فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 36 (زمستان 1389)
 • پیاپی 36 (زمستان 1389)
 • 152 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اثربخشی آموزش رویکرد راه حل - محور به شیوه گروهی بر شادمانی و سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر بوشهر
  افشین اهرمیان، دکتر منصور سودانی، دکتر محمد حسین پور صفحه 7
 • نقش نگرش های شغلی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون و مقایسه الگوهای ساختاری
  دکتر حسن رضا زین آبادی صفحه 29
 • رابطه سبک دلبستگی با کیفیت روابط زناشویی
  دکتر ناصر یوسفی، دکتر عذرا اعتمادی، دکتر فاطمه بهرامی، دکتر مریم السادات فاتحی زاده، دکتر سیداحمد احمدی، دکتر کیومرث بشکیده، امید عیسی نژاد صفحه 55
 • اثربخشی فنون رفتاری شناختی و افزایش خودکارآمدی جنسی در درمان انزال زودرس مردان
  دکتر کیومرث فرح بخش صفحه 77
 • بررسی میزان فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و روابط آن با منتخبی از متغیرهای جمعیت شناختی
  دکتر محبوبه عارفی، دکتر محمد قهرمانی، مرتضی طاهری صفحه 93
 • بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با تعلل ورزی دانشجویان دانشگاه تبریز
  دکتر رحیم بدری گرگری، فریبا حسینی صفحه 111
 • مقایسه سازگاری تحصیلی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه گیلان
  دکتر سیدموسی کافی صفحه 127
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 141