فهرست مطالب

شعله - سال سوم شماره 4 (بهار 1389)
 • سال سوم شماره 4 (بهار 1389)
 • 76 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/02/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • یادداشت سردبیر
 • مسیر پر پیچ و خم توسعه ی ایران
  صفحه 2
  Soto sonera (2006) فهمید که استانداردهای برتر مستند رسمی... حذف کرده اند موضوع تکامل زیست شناختی را و زبانی ایجاد کردند و شمول را در برنامه های آموزشی آفرینش گرایی توجیه کرد در موضوع sic. مثل Maldonado-Rivera (1998) و soto sonera (2006) فهمیدند. در کلاس ها موضوعات زیست شناختی تکاملی sic آموزش داده نمی شوند.
  در داخل دانش آموزان علم آمریکایی و نمونه های معلم ها، فهمیدیم که طبیعت علم دریافت بیشتر شده است و توجه به صورت یک متغیر با انجمن های علت و معلولی در جهان بینی تکاملی متمرکز شده است.
  (e.g.clough، 1994، 2006، Dagher & Boujaude، 1997، Johnson & pecpies، 1987، Lombrozo، Thanukos & Weisberg، 2008، nehm، kim، et al 2009، nehm & schonfeid، 2007، Rutledge & Mitchell، 2002، scharmann، 2005، Trani، 2004) Johnson، peoples (1987) برای مثال، فهمیدند که فهم دانش آموزان از طبیعت علم به طور چشمگیری همبسته با پذیرش تئوری تکاملی بود. به طوری که فهم دانش آموزان از طبیعت علم افزایش یافت، آنها علاقه بیشتری به پذیرش تئوری تکاملی پیدا کردند.
  فهمیدند که آن جا یک انجمن علمی در میان پذیرش تئوری تکاملی معلم ها و اتمام مسیر طبیعت دانش است.
 • دریچه
 • دانشگاه از دریچه نقد
  صفحه 4
 • پروژه سیصد میلیون دلاری آماک
  سیمین کشتکار صفحه 7
 • منطق فازی
  مهندس سعید زارع زاده صفحه 10
 • نکاتی پیرامون ورود به دانشگاه های خراج کشور
  مهندس علی عابدینی ترجمه: اسماعیل حمیدپور صفحه 12
 • اخبار
 • بهره گیری از الکتروکمپرسور گازی برای نخستین بار در کشور/ توید پنج درصد متانول جهان در پتروشیمی زاگرس...
  صفحات 14-18
 • مقالات
 • مطالعه ی آزمایشگاهی و عددی فرآیند استخراج توسط حلال (VAPEX) در مخازن شکافدار
  دکتر ریاض خراط ترجمه: حسین حایر صفحه 20
 • اثر حذف آسفالتین روی ترشوندگی مخازن کربناته ایران
  دکتر جمشید مقدسی، س.م.حکیمی ترجمه: احسان احمدپور، وحید سرفراز صفحه 25
 • تاثیر دبی های پایین تزریق در فرآیند سیلاب زنی (Water flooding) برای بازیافت نفت در مخازن کربناته
  مهندس ابوذر سلیمان زاده، دکتر جمشید مقدسی ترجمه: اسماعیل حمیدپور صفحه 30
 • دیاژنز و microfecies و تاثیرات آن ها بر تولید نفت در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب کشور
  دکتر بهرام حبیب نیا، مهندس تکتم دلاور، مهندس سیدرضا اسدالله پور ترجمه: بهادر نجفی آذر صفحه 33
 • کاربرد نانو خشک کن های کامپوزیتی در صنایع گاز
  دکتر محمدرضا خسروی نیکو صفحه 37
 • پیش بینی مختصات Cricondenbar و Cricondentherm با استفاده از ضابطه صفحه مماس بر اساس یک معادله حالت
  ر.طرف، دکتر رضا مسیبی بهبهانی، محمود مشفقیان ترجمه: افشین تاتار صفحه 40
 • کاربردی متیل اتر (DME) در پیل های سوختی
  مهندس محدثه نظری، دکتر رضا مسیبی بهبهانی صفحه 45
 • کاربرد سیستم های مصنوعی هوشمند در بهینه سازی سرعت نفوذ ROP: نمونه ی مطالعاتی در میدان های نفتی جنوب ایران
  دکتر عبدالنبی هاشمی، مهندس محمود بطائی ترجمه: محمد محبوبی فولادی صفحه 49
 • بررسی چالش های شروع شکاف هیدرولیکی: تاثیرات غلاف سیمانی
  مهندس سیدحسن فلاح زاده، مهندس پیمان پورافشاری، دکتر سیدرضا شادی زاده، مهندس مهدی خلقی ترجمه: علیرضا قادری، سهیل صفاری صفحه 53
 • اقتصاد و انرژی
 • مصرف انرژی و رشد اقتصادی: مطالعه تجربی منطقه خاورمیانه
  هانیه فنودی صفحه 59
 • نقشهای استراتژیک آموزش منابع انسانی
  دکتر ناصر مولایی، دکتر ماندنی تونکه نژاد صفحه 64
 • بررسی اثر کوتاه مدت و بلند مدت افزایش قیمت جهانی نفت بر نرخ ارز بازار موازی ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری
  دکتر محمدعلی احسانی، دکتر نورالدین شریفی، مهدی پورمهر صفحه 66
 • مصاحبه
 • نگاه دور نگاه نزدیک / مصاحبه با آلفونس گرینکو مهندس شرکت توتال
  مهندس مهدی خاکشور، عباس آتش دهقان صفحه 72
 • همایش
 • بعد رد حال فراموشی صنعت نفت ایران
  بهادر نجفی آذر، مجید زمانی صفحه 74
|
 • Meandering Path of Irans Development
  Page 2
 • Universities from a critical point of view
  Page 4
 • AMAK: The 300 million dollar project
  Simin Keshtkari Page 7
 • Fuzzy logic
  Saeed Zarezadeh Page 10
 • Some Points on applying for admission to universities
  Ali Abedini Page 12
 • NEWS
  Pages 14-18
 • Experimental and Numerical Investigation of Vapor Extraction (VAPEX) Process for Fractured systems
  Riyaz Kharrat Page 20
 • Effect of Asphaltene Adsorption on the Wettability of Iranian Carbonate Reservoirs
  S.M.A.Hhakimi, Jamshid Moghadasi Page 25
 • Effect of Low Injection Rates on Oil Recovery in Waterflooding Process in Carbonate Reservoirs
  Aboozar Soleymanzadeh, Jamshid Moghadasi Page 30
 • Diagenesis, microfacies and their effects on oil production in one of the south western oil fields of Iran
  Bahram Habibnia, Toktam Delavar, Seyyed Reza Asadullahpour Page 33
 • Thd Use of Nanocomposite Dryers in Gas Industry
  Mohammad Reza Khosravi Nikou Page 37
 • Prediction of Cricondenbar and Cricondentherm Coordinates Using Tangent Plane Criterion Base on a Cubic Equation of State
  R.Taraf, Reza Mosayebi Behbahani, Mahmood Moshfeghian Page 40
 • Application of DME in Fuel Cells and Studies of the Structure of Direct DME Fuel Cells (DDMEF)
  Mohadese Nazari, Reza Mosayebi Behbahani Page 45
 • Application of Artificial Intelligent Systems in ROP Optimization: A Case Study in Southern Iranian Oil Field
  Abdolnabi Hashemi, Mahmoud Bataee Page 49
 • Dealing with the Challenges of Hydraulic Fracture Initiation: The Impacts of Cement Sheath
  Seyed Hassan Fallahzadeh, Peyman Pourafshari, Seyed Reza Shadizadeh, Mahdi Kholgi Page 53
 • Energy consumption and economic growth: Evidence from Middle East countries
  Haniyeh Fanoudi Page 59
 • Strategic Roles of Human Resources Training
  Naser Molaee, Mandani Toonke Nejad Page 64
 • The Impact of World Oil Price Increasing on the Parallel Market Exchange Rate of Iran: NAR Approach
  Mohammad Ali Ehsani, Nooraddin Sharify, Mehdi Pourmehr Page 66
 • Interview with Alphonse Grynko
  Abbas Atashdehbghan, Mehdi Khakshour Page 72
 • A Look at the Conference of dInstitute for international Energy Studies
  Bahador Najafiazar, Majid Zamani Page 74