فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 8 (پیاپی 128، مرداد 1382)
 • سال دوازدهم شماره 8 (پیاپی 128، مرداد 1382)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/05/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • تازه ترین اخبار
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 4
 • تا دو دهه دیگر انسان به مریخ می رود / گفتگو با فیروز نادری
  ابراهیم ویکتوری صفحه 7
 • راهنمای گردشگری در مریخ
  بابک امین تفرشی صفحه 10
 • جستجو در خاک سرخ
  پوریا ناظمی صفحه 15
 • آسمان در این ماه
  فریبا پایروند ثابت، محسن ایرجی صفحه 18
 • در امتداد راه شیری
  همام حسینی صفحه 23
 • راهنمای رصد مریخ
  هیات تحریریه صفحه 24
 • نگاهی به تاریخچه شناخت مریخ
  صفحه 27
 • سیری در تاریخ نجوم
  جواد روحانی صفحه 28
 • جایزه سالانه روز نجوم
  صفحه 30
 • نجوم در اینترنت
  شادی حامدی آزاد صفحه 31
 • صفحه انجمن نجوم ایران، گردهمایی سال 1382 در مشهد برگزار شد
  صفحه 32
 • اخبار داخلی
  صفحه 33
 • صفحه شما زیرنظر فاطمه عظیم لو
  صفحه 34
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده ترجمه: کیارا عباس زاده صفحه 38
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 39