فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 35 (پاییز 1389)
 • پیاپی 35 (پاییز 1389)
 • 158 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عوامل مرتبط با میزان رعایت اخلاق حرفه ای از سوی روان شناسان و مشاوران
  اردشیر کیانی، دکتر شکوه نوابی نژاد، دکتر خدابخش احمدی صفحه 7
 • بررسی تاثیر اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به صورت اجتماع پژوهشی بر افزایش عزت نفس در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
  دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر یحیی قائدی، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر غلامرضا یونسی صفحه 23
 • بررسی اثر بخشی (CT) به شیوه گروهی در ارتقاء سطح سازگاری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
  دکتر کیانوش زهراکار صفحه 49
 • مهارت مشکل گشایی و تاثیر آن بر عملکرد خانوادگی مادران کودکان تکانشگر - کم توجه
  فاطمه بیگی، دکتر سیدعلی کیمیایی، دکتر سیدامیر امین یزدی صفحه 63
 • تاثیر قصه درمانی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی - نافرمانی کودکان
  زیور اشرف پوری، دکتر تقی پورابراهیم، مجید یوسفی لویه صفحه 83
 • بررسی رابطه سازگاری با دانشگاه و هوش هیجانی - اجتماعی در دانشجویان سال اول دانشگاه ارومیه: نقش سخت رویی
  دکتر فرزانه میکائیلی منیع صفحه 101
 • بررسی رابطه بین ترکیب سبک دلبستگی زوج ها و رضایت زناشویی
  علیرضا زرندی، ولی الله رمضانی، عابدین جواهری کامل صفحه 133
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 149