فهرست مطالب

پژوهش علوم انسانی - پیاپی 21 (بهار و تابستان 1386)
 • پیاپی 21 (بهار و تابستان 1386)
 • زبان و ادب
 • 272 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/03/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • استفاده از زبانهای ایرانی برای بازسازی نظام واجی فارسی جدید
  مهرداد نغزگوی کهن صفحه 1
 • درآمدی بر مستندسازی زبان
  بهروز محمودی بختیاری صفحه 15
 • بررسی تاکید در فارسی از دیدگاه بهینگی
  محمد راسخ مهند صفحه 33
 • درباره درجه بندی مشخصه های تمایز دهنده؛ شواهدی از کشش مصوتی در فارسی امروز
  امید طبیب زاده صفحه 55
 • نقد اجتماعی: بررسی آثار نمایشی تئودور درایزر
  رجبعلی عسگرزاده طرقبه صفحه 75
 • مقدمه ای بر ساختارگرایی در نقد ادبی
  عباس گودرزی صفحه 91
 • از اسارت تا امارت
  مصطفی حسینی صفحه 101
 • بررسی انتقادی مجموعه اینترچنج با تکیه بر راهبردهای فراگیری واژگان
  حسن سودمند افشار صفحه 115
 • تاثیر بازخورد مدارس بر کنش نوشتاری فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم
  آیت الله فاضلی منیع صفحه 143
 • آزمون شکل - محور واژگان زبان خارجی و کاربرد میانگین نمرات حاصل از آزمونهای به کار رفته در سنجش یادگیری واژگان، در پیش بینی نمرات فراگیران در آزمون پایانی پیشرفت تحصیلی مقطع دوم متوسطه: پژوهشی طولی
  علی جهانگرد، احمد معین زاده، منصور توکلی صفحه 151
 • تهیه و بررسی آزمون جایایی (placement) زبان انگلیسی برای دانش آموزان ایرانی در مقطع پیش دانشگاهی
  نورالدین یوسفی صفحه 189
 • شرحی عملگرایانه از چگونگی تفسیر استعاره توسط دانشجویان ایرانی در زبان انگلیسی
  غلام رضا زارعی، فرزانه صالحی صفحه 205
 • روش تدریس پسامتد: انگیزه ها، توسعه و نکات مثبت
  محمدعلی اکبری، بهروز جمالوندی صفحه 233
 • زبانشناسی کاربردی، زبانشناسی کاربردی شده و آموزش زبان
  رضا طاهرخانی صفحه 245