فهرست مطالب

ترمه - پیاپی 5 (آذر و دی 1388)
 • پیاپی 5 (آذر و دی 1388)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شب یلدا
  صفحه 2
 • رومیزی چهل تکه با هویه
  صفحه 5
 • روباندوزی برجسته
  صفحه 24
 • گل قلاب بافی
  صفحه 28
 • لحاف بچه با تکه دوزی برجسته
  صفحه 31
 • جاسویچی با سنگ ماه تولد
  صفحه 39
 • والان پرده مدل دار
  صفحه 48
 • نقاشی باتیک
  صفحه 53