فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1388)
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالحسین شیروی، آناهیتا یوسفندی صفحه 5
  صدور کارت های اعتباری از سوی بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت ها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهم ترین چالش هایی است که قانون گذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکان پذیر نمی باشد، «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری» در تاریخ 7‎/3/1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ گردید. در این مقاله دستورالعمل مزبور و کاستی ها و اشکالات آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بانکداری بدون ربا، دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت های خرید اعتباری.، کارت خرید اعتباری، کارت اعتباری
 • پژمان محمدی صفحه 31
  اصالت یک مفهوم بنیادی در حقوق مولف شناخته می شود. با وجود اهمیت فوق العاده اصالت در تحقق و شکل گیری یک اثر و تبعا نتایج و ثمرات حاصل از آن و با وجود برخی مطالعات در این زمینه، هنوز احساس می شود که شناخت ابعاد آن ضرورتی غیر قابل انکار است. شاید یکی از دلایلی که به این اعتقاد منتهی شده است، مفهوم نسبی و ذهنی اصالت و در نتیجه انعطاف پذیری آن است. در این تحقیق سعی می شود که تعریف اصالت و وجوه تمایز آن از معانی مرتبط و نزدیک مانند تازگی، کیفیت اثر و هدف آن، بررسی شود. آثار عملی تعریف و تمییز اصالت در عمل سنجیده و چگونگی اثبات این امر نسبی مورد تحلیل قرار گیرد. در پرتو این تحقیق، ضمن تبیین ابعاد مفهوم مهم اصالت، ضعف قوانین و رویه قضایی و دکترین حقوق ایران در خصوص موضوع آشکار می شود.
  کلیدواژگان: خلاقیت فردی، تازگی، اثبات اصالت.، ارزش و محتوای اثر، اصالت
 • محمدحسن حبیبی، مجید نجارزاده هنجنی صفحه 55
  انفال، اصطلاح عام وفراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال با ویژگی هایی متفاوت می شود. کوه ها، دره ها، جنگل ها ومراتع، اراضی موات، دریاها و دریاچه ها، معادن، نفت وگاز، صیدوشکار، اموال مجهول المالک، ارث بلاوارث، غنایم جنگی و.. .. سوالی که مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخی متقن برای آن است، این است که ویژگی خاص انفال چیست که آنها را از سایر اموال متمایز ساخته است؟معیار تمییز انفال چیست؟ پاسخ گویی به این سوال مستلزم تبیین نسبت سایر عناوین مالکیت عمومی با انفال است. چراکه توجه به مصادیق سایر عناوین مالکیت عمومی نشان می دهد که برخی مصادیق انفال، ذیل مصادیق اموال عمومی یا مشترکات عمومی یا مباحات آورده شده اند. بنابراین باید به این سوال نیز پاسخ داد که نسبت انفال با اموال عمومی، مشترکات عمومی و مباحات کدام یک از نسب اربعه است.
  معیار تمییز انفال، «مالک خاص نداشتن» است و بر این اساس تعریفی جامع و مانع از انفال ارایه می شود. در باب نسبت انفال با سایر عناوین مالکیت عمومی، ابتدا وجود نسبت تطابق میان انفال و اموال عمومی تبیین شده و سپس ثابت می گردد که میان انفال و مشترکات عمومی از یک سو و انفال و مباحات از سوی دیگر، نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد.
  کلیدواژگان: مشترکات عمومی، اموال عمومی، مباحات.، انفال
 • عزت الله عراقی، محمدکاظم حبیب زاده صفحه 77
  قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله موثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تامین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است.
  هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار ها وملاک ها را برای شناخت این قرارداد ها در حقوق ایران، می توان پذیرفت؟
  در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد های دولت، به رسمیت شناخته نمی شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است.
  در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می شود و آنگاه شاخص های قرارداد دولتی در ایران بحث می شود.
  کلیدواژگان: حقوق ایران.، قرارداد اداری، قرارداد، شاخص قرارداد اداری، قرارداد دولتی
 • سید احمد طباطبایی، سعید نوری نشاط صفحه 103
  در سال های اخیر دو تحول مثبت و موثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله حاضر به بررسی تعهدات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق فرهنگی معلولان از دو منظر حقوق بین المللی و حقوق داخلی و با توجه خاص به دو سند مهم فوق و با رویکرد تطبیقی بین این دو سند، می پردازد. در تحقیق حاضر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای معلولیت مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، این نتیجه حاصل می گردد که در خصوص حق بر آموزش، قانون جامع حقوق ممتاز و نسبتا جامعی را و بعضا حقوق بیش تری را برای معلولان در مقایسه با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیش بینی نموده است. با این وجود، فقدان یا ضعف مقررات قانونی داخلی در جهت هماهنگی با مندرجات کنوانسیون در خصوص حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات افراد دارای معلولیت مشهود است. هرچند سازمان بهزیستی و نهاد های ذیربط تلاش هایی را برای تحقق بخشیدن به حقوق فوق انجام داده اند.
  کلیدواژگان: کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، حق آموزش، حق دسترسی به اطلاعات، حقوق فرهنگی معلولان
 • محمد ساردوئی نسب صفحه 129
  تعاون در ایران سابقه ای طولانی دارد. اما برای اولین بار پس از انقلاب به عنوان یکی از بنیان های اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا کرده و به عنوان یک رویکرد حمایتی مطرح شده است. از نظر تدوین کنندگان طرح قانون اساسی، تعاون با همان اصول و ارزش هایی که در دنیا بر اساس آن پایه ریزی شده است، مورد توجه قانون اساسی قرار گرفته است و با موازین اسلامی نیز سازگار، بلکه هماهنگ است. شیوه ای است برای پایان دادن به تصدی گری دولت و سلطه جویی و استثمار توسط بخش خصوصی که استعدادهای نهفته را بیدار نموده و ابزار کار را در اختیار طبقات ضعیف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت حذف نموده و امورشان را خود به دست گیرند.
  به علاوه تعاون در ایران با تکیه بر اصول عضویت آزاد و داوطلبانه وخودسامانی و کنترل دمکراتیک به همان اندازه که در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد، رقابتی مسالمت آمیز دارد، با دولتی شدن خود نیز ناسازگار است. بنابراین زمینه مناسب برای مشارکت موسسات تعاونی ایرانی در اتحادیه بین المللی تعاون به عنوان عضو فراهم است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 و ارتقای سهم بخش تعاون به 25 درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم، باید با این دغدغه همراه باشد که....
  کلیدواژگان: ارزش های تعاون، اصول تعاون، استقلال تعاون، کنترل دمکراتیک، رفاه اجتماعی
 • حمید میری، همایون مافی صفحه 161
  در سال 1994 و درجریان های درونی کشور رواندا، قوم توتسی هدف کشتار توسط هوتوهای افراطی قرار گرفتند. سرمنشا این درگیری ها، سقوط هواپیمای رییس جمهور این کشور بود. پس از فرونشاندن این مخاصمات، چندین محکمه کار پیگرد، محاکمه و مجازات مجرمان را آغاز نمودند. در کنار رسیدگی های دادگاه های خارجی و دادگاه بین المللی کیفری رواندا، حکوت رواندا از آنجا که خود نیز به دنبال مشارکت در روند محاکمات و افزایش شتاب روند ها به دلیل خیل عظیم بازداشت شدگان بود، از دادگاه های ملی بهره گرفت. بدین منظور دادگاه های ویژه ای برای محاکمه برخی از جنایتکاران جرایم مهم و دادگاه های گاکاکا با هدف مشارکت مردم در محاکمات برای دیگر جرایم تشکیل شدند. مقاله حاضر، به بررسی تحولات و رویدادهای پیش آمده در این زمینه میردازد.
  کلیدواژگان: نسل کشی، گاکاکا، دادگاه های ملی، قوانین بنیادین، دادگاه بین المللی کیفری رواندا
|
 • Abdolhossein Shiravi, Anahita Yosefandi Page 5
  The issuing of credit cards by banks and other financial and credit institutions is a new experience in Iran. The compatibility of credit cards with Islamic rules and Islamic banking and establishment of a legal structure for maintaining security for such cards, avoiding frauds and settling relating disputes is one of the most challenging issues of the Iranian legislation. As the issuance and use of credit cards is not possible without establishing anecessary legal basis, the Executive Decree relating to the Issuing and Operating of Purchase Credit Cards was approved and notified by Iranian Central Bank in 7/3/1387. In this article, this Decree will be examined and its shortcomings will be reviewed.
 • Pezhman Mohammadi Page 31
  Copyright is characterized by the concept of originality. Despite its very importance in the formation of a work with its effects and consequences and despite some research previously done in this area, yet, further study seems necessary. One of the reasons for this is, perhaps, the relative and subjective concept of originality and its flexible nature. This research attempts to define the idea of originality and to make distinction between itand other relevant and close concepts, such as novelty, quality, work and its destination. Also, it seeks to analyse consequences of the definition, to distinguish the originality and to analyse how to prove this relative concept. In the light of this research, various aspects of the concept of originality will be studied. Mean while, defects of the Iranian statutory and case laws in this area will become evident.
 • Mohammad Hasan Habibi, Majid Najjarzade Hanjani Page 55
  Anfal is a general and pervasive term which includes extensive range of properties with different characteristics. Mountains-forests-pastures-waste lands- seas and lakes-mines-oil and gas-animal resource(aquatic or non aquatic)- heritages without heir-booty and ….The question that this article is intended to find complete answer is “what is the special characteristic of Anfal that distinguish them from other properties? what is the determinant criterion of Anfal?” Answering to this question is dependant to explaining the ratio between Anfal and other titles of public ownership. Because pay attention toinstances of other titles of public ownership illustrate some instances of Anfal has described as other public properties. In this research after studying lexical and idiomatic meaning of Anfal we will analyze submitted definitions and then demonstrate that determinant criterion of Anfal is “lack of special owner” and then present comprehensivedefinition of Anfal. In this way we prove that proportion between Anfal and public properties is match and other titles of public ownership are subset of Anfal.
 • Ezatollah Araqi, Mohammad Kazem Habibzadeh Page 77
  The kind of contracts of government and public organisations that relates public affaires, That named public or administrative contracts, are very important to fulfil legal duties of government, and Public Contracts are new forms of providing public welfare, And Management of public services, that are based on consenting instead of being authoritarian, but had been studied less in iran law because of some reasons.Due attention to necessity of this kind of contracts, The purpose of this article is considering what indicators are in Iranian legal system to recognize administrative contracts. So must be answered these questions: Are administrative contracts properly definited? What specific indicators are acceptable for administrative and public contracts in Iranian law? In Iranian law, These contracts are not recognized and identificated perfectly from other government contracts.I study this research in three chapters, in first, definition secondly, history, importance and in third chapter specifications of administrative (or public contracts) in Iran legal system.
 • Seyed Ahmad Tabatabaei, Said Nouri Neshat Page 103
  In recent years, two positive and effective developments have occurred in Iran's legal system regarding the realization of the rights belonging to disabled people. In 1999, the Comprehensive Act for Protection of Rights of Disabled Persons was adopted; and in 2009, Iran joined the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The present paper studies the obligations of the Islamic Republic of Iran towards the realization of thecultural rights of persons with disabilities by considering the provisions of the two above mentioned legal instruments. In this paper, cultural rights implies the right to education, to participate in cultural life of the society and to have access to information. The paper concludes that the Comprehensive Act for Protection of Rights of Disabled Persons has considered a series of more privileged rights, concerning some aspects of education, for the disabled persons in comparison with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. However, it seems that the legal system in Iran lacks sufficient laws or regulations regarding the right of the disabled persons to participate in cultural life of the society and their right to have access to information. Also it has been emphasized that the State Welfare Organization and certain other bodies have done endeavors to realize the above rights.
 • Mohammad Sardoueinasab Page 129
  Cooperation in Iran has a long precedent but for the first time after the Islamic revolution became a foundation in Iranian constitutional law and was defined as a protect ional approach. As a point of view in codification of Iranian Constitutional Act (1979) the cooperation recognized on its bases and values that has based in the world. So it is in compliance with Islamic standards. It is a way that ends to the increasing public sector of national economy and limits exploitation of weak people by private sector. It give theweak people the instruments for production to help them handle there affairs to put away the unnecessary mediators. In addition cooperation in Iran by emphasizes on free and voluntary membership and democratic control principles compete peacefully the dominance of the capital on national economy, so is incompatible with governmentalization of the economy.So there is a good legal field for Iranian cooperative institutions to jointInternational Cooperation Association (I.C.A) as a member. According theto the fulfillment of principle 44 of Constitutional Act the promotion to thecooperation sector to %25 of national economy trough the fulfillment of 5years program Act (2011) must be prosecuted so that not led togovernmental control on cooperation sector. The preparation for widelyorganizing of cooperation activities trough the public cooperative institutionsand Cooperative Room under supervision of the Ministry of Cooperation andfounding the Cooperation Bank indicate to great governmental attention tofundamental theory of cooperation.
 • Homayoun Mafi, Hamid Miri Page 161
  In the course of occurring domestic exterimites in Rwanda in 1994, Tutsi people were target for killing there.The commence of terrible war in Rwanda was plane elapse of Rwanda president. After having occurred the conflicts and then great Genocide, Several Courts Started to prosecute Criminals. Beside forign courts and ICTR proceedings, Rwanda government because of lots of detainees and try to expedite trials, used national courts to attribute in Proceeding Criminals.For this reason, special courts were established to trial some criminals about major crimes and Gacaca courts were also establishedaiming to join people in proceeding about other crimes. This essay presents a review about changes and events that have occurred there.