فهرست مطالب

نشریه مطالعات خاورمیانه
سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 59، پاییز و زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خلیل الله سردارنیا صفحه 5
  دموکراسی سازی فرایندی دراز مدت، ژرف و تدریجی است که با پیشرفت مستمر آن، مشارکت و رقابتهای حزبی، گروهی و انجمنی نهادینه می شود؛ حال آنکه آزاد سازی یا لیبرالیزاسیون، با دموکراسی سازی یکی نیست و به آزادی ها و حقوق سیاسی اولیه شهروندان و انتخابات نسبتا آزاد اطلاق می شود. در هم تنیدگی ساختار قدرت موروثی، اجتماعی قبیله ای و اقتصاد رانتی و به تبع آنها ضعف نهادهای مدنی و جریانات عرفی و مذهبی نوگرا در پایداری اقتدارگرایی در این منطقه بسیار تاثیرگذار بوده و در دودهه گذشته مانع از گسترش آزادسازی های محدود اخیر به سطح دموکراسی سازی شده است. در این نوشته، نگارنده در صدد است که ریشه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی عدم پیشبرد دموکراسی سازی در این منطقه را بررسی کند.
  کلیدواژگان: شیخ نشینهای خلیج فارس، آزاد سازی سیاسی، دموکراسی سازی، لیبرالیزاسیون
 • سید عبدالمجید جلایی، سمانه دربندی صفحه 33
  منطقه گرایی و میل به ایجاد اتحادیه اقتصادی روز به روز گسترش یافته است. مفهوم منطقه گرایی به یک تمرکز جغرافیایی خاص نیاز دارد. مقاله حاضر به بررسی هم گرایی اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس از منظر شاخصهای کلان بین الملل می پردازد. هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس می تواند به طور اختیاری با دیگر کشورها بر اساس درکش از موقعیتها و یا تهدیدها اتحاد ببندد. در یک منطقه گرایی، هم تهدید و هم فرصت وجود دارد. تهدیدها از امکان منزوی شدن در یک اقتصاد جهانی ناشی می شود. اما فرصتها ناشی از دو هدف مدرنیزه شدن و توسعه سریع تر، می باشد. با هم گرایی اقتصادی شانس بیشتری برای جذب سرمایه و فناوری خارجی وجود دارد و در نتیجه بهره وری و درآمد افزایش می یابد و سطح کیفی زندگی بهتر می شود.
  کلیدواژگان: هم گرایی اقتصادی منطقه ای، شاخصهای اقتصاد کلان بین الملل، کشورهای حوزه خلیج فارس
 • حسن احمدیان صفحه 59
  هدف این مقاله، بررسی تحلیلی الگوهای امنیتی ایالات متحده در خلیج فارس است. این تحلیل بر دوره زمانی پس از 11 سپتامبر متمرکز می شود و تا آنجا وارد بحث الگوهای پیشین امنیت در منطقه می شود که به درک و فهم موثرتر این موضوع کمک کند. از این رو به تحولات امنیتی در چارچوب روابط بین الدولی منطقه، ساختار قدرت در نظام منطقه و تاثیر قدرت امریکا در آن پرداخته می شود، اما بحثی از تحولات داخلی جوامع منطقه- که بالطبع متغیر موثری در چارچوبها و الگوهای امنیت منطقه می باشد- صورت نمی گیرد. در پردازش موضوع، تحرکات دولتهای منطقه و ایالات متحده در ارتباط با امنیت خلیج فارس از دهه 1990 تاکنون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت امنیت منطقه ای طرح خواهد شد.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، سیاست خارجی ایالات متحده، شورای همکاری خلیج فارس، عراق، ایران
 • فاضله خادم صفحه 87
  عربستان سعودی و ایالات متحده دو بازیگر مهم منطقه ای و فرامنطقه ای خاورمیانه بوده و با یکدیگر روابط و تعاملات اقتصادی و نفتی، سیاسی، امنیتی و نظامی دارند. امتزاج ارتباطات نفتی و امنیتی این دو کشور، افزایش منافع مشترک هر دو را به همراه داشته و این روابط بر بازار نفت نیز بی تاثیر نبوده است. همچنین با توجه به اینکه ایران نیز از بازیگران مهم نفتی در منطقه خلیج فارس و در جهان می باشد، تعاملات نفتی هر یک از کشورهای منطقه با ایالات متحده بر امنیت ملی ایران بی تاثیر نیست. با توجه به اهمیت نقش و عملکرد آمریکا و عربستان سعودی در تحولات منطقه ای و تاثیر گذاری نوع روابط و تعاملات آنها بر حوزه های منافع ملی ایران، در این نوشتار به تبیین این روابط، اهداف و رویه های این دو بازیگر در عرصه خاورمیانه پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: امنیت ملی ایران، صنعت نفت، منطقه خلیج فارس، سیاست نفتی عربستان، سیاست خارجی آمریکا
