فهرست مطالب

عدالت آرا - پیاپی 11-12 (1388)
 • پیاپی 11-12 (1388)
 • 194 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 5
 • انتقال مالکیت در بیع مال کلی
  محمدرضا پیرهادی صفحه 7
 • حقوق و تکالیف شهروندان در مشارکت در امور محلی
  حسین آل کجباف صفحه 35
 • قلمرو تعهد بیمه گذار به افشای حقایق و واقعیات در قراردادهای بیمه
  بهرام حسن شعبانی صفحه 52
 • کپی رایت در پرتو ضمانت اجراء های قوانین کیفری
  جواد صالحی صفحه 93
 • پیش بینی نقض قرارداد و حق فسخ ناشی از آن شرح ماده 72 کنوانسیون بیع بین الملل کالا (کنوانسیون وین 1980)
  سوده ناطق نوری صفحه 117
 • حقوق بین الملل عدم به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه
  محمدرضا پورخلیلی صفحه 145