فهرست مطالب

پوپک - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 202، اردیبهشت 1390)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 202، اردیبهشت 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/03/25
 • تعداد عناوین: 25
|
 • دور دنیا: پرو
  صفحه 2
 • خدا و خیابان
  صفحه 6
 • داستان: رویا خروس ندیده است
  صفحه 8
 • شعر: خلیج فارس
  صفحه 12
 • با قرآن آشنا شویم: گاو و مرد
  صفحه 14
 • کارتون: جیمز و هلوی غول پیکر
  صفحه 18
 • گزارش: روز معلم
  صفحه 20
 • یک قصه، یک شاعر: آن کس که تو را شناخت
  صفحه 24
 • دور ایران بگردیم: استان زنجان
  صفحه 28
 • بازی فکری
  صفحه 31
 • آرزوهای قشنگ من
  صفحه 32
 • بگو بخند
  صفحه 34
 • دیدار با مرو
  صفحه 36
 • شعر و ضرب المثل: جیرجیرک
  صفحه 40
 • داستان: قایم باشک بازی
  صفحه 42
 • سرگرمی
  صفحه 47
 • علمی: رودها
  صفحه 48
 • حکایت های کوچک: سوال های پیرزن
  صفحه 50
 • من یار مهربانم: اسم من هست مثنوی طاقدیس
  صفحه 51
 • داستان ترجمه: یک روز دوشنبه
  صفحه 54
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 58
 • بچه ها خبر
  صفحه 60
 • کادو
  صفحه 64
 • جدول پروانه
  صفحه 65
 • بزرگ مثل این دانش مند: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
  صفحه 66