 • محمد رئوف حیدری فر صفحه 113
  در حالی که شواهد از روند رو به رشد سرزمین زدایی و فراملی شدن در پاره ای از مناطق جهان حکایت می کند، قواعد و معمای سیاسی در خاورمیانه گویا مبتنی است بر اصل سرزمین محوری که به دوران مدرن مربوط می شود. این مقاله با رویکردی نو واقع گرایانه سعی در تحلیل جریانها، تحولات و وقایع این بخش از جهان دارد و بر این فرض تدوین شده است که نقش و جایگاه سرزمین محوری در منطقه هم اکنون و طی سالیان دور در قرن بیستم و یکم ماندگار خواهد بود. استدلال اصلی مقاله ذکر این نکته اساسی است که هر دو روند سرزمین زدایی و بازسرزمینی شدن جریانها و حوادث در اولویت پایین تری نسبت به اصل کلاسیک و مدرن سرزمین محوری در خاورمیانه خواهد بود. وجود جغرافیا و حقایق جغرافیایی متمایز خاورمیانه در مقایسه با مناطق و نواحی دیگر به خصوص اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی زمینه شکل گیری این مقاله در جهت دفاع از ماندگاری و تداوم اصل و نقش سرزمین محوری در رابطه با معادلات خاورمیانه است. البته در حالی که وجود و توسعه فرآیندهای فراسرزمینی انکار نمی گردد، بازسرزمین سازی در این بخش از جهان به وسیله دولت – ملتها اثبات خواهد گردید.
  کلیدواژگان: سرزمین محوری، سرزمین سازی، ژئوپلیتیک، سرزمین زدایی
 • ندا نظمی صفحه 141
  ظهور القاعده نشانگر آغاز مرحله جدیدی از حیات اسلام گرایی رادیکال اهل سنت با هدف برقراری نظمی اسلامی در جهان بود. نظام فکری این سازمان فراملی که ریشه در پدیده افغان – عرب و سالهای مبارزه علیه ارتش سرخ دارد، سلفی گرایانه و مبتنی بر اندیشه های ابن تیمیه و سید قطب است. در مقاله حاضر، سه مولفه اصلی تفکر القاعده و رهبران آن برشمرده شده که عبارت است از: جهاد و مبارزه با کفر، بازیابی هویت گذشته (بازگشت به اسلام راستین)، و پاکسازی کشورهای اسلامی از حاکمان فاسد. در این میان، اصل جهاد از بیشترین اهمیت برخوردار بوده و دیدگاه های رهبران گروه درباره آن، به تفصیل، بیان گردیده است. مروری بر این مولفه ها می تواند بیانگر علل احیای بنیاد گرایی اسلامی اهل سنت و نیز چالشها و مشکلات پیش روی القاعده در دنیای متحول معاصر باشد.
  کلیدواژگان: القاعده، بن لادن، ایمن الظاهری، جهاد، اسلام گرایی
 • صفحه 175
|
 • Khalilollah Sardarnia Page 5
  Democratization is a long, profound and incremental process whose procession would lead to the institutionalization of participation and party, group and associational competition, whereas liberalization is not identical with democratization referring to citizen's basic freedoms and political rights as well as fairly free elections. Interconnection of patrimonial structure of power, tribal social fabric, rentier economy and subsequently weak civil institutions and modernist secular and religious currents all played a part in the perpetuation of authoritarianism in the Persian Gulf Sheikhdoms. They have hindered the elevation of limited recent liberalizations to the level of democratization. In this paper, the author seeks to examine political, cultural and economic origins of the obstacles to democratic promotion in the region.
