فهرست مطالب

پوپک - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 204، تیر 1390)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 204، تیر 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/04/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • دور دنیا: قبرس
  صفحه 2
 • آدم ها
  صفحه 6
 • داستان: هیس
  صفحه 8
 • گزارش: سلام
  صفحه 11
 • شعر: فردا
  صفحه 14
 • با قرآن آشنا شویم: انجیرهای تازه
  صفحه 16
 • بهترین راه حل ها: مهمانی - بی خوابی
  صفحه 20
 • چراهای شگفت انگیز
  صفحه 22
 • یک قصه، یک شاعر: آیا سنایی پیشمان شد؟
  صفحه 24
 • حکایت های کوچک: بار سفر
  صفحه 27
 • علمی: سایه
  صفحه 28
 • دور ایران بگردیم: استان هرمزگان
  صفحه 30
 • مشاغل: مامایی
  صفحه 33
 • بگو بخند
  صفحه 36
 • کاردستی: کفشدوزک های قشنگ
  صفحه 38
 • شعر و ضرب المثل: خواب پروانه ای
  صفحه 40
 • دیدار با مرو
  صفحه 42
 • قصه های پوپک
  صفحه 46
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 48
 • من یار مهربانم: اسم من هست زهرالربیع
  صفحه 50
 • داستان ترجمه: من گربه ای آبی هستم
  صفحه 54
 • بچه ها خبر
  صفحه 60
 • جدول
  صفحه 63
 • داستان: اسکندر و پیرمرد
  صفحه 64
 • بزرگ مثل این دانشمند: پروفسور حمید مولانا
  صفحه 66