فهرست مطالب

مرزهای نو - پیاپی 29-30 (فروردین و اردیبهشت 1390)

ماهنامه مرزهای نو
پیاپی 29-30 (فروردین و اردیبهشت 1390)

 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/04/10
 • تعداد عناوین: 35
|
 • واقعیت چیز دیگری است
  رضا منصوری صفحه 1
 • دانش مدیریت
 • مدیریت کسب و کار تجارت
  صفحه 2
 • آنچه که از رهبران تجاری چین می توان آموخت
  صفحه 3
 • افسانه درآمدهای با ثبات
  ترجمه: نگار حبیبی، هادی کیهان زاده صفحه 5
 • مدیریت فاجعه
  ترجمه: سیدفرهاد نقیب صفحه 6
 • بازاریابی و فروش
 • دلایل انتخاب سوئیس به عنوان بهترین محل کسب و کار
  کاترین گیج ترجمه: مائده ارباب زاده صفحه 8
 • مدیریت منابع انسانی
 • سرنوشتتان را در دست بگیرید وگرنه...
  سریما نازاریان صفحه 11
 • بازاریابی و فروش
 • بازاریابی و فروش منحصر به فرد
  سیده سارا قافله باشی صفحه 13
 • مدیریت مالی
 • صنایع در حال رشد
  صفحه 15
 • تجربه مدیران
 • بهترین مدیر صندوق تامین سرمایه گذاری جهان
  الهام جوادی صفحه 17
 • مدیر بزرگ ترین بانک بومی مالزی
  الهام جوادی صفحه 18
 • مصاحبه
 • چرا مایکروسافت را انتخاب کردیم
  صفحه 19
 • مدیریت فن آوری اطلاعات
 • بهبود مدیریت فن آوری اطلاعات در بانک ها
  ترجمه: محمدجعفر نظری صفحه 21
 • بازاریابی و فروش
 • هنر فروش
  ترجمه: مهدیه کرد صفحه 23
 • تجربه مدیران
 • غول آلومینیوم چین
  الهام جوادی صفحه 25
 • مدیریت زنان
 • ثروتمندترین زن آسیا
  الهام جوادی صفحه 26
 • بازاریابی و فروش
 • بازاریابی هوشمند برای کسب و کارهای کوچک
  ترجمه: پریسا حبیبی صفحه 27
 • مدیریت منابع انسانی
 • نقش هوش عاطفی در محیط کار و زندگی
  صفحه 28
 • ایجاد جرقه های خلاقیت در تیم های کاری
  ترجمه: پریسا حبیبی صفحه 29
 • بازاریابی و فروش
 • دموکراسی بازاریابی
  ترجمه: هوتسا عسکری نسب صفحه 31
 • ده گام به سوی تبلیغات فروش خلاقانه
  صفحه 33
 • مدیریت فن آوری اطلاعات
 • هکرهای باجگیر
  سریما نازاریان صفحه 35
 • مدیریت کارآفرینی
 • راه کارهای ارزیابی و ایده های کاری
  سیدفرهاد نقیب صفحه 37
 • بازاریابی و فروش
 • رابطه خدمات ارائه شده با پول مشتریان
  صفحه 38
 • دانش مدیریت
 • توصیه های مدیریتی
  حسین یوسفی صفحه 40
 • اطلاع رسانی
 • عراق سال آینده از ایران جلو می زند
  صفحه 41
 • بازاریابی و فروش
 • رشد فروش محور
  ترجمه: پریسا حبیبی صفحه 43
 • رفتار شناسی در بازاریابی
  سریما نازاریان صفحه 45
 • مدیریت فن آوری اطلاعات
 • معماری داده ها در خدمت سودآوری
  ترجمه: محمدجعفر نظری صفحه 48
 • مدیریت کارآفرینی
 • سرمایه های بدون سرمایه
  روزبه پیروز صفحه 51
 • بازاریابی و فروش
 • حقیقت و هویت نام تجاری
  ریدرز دایجست ترجمه: سحر حبیبی صفحه 53
 • برند فروشگاهی و رضایت مصرف کنندگان
  سیدمهدی محرابی صفحه 55
 • دانش مدیریت
 • رابطه بین پول و شاد زیستن چیست؟
  صفحه 57
 • اطلاع رسانی
 • حقایقی درباره هالیوود که نمی دانید
  مجتبی خسروی صفحه 59
 • دانش مدیریت
 • ایده های مناسب برای مقالات تبلیغاتی
  صفحه 61