فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 25 (پاییز 1389)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 25 (پاییز 1389)

 • 722 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/04/05
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سخن سردبیر: نیم نگاهی به هدفمند شدن یارانه ها
  صفحه 2
 • گزارش نمایشگاه
  صفحه 4
 • اخبار
  صفحه 10
 • نحوه محاسبه ضریب ثابت فنر
  ایمان رحیمی فر صفحه 13
 • افزایش صافی سیم درجه یک در صاف کردن با پره چرخشی
  صفحه 14
 • قابلیت اطمینان و بهره وری بالای کابل های عایق ولتاژ متوسط XPLE
  صفحه 20
 • تولید آلیاژ یک سره مس
  صفحه 24
 • بررسی و معرفی فرآیند نوین جوشکاری
  حسین رضا محمدلو صفحه 29
 • کاربرد مفتول در موسیقی
  صفحه 33
 • تکنولوژی QTS
  صفحه 37
 • کارهای مفتول تزیینی
  صفحه 41
 • مجسمه سازی مفتولی
  صفحه 43
 • پل کابلی جوادیه
  صفحه 46
 • اسامی مشترکین
  صفحه 50
 • درد و دل یک صنعتگر
  صفحه 51
 • معرفی نشریات
  صفحه 53
 • تقویم نمایشگاهی بین المللی و مطالب انگلیسی
  صفحه 57