  Keywords: Persian Gulf Sheikhdoms, Political Liberalization, Democratization, Political Explanation, Cultural Explanation
 • Seyed Abdulmajid Jalaei – Samaneh Darbandi Page 33
  Regionalism and tendency to create economic unions has expanded day by day. The concept of regionalism needs a particular geographical concentration. This paper addresses economic integration among Persian Gulf countries from the perspective of international macro-economic indicators. Each of the Persian Gulf countries can forge alliance with other countries voluntarily depending on its perception of chances and threats. In a case of regionalism, there are both threats and opportunities. Threats arise from the possibility of isolation in a globalized economy, while opportunities are derived from two goals including modernization and more rapid growth. With economic integration, further chances are created for attracting foreign investment and technology, thus utilization and incomes increase and life quality will improve.
  Keywords: Regional Economic Integration, International Macro, Economic Indicators, Persian Gulf Countries, Modernization, Growth
 • Hassan Ahmadian Page 59
  This paper seeks to analytically examine U.S. security patterns in the Persian Gulf. This study focuses on the post-September 11th period and discusses previous security patterns in the region as far as this contributes to better understanding of the subject matter. For this reason, the author addresses security developments within the framework of regional interstate relationships, the structure of power in the regional system and the impact of U.S. power on it. However, no reference is made to the domestic developments occurring in regional nations – which are indeed an influential variable in regional frameworks and patterns. In addressing the issue, the author studies moves by regional states and the United States in relation to Persian Gulf security since the 1990s up to now and suggests certain measures for the advancement of regional security conditions.
  Keywords: Sustainable Security, Persian Gulf, U.S. Foreign Policy, Persian Gulf Cooperation Council, Iraq, Iran
 • Fazeleh Khadem Page 87
  Saudi Arabia and the United States are two important regional and trans-regional players in the Middle East which have economic-oil, political, security and military ties and interactions. The interconnectedness of oil and security ties between the two Countries have brought about increased shared interests in a way that such relations have affected oil market as well. Moreover, since Iran represents an important oil actor in the Persian Gulf region and the world, oil interaction between each of the regional countries and the United States might leave effects on Iran's national security. Considering the importance of U.S. and Saudi role and operations in regional developments and the fact that their relations and interactions affect spheres of Iran's national interests, this paper deals with explaining such relations, objectives and operations of these two actors in the Middle East scene.
  Keywords: Iran's National Security, Oil Industry, Persian Gulf Region, Saudi Oil Policy, U.S. Foreign Policy
 • Mohammad Rauf Haydarifar Page 113
  While evidence shows a growing trend of deterritorialization and transnationalization in certain parts of the world, political rules in the Middle East are based on territoriality which refers to the modern ages. Drawing upon a neo-realist perspective, this paper seeks to analyze trends, developments and events in this part of the world and is based on the hypothesis that the role and place of territoriality will last in the region for the years to come in the 21st century. This paper argues that both trends of deterritorialization and reterritorialization will be of less priority in comparison to the classical and modern principles of territoriality in the Middle East. Distinct geographical facts in the Middle East as compared to other parts of the world particularly in the European Union and North America provide the grounds for the permanence and continuity of territoriality in relation to the Middle East equations. While the presence of extra-territorial processes is not negated, reterritorialization will be established by nation-states in this part of the world.
  Keywords: Territoriality, Territory, Building, Geopolitics, Deterritorialization
 • Neda Nazmi Page 141
  The emergence of al-Qaeda represented the beginning of a new stage in the life of Radical Sunni Islamism aimed at establishing an Islamic order in the world. The mindset of this transnational organization, which is rooted in the Arab Afghans phenomenon and the years of struggle against the Soviet army, is Salafist based on Ibn Taymieh and Seyed Qutb's thoughts. In this paper, the author enumerates three major parameters in the al-Qaeda leader's thinking including Jihad and struggle against paganism, reinventing the past identity (return to the true Islam), and purification of Muslim countries from corrupt rulers. In this relation, the principle of Jihad gains much importance and the outlooks of its leaders in this respect are discussed in detail. A review of such parameters may illuminate the reasons for the revival of Sunni Islamic fundamentalism as well as the challenges ahead of al-Qaeda in the changing contemporary world.
  Keywords: al, Qaeda, Bin Laden, Aymen Al Zawahiri, Jihad, Islamism