernism have influenced various fields of literature, art, architecture, urban sociology, social theory, and urbanization, and their influence is still evident in these areas. In this article, written by descriptive-analytical method, we try to consider the concepts and characteristics of modernism and postmodernism in the field of urbanization, their differences and effects, especially of postmodernism, in different urban areas including physical and non-physical.

  Keywords: Modernism, post modernism, City, urbanization
 • Farhad Ja'fari Page 67

  Natural lakes and artificial reservoirs (dams) are considered as reservoirs for storing water in the watershed area, as well as for the accumulation of fine sediments derived from the atmosphere, and thus containing valuable information on the time variations in these entrances. While the use of sediments of natural lakes as environmental documentation has been validated, the use of dam deposits (artificial lakes) as time records has been less frequent. But, apparently, for the purpose of examining the past pollution, artificial water resources are more attractive: these reserves are mostly located in proximity to cities and industrial pollutants, and sediments accumulate rapidly and simultaneously with the spread of contamination. The lack of interest in artificial reservoir sediments has been due to this view that the change in the level of water resources of these reservoirs is likely to cause considerable disturbance in reservoir sediments. This perception may be reinforced by the absence of research into sedimentary systems of artificial reservoirs. Therefore, there is a need for a revision of published research (relatively few studies that use sediments of artificial water reservoirs and studies on the literature of sediments of natural lakes) about the patterns and processes of artificial reservoirs, and thus, vitally assesses the potential and problems associated with the use of water deposits as time records of contamination. The current understanding of sedimentation processes and distribution of sediment resulting from those processes is revised. Some important differences between artificial and natural lakes are emphasized and the requirements for sampling and interpretation of sedimentary data are discussed. It is suggested that a valuable source is currently in use, and it is also shown that artificial reservoir sediment data can provide important data for understanding and reconstruction of atmospheric pollution and watershed of these resources.

  Keywords: water regression (3), artificial reservoirs of water (dam), sedimentation (4), sediment sampling (5), time records (6)
 • Gholam Abbas Ma'soumi Page 80

  In the present era, the importance of productivity and the promotion of the performance of companies and organizations in a competitive environment has encouraged them to make more efficient use of computer networks. This is not only possible without the provision of fast, inexpensive, full time, easily available, secure and sustainable services. Therefore, organizations and companies, in the competitive world, must purchase, install and maintain a variety of equipment and hardware, and pay their capital and communicative costs. High costs, lack of skilled human resources, and failure to meet the standards are among the problems of these organizations. To solve these problems, data centers have been developed. These centers, with extraordinary security, strong support, and specific conditions, provide a platform for organizations and companies to leave their data, programs and services to these centers to be used by themselves and their customers remotely. Sooner or later, most Government agencies will have to move towards data centers as a result of high data volumes, the lack of a centralized storage system, availability issues, and security problems. In this paper, using a federal organizational architecture framework, a methodology for architectural design of a data center is presented.

  Keywords: Organizational Architecture, data center, Data Center Architecture, technology, Zackman, TOGAF, Federal Government
 • Esma'il Shahkouii Page 89

  Precipitation as one of the climatic elements is an appropriate index for climate change. Precipitation in the studied years and the years before and after it shows the instability and the many fluctuations whose prediction, based on the probable precipitation formulas in hydrology, is very simple, important and practical, and can help prevent financial and life losses in the future. In this research, using the 21-year precipitation data in 12 stations of Golestan plain, the characteristics and the quality of precipitation, the monthly-seasonal and spatial precipitation regime, have been analyzed and presented through columnar and circular diagrams and tables, and since precipitation is an unstable climatic element, which changes from year to year in terms of time intervals, and it can not be expected that the behavior of the climate be the same and homogeneous everywhere, therefore, in calculating the empirical probabilities of occurrence of precipitation and probable precipitation, their monthly and yearly variation coefficients have been analyzed.

  Keywords: adiabatic, convectional, Thermodynamics, orographic, precipitation regime, probable precipitation
 • Arman Gheisvandi Page 95

  Today, we are facing with the ever-increasing advances in remote sensing and aerial photography and satellite imagery, with the increasing use of remote sensing and GIS in environmental planning, especially in various branches of natural sciences and earth sciences. In this paper, we have tried to examine the role and application of satellite imagery in environmental studies. GIS can be considered a high-level mapping product. The term "GIS" has been used in recent years as synonymous with the rapidly emerging technology for the processing of spatial data. GIS can be defined as a powerful set of computer tools for collecting, storing, restoring, transmitting and displaying spatial data from the real world for specific purposes.