فهرست مطالب

مدارس کارآمد - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، سال تحصیلی 89-88)

فصلنامه مدارس کارآمد
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، سال تحصیلی 89-88)

 • 128 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/06/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • تعامل یا تقابل چهار نظام یا چهار محیط یادگیری در عصر حاضر
  غلامحسین حسین زاده یوسفی صفحه 4
 • استفاده از یک مدل تحقیقاتی به عنوان راهنمای فرآیند برنامه ریزی درسی
  فرانسس کلاین ترجمه: دکتر محمود مهرمحمدی صفحه 12
 • انجمن مدیریت آموزشی ایران آغاز به کار کرد
  صفحه 17
 • اجرای آموزش ترکیبی در مدارس هوشمند
  مرضیه سعیدپور، سونیا موسی رمضانی صفحه 18
 • مدیریت هیجانات و نقش آن در کارآمدی مدارس
  لیدا کاکیا صفحه 25
 • روش های تغییر و اصلاح رفتار: تاب آوری و راهکارهای پرورش آن در دانش آموزان
  علی شیخ الاسلامی، استادیار صغری ابراهیمی قوام صفحه 27
 • اخلاق حرفه ای / مهمترین متغیر در موفقیت سازمان ها
  حسین خوش نظر صفحه 32
 • انجمن پژوهش های آموزشی پویا
  صفحه 35
 • مدیریت و انضباط کلاس درس شواهد محور
  صفحه 36
 • تسهیل آموزش و یادگیری با کاربرد فناوری های جدید
  پریسا دستجردی صفحه 39
 • تغییر نگرش، عادت، الزامات و پیش نیازهای تحول و نوآوری در آموزش و پرورش
  عادل ظفری نژاد صفحه 47
 • معرفی کتاب: ارزشیابی توانمندساز
  صفحه 53
 • ارزشیابی توانمندساز
  محمدحسن مقنی زاده صفحه 54
 • بازخوانی اولین تجربه یادگیری بیرون از مدرسه
  صفحه 62
 • ارزیابی سطح مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل دمینگ و رابطه آن با رضایت شغی معلمان
  رحمان نورعلی زاد، فریبا جلالی صفحه 76
 • نیم نگایه به مدیریت ژاپنی
  ابوالفضل بختیاری، پریسا مرادی صفحه 82
 • حل مسئله و برنامه درسی ریاضی در آمریکا
  زهرا کرمی زرندی، غلامعلی احمدی، ابراهیم ریحانی صفحه 86
 • فرهنگ آموزش در ژاپن
  ابوالفضل بختیاری، سحر زندی نژاد صفحه 90
 • مروری مطالب برای امتحانات: آیا استفاده از جدول کلمات متقاطع می تواند به یادگیری دانش آموزان کