فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 56 (زمستان 1389)
 • پیاپی 56 (زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد واقفی، حسن باقری، محمد صافی صفحه 1
  امروزه همراه با رشد روبه افزایش میادین نفت و گاز و همچنین نصب و راه اندازی تجهیزات و تکنولوژی فراساحلی وابسته به آن، نیاز به ارتباط و دسترسی هوایی به این قبیل تاسیسات نیز افزایش یافته است. هلیکوپتر ها با توجه به فضای محدود تاسیسات فراساحلی، نقلیه مناسبی برای تسریع در تردد و جابجایی کالا می باشند. هلیدک ها نیز بروی این تاسیسات به منزله فرودگاهی عمل نموده تا انجام عملیات پرواز را تسهیل بخشند. این سازه ی الحاقی بایستی بگونه ای طراحی شود که رفتار و اندرکنشی متناسب سکو را درخور باشد. از این رو بارگذاری، تحلیل شرایط محیطی و جانمایی آن بروی سکو برای انجام عملیات پرواز ایمن و سازگار با سازه ی مادر می تواند نقش به سزایی را ایفا کند. در این مقاله اصول بارگذاری هلیدک ها با انجام مطالعه ی موردی سکوی رشادت که موقعیت آن در 150 مایلی بندر عسلویه؛ واقع در آب های خلیج فارس می باشد؛ تشریح شده است.
  کلیدواژگان: هلیدک، هلیکوپتر، ارابه ی فرود، روتور
 • عبدالرضا ثابت عهد جهرمی، حسام الدین مهرفر، عباسعلی علی اکبری بیدختی صفحه 13
  ساختار های لایه ای در محیط های دریایی همواره مورد توجه اقیانوس شناسان قرار گرفته است. عامل ایجاد این ساختارها به پدیده هایی همانند پخش دوگانه، امواج درونی و اختلاط مدوله شده تلاطمی نسبت داده شده است. در این مقاله با بررسی ساختارهای قائم دما، شوری و چگالی در ناحیه میان خلیج فارس و دریای عمان در فصول مختلف، ساختار لایه ای به وضوح دیده می شود. همچنین با مطالعه کنتورهای هم کمیت این خواص فیزیکی، می توان وجود ساختارهای منظمی را که معرف امواج درونی ناشی از جریانهای تبادلی میان دو حوضه می باشند را نشان داد. این جریانهای تبادلی میان دو حوضه، ناشی از گرادیانهای افقی چگالی هستند که معمولا از حوضه خلیج فارس به سمت دریای عمان شکل می گیرند. در زمستان مقدار نمونه نسبت چگالی در این منطقه در نواحی ساحلی در حدود 7/0 و در نواحی دور از ساحل 2/0 است. این موضوع بیانگر آن است که در این منطقه فرآیند پخش دوگانه صورت می پذیرد و احتمال ایجاد ساختار لایه ای از این طریق بسیار زیاد است. اثرات توپوگرافی کف یا تغییرات شدید خط ساحلی نیز می تواند در ایجاد همرفت پخش دوگانه از نوع رژیم پخشی موثر باشد.
  کلیدواژگان: ساختار لایه ای، همرفت پخش دوگانه، ترموکلاین، ترموهالاین، خلیج فارس
 • علی یزدانی صفحه 23
  مهندسی خوردگی کاربرد دانش و فن یا هنر جلوگیری یا کنترل خسارات ناشی از خوردگی به طریق اقتصادی و مطمئن می باشد. از آنجائیکه شرائط محیطی در صنایع مختلف متفاوت است، میزان خوردگی آلیاژها و سازه ها و روش های پیشگیری از آن ها نیز متفاوت است. در محیط های دریایی به دلیل وجود املاح و نمک های مختلف، ارگانیزم ها، میکروارگانیزم ها و گازهای محلول، خوردگی به شدت افزایش می یابد. این مشکل در مورد شناورهای هواناو که دارای عملکرد ویژه و منحصر به فردی نسبت به دیگر شناورها می باشد و قابلیت حرکت بر روی آب، یخ، خاک و محیط های باتلاقی را دارا هستند، به مراتب بیشتر است. برای کاهش مشکلات خوردگی این شناورها باید دستورالعمل های خاصی را در فاز طراحی و ساخت و فاز سرویس و نگهداری اعمال کرد. در این مقاله با تعیین فاکتورهای موثر بر کاهش خوردگی از جمله، انتخاب مواد، انتخاب پوشش، استفاده از ممانعت کننده، به کار بردن آب بنده ها، اعمال نکات طراحی، دیده بانی خوردگی و تمیز کاری وسیله، برنامه ای جامع جهت کاهش مشکلات خوردگی شناورهای هواناو ارائه شده است.
  کلیدواژگان: هواناو، کنترل خوردگی، آلومینیوم
 • امیر مقیسه، همایون ریاحی صفحه 40
  در این مطالعه خط لوله دارای دهانه آزاد که بر روی بستر ناهموار دریا قرار گرفته است مدل خواهد گردید. اطلاعات مورد استفاده در مدلسازی شرایط محیطی و داده های هواشناسی خلیج فارس خواهد بود. مطالعه رفتار دینامیکی لوله در دو مرحله که حاوی نفت و گاز باشد صورت خواهد گرفت و ارتعاش خط لوله در طول دهانه آزاد آن در دو راستای جریان و عمود بر آن مدل خواهد شد. همچنین فرض می گردد سیال داخل لوله تک فاز (گاز یا مایع) می باشد. در انتها وقوع تشدید در خط لوله بررسی خواهد گردید.
  کلیدواژگان: خط لوله، دهانه آزاد، رفتار دینامیکی، وقوع تشدید
 • مسعود ترابی آزاد، عبدالحسین نوروزی، محمد حسین صادقی، احمد فخرایی صفحه 48
  در این مقاله ابتدا به بررسی اعداد بدون بعد موثر در عملکرد هیدرودینامیکی شناورهای تندرو سرشی پرداخته می شود. سپس با بررسی روند طراحی و ساخت شناورهای تندرو، الگوریتم طراحی یک مدل شناور کوچک مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. در پایان با محاسبه مقاومت هیدرودینامیکی، ضریب لیفت بدنه، میزان آبخور، و محل مرکز فشار، پدیده لحظه شروع سرش، و عملکرد هیدرودینامیکی شناور بررسی می شود. در نهایت با بکارگیری الگوریتم ذکر شده، محل مناسبی برای مرکز فشار با 3 درصد نامیزانی نسبت به مرکز جرم بدست می آید که این مسئله سبب می شود توانی معادل 200 وات در مرحله طراحی بدست آید. این میزان توان با خطای حدود 5 درصد با مقادیر تجربی منطبق می شود.
  کلیدواژگان: شناورهای تندرو پروازی، الگوریتم طراحی، محل مرکز فشار، عملکرد هیدرودینامیکی، پورپویزینگ
 • افشین محسنی آراسته، کامران لاری، محمد احمدنژاد صفحه 55
  در این مقاله اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت یک روبات زیر آبی شرح داده شده است.ابتدا به بیان پارامترهای فیزیکی آب و نحوه اندازه گیری آنها در خلیج فارس وتاثیر آنها بر انتشار موج صوتی در داخل آب پرداخته ایم سپس یک روبات زیر آبی را مورد بررسی قرار داده و در خصوص مدارهای فرستنده و گیرنده آن وتاثیر انتخاب نوع مدار ومیزان فرکانس در گیرایی و فرستندگی آن داخل آب بحث کرده ایم.همچنین با نوشتن نرم افزار کامپیوتر نشان داده ایم که با در نظر گرفتن پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس روبات زیرآبی در چه عمق و فاصله ای از مرکز کنترل کننده آن باید قرار بگیرد تا بتواند ارتباط خود را با مرکز حفظ نماید.در واقع نتیجه این پروژه کمک به ارتباط بهتر روبات زیرآبی با مرکز کنترل کننده آن در آبهای خلیج فارس می باشد.
  کلیدواژگان: اکوستسک زیر آبی، سرعت صوت، دستگاه های خودگردان زیر آبی، AUV، ROV
 • اسماعیل شریفی، محمد وریج کاظمی، شهریار تمندانی صفحه 67
  استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید برق به علل متفاوتی از جمله کمبود منابع سوخت فسیلی، کاهش آلودگی محیط زیست، بهبود شاخص های کیفیت توان، کاهش تلفات خط و پایداری شبکه به سرعت رو به افزایش است. در سال های اخیر به علل فوق و همچنین عدم امکان انتقال انرژی برق از شبکه سراسری به کشتی ها و محدودیت حمل سوخت در آنها، استفاده از انرژی های نو در شناورها مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این مقاله یک روش جدید ظرفیت یابی بهینه واحد های تولید پراکنده به منظور بهبود شاخص کاهش تلفات خط (LLRI) ارائه شده است. سپس میزان تاثیر گذاری واحدهای تولید پراکنده بر روی شاخص بهبود پروفیل ولتاژ (VPII) بررسی شده است. در پیاده سازی این روش از ترکیب الگوریتم PSO و تئوری آشوب برای بهبود توانایی جستجوی سراسری و رهایی از مینیمم های محلی مساله بهینه سازی استفاده شده است. محاسبات تلفات و ولتاژ شبکه با استفاده از پخش بار نیوتن رافسون صورت می پذیرد. ایده پیشنهادی با استفاده از نرم افزار MATLAB بر روی شبکه 30 باس استاندارد IEEE و سیستم برق رسانی یک کشتی نظامی نمونه پیاده سازی شده است. خروجی های حاصل از این برنامه کارایی مناسب روش پیشنهادی را تایید می کند. علاوه بر مزایای ذکر شده سرعت همگرایی روش پیشنهادی نسبت به سایر روش های ارایه شده به میزان محسوسی بیشتر است. همچنین قابل ذکر است که با توسعه روش ارائه شده امکان مکان یابی مناسب واحد های تولید پراکنده وجود دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ترکیبی PSOبا تئوری آشوب، بهبود پروفیل ولتاژ، تولیدات پراکنده، کاهش تلفات خط
 • صفحه 76
|
 • M. Vagefi, H. Bagheri, M. Safi Page 1
  Today, with increasing of oil and gas field’s development, and also installation or commissioning of related offshore technology, the need for communication and air access to these facilities has also increased. Considering by the space limitation of offshore installation, the helicopters would be an appropriate machine to accelerate the transportation. Also Helidecks on this installation would operate such as an airport, so this additional structure must be designed in a way to have a proper interaction with platforms. Hence, loading, locating and analyzing the environmental conditions can play a significant role on safe flight operations and compatibly interaction with the superstructure. In this study principles of Helidecks loading has been described with a case study of Reshadat platform at Persian Gulf in Iran.
 • Ar. Sabet Ahd, H. Mehrfar, A.A. Bidokhti Page 13
  Always oceanographers pay attention to layer structure in the sea environment. Creation of layer structures is because of some phenomenons like double diffusion, internal waves, turbulence modular mixing. In this paper with examination of vertical structure of temperature, salinity and density between Persian Gulf and Oman Sea in different seasons, layer structures appear clearly. Also countors of the same physical parameters show the existence of regular structure which prove internal waves resulting from the Persian Gulf and flow into the Oman Sea. The exchange flow through the Stait of Hormus results from horizontal density gradient between the Persian Gulf and Oman Sea. In winter the density ratio () in this nearshore region is a bout 0.7 and in offshore region is 0.2. this shows that in this area, double diffusion forms layer structures which have horizontal variations as well as in the vertical. Coastal topography also seems to affect the double diffusion processes and leads to variations of layering in horizontal directions especially between near and offshore regions.
 • A. Yazdani Page 23
  Corrosion engineering is application of science and technology or the art of prevention or control the damages caused by the corrosion in an economical and confidential method. As the environmental condition in various industries are different. The amount of corrosion in alloys and structures and their prevention methods are different. In marine environment because of the salt existence and different contaminators, organisms, microorganisms, and the diluted gas, the corrosion is increased drastically. This problem because of the special operation an individual in comparison to other and the ability to move on the ice water and soil and the abyss areas is increased. In order to reduce the corrosion problem in these vehicles special instruction in phase of design and manufacturing and the maintenance phase must be applied. In this article affective parameter on the corrosion as material selection, cover choosing, and application of preventers, and using sealing, applying the design hints, site seeing the corrosion and tidiness of the vehicle, is identified. A comprehensive program in order to reduce the corrosion problem in hovercraft vehicle is presented.
 • A. Moghise, H. Riyahi Page 40
  A mechanistic study is performed to examine the coupling between the in-line and the cross flow motion of a cylindrical structure subjected to current forces. The structure represents a free span pipeline. A time domain model is formulated in which the in-line and cross-flow deflections are coupled through the axial tension which in turn is computed from the pipeline prolongation at any time. At the end the effects of resonance on the dynamic behavior of pipeline is discussed.
 • M. Torabi Azad, A. Noroozi, M.H. Sadeghi, A. Fakhraei Page 48
  In this paper, Non dimensional numbers and their influence on the performance of high speed planing crafts are studied as the first stage of the design process. Then the process of designing the planing high speed crafts is studied by discussing the design algorithm for a small planing catamaran model. Continuously, some of the hull parameters like lift and drag coefficients, center of pressure position and draft variation versus boat speed changes, etc. are analyzed and then porpoising phenomena, hydrodynamic performance, and the second in which hull starts to plan over the water are determined. At the end, by the aid of the new algorithm the best position for the center of the pressure is attained with 3 percent error. Thus the power of 200 watts is attained for the example model. This amount of power, in compare with experimental data, shows 5 percent of error.
 • A. Mohseni Arasteh, K. Lari, M. Ahmadnezhad Page 55
  In this paper, we have analyzed physical parameters of Persian GULF water and its effect on sound wave propagation. Then we have studied an AUV (Automatic Underwater Vehicle) and its transmitter and receiver. Then by software produced, we have shown the effect of physical parameter of water on AUV communication system.
 • E. Sharifi, M. Verij Kazemi, Sh.Tamandani Page 67
  Today, the use of renewable energy in electricity production to different causes, including lack of fossil fuel resources, reduce environmental pollution, improving power quality, reduce line losses and stability of networks is growing rapidly. In recent years the above reasons as well as lack of electricity transmission networks nationwide to ships carrying fuel and limit their energy use in new vessels, researchers have been considered.The aim of this proposal is to find out the optimal value of the DG capacity to reduce line losses (LLRI) and Voltage Profile Improvement Index (VPII). To achieve this goal, integrate the particle swarm optimization (PSO) with the chaotic sequences is proposed. The application of chaotic sequences in PSO is an efficient strategy to improve the global searching capability and escaping from local minima. Calculation line losses and voltage profile was accomplished by Newton-Raphson load flow solution. The proposed method is tested on a standard IEEE-30 bus system and the results of the simulation carried out by using MATLAB are found to be encouraging. Moreover rate convergence in this method is very higher than the other methods. The method has the potential to be used for identifying the best location and rating a DG to be installed for improving power quality in an electrical power system.