فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 62 (مرداد 1382)
 • پیاپی 62 (مرداد 1382)
 • 124 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/05/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 260
 • اینترنت ابزاری برای ترفیع بیمه
  عبدالله آستین ترجمه: عبدالله آستین صفحه 263
 • سایت های اینترنتی دروازه ای گشوده به روی دنیای نامتنهای بیمه
  بهرامعلی تیموری ترجمه: بهرامعلی تیموری صفحه 272
 • مبانی بیمه مسئولیت قراردادهای تجارت الکترونیک
  سید محمد زمان دریاباری ترجمه: سید محمد زمان دریاباری صفحه 275
 • وضعیت صنعت بیمه در عصر تجارت الکترونیک
  بهرامعلی تمیوری، محمود حق وردیلو ترجمه: بهرامعلی تمیوری ، محمود حق وردیلو صفحه 281
 • تجارت الکترونیک و بیمه
  مهدی شهیدی ترجمه: مهدی شهیدی صفحه 287
 • اصول نظارت بر فعالیت بیمه های اینترنتی
  بهروز قزلباش ترجمه: بهروز قزلباش صفحه 320
 • گزیده ای از مجموعه مقاله های مربوط به بیمه الکترونیکی در شماره های پیشین تازه های جهان بیمه
  صفحه 324
 • بیمه و فن آوری تدارکات الکترونیکی به عنوان عامل حرکت به سمت مشتری مدار
  صفحه 325
 • اینترنت پنجره ای به سوی رقابت موثرتر بیمه گران در بازارهای جهانی
  صفحه 330
 • عصر تجارت الکترونیک و لزوم خرید پوشش های بیمه در مقابل خطرات جدید ناشی از حضور مجرمان اینترنتی
  صفحه 334
 • تجارت الکترونیکی: رقابتی دشوار توام با فشار هزینه ای
  صفحه 340
 • چگونگی فروش الکترونیکی یک بیمه نامه
  صفحه 348
 • بیمه مسئولیت دارایی های هوشمند
  صفحه 357
 • کاهش هزینه ها با استفاده از اینترنت
  صفحه 359
 • تجارت الکترونیک: حذف کاغذبازی
  صفحه 361
 • جرائم و ویروس های کامپیوتری، خطرات فاجعه آمیز برای بیمه گران
  صفحه 364
 • اینترنت، فن آوری اطلاعات و نحوه به کارگیری آن در صنعت بیمه
  صفحه 367
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 377
 • آشنایی با سایت های شرکت های بیمه اتکایی / بخش چهارم
  صفحه 380