فهرست مطالب

نجوم - سال دوازدهم شماره 7 (پیاپی 127، تیر 1382)
 • سال دوازدهم شماره 7 (پیاپی 127، تیر 1382)
 • 44 صفحه، بهای روی جلد: 6,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/04/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • تصاویر گذر عطارد و روز نجوم
  صفحه 4
 • نامه ها
  صفحه 6
 • تازه ترین اخبار
  هیات تحریریه ترجمه: هیات تحریریه صفحه 8
 • ملاقات با قمر آتشفشانی
  مایکل کرول صفحه 13
 • ماده تاریک یا جرم گمشیده
  ابراهیم ویکتوری صفحه 17
 • آسمان در این ماه
  فریبا پایروند ثابت، محسن ایرجی صفحه 20
 • رازهای عکاسی آنالما
  آنتونی آیومامیتیس صفحه 25
 • از گذر تاکسوف / گزارش برنامه های نجومی بهار 1382، هیات تحریریه
  صفحه 30
 • یادداشت های یک منجم آماتور: آسمان برای همه ماست
  هرمان هاین صفحه 32
 • اخبار داخلی
  صفحه 33
 • صفحه شما
  زیرنظر فاطمه عظیم لو صفحه 36
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده ترجمه: کیارا عباس زاده صفحه 40
 • زیر آسمان ایران
  صفحه 41
 • نقاشی کودکان از آسمان شب
  صفحه 42
 • پشت جلد / خورشید گرفتگی
  صفحه 43