فهرست مطالب

نجوم - سال بیستم شماره 7 (پیاپی 206، اردیبهشت 1390)
 • سال بیستم شماره 7 (پیاپی 206، اردیبهشت 1390)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/02/20
 • تعداد عناوین: 30
|
 • یکی بود یکی نبود
  شهاب صقری صفحه 14
 • پستچی
  صفحه 15
 • خوشه باز
  شهاب صقری صفحه 16
 • اخبار جهان
  محمدجواد ترابی صفحه 17
 • رازگشایی از حلقه های مشتری و زحل
  الهام شعبانی صفحه 20
 • اخبار ایران
  زهرا رحیمدل صفحه 21
 • ریچارد الیس در دانشگاه صنعتی شریف
  سروش ستوده صفحه 24
 • ژرفای آسمان در زنجان
  مهدی زمانی صفحه 25
 • 30 شب صلح ستارگان در سال 2011
  فاطمه هاشمی نیاری صفحه 26
 • تغییرات پویا در نواحی شمالی مریخ
  الهام شعبانی صفحه 28
 • تغییرات پویا در نواحی شمالی مریخ
  الهام شعبانی صفحه 28
 • تغییرات پویا در نواحی شمالی مریخ
  الهام شعبانی صفحه 28
 • رازگشایی از خورشید بی لکه
  الهام شعبانی صفحه 30
 • گفت وگو: دیدار با مرد خورشیدی!
  توفیق حیدرزاده صفحه 32
 • مقاله: مدل مهبانگ و مشکلات آن
  رضا منصوری صفحه 35
 • رشته نگاری ستاره ها
  ترجمه: حامد مرتضوی صفحه 39
 • مبانی عکاسی نجومی با دوربین های دیجیتال (بخش 11)
  بابک سدهی صفحه 42
 • آسمان در این ماه (اردیبهشت و خرداد 1390)
  صفحه 45
 • سالی که نکوست از بهارش پیداست!
  کاظم کوکرم صفحه 46
 • پدیده های نجومی اردیبهشت و خرداد 1390
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 48
 • نگاهی به اوضاع کواکب در اردیبهشت و خرداد 1390
  صفحه 52
 • رصد ماهواره ها
  ترجمه: حامد پورخرسندی صفحه 56
 • دهه ای که رفت؛ دهه ای که آمد
  محمدجواد ترابی صفحه 60
 • گوی بلورین اخترشناسی
  شادی حامدی آزاد صفحه 64
 • 10 رویداد مهم نجومی در 10 سال آینده
  کاظم کوکرم، محمدحسین الماسی صفحه 70
 • مقاله: بانوی شیفته ی خورشید
  شادی حامدی آزاد صفحه 80
 • رفع ابهام: دید در برابر شفافیت
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 81
 • پرسش و پاسخ
  صفحه 82
 • ایران در المپیاد جهانی نجوم
  سیدامیر سادات موسوی صفحه 84
 • قاب ژرفا
  زیر نظر اشین دانیلی ذکریان صفحه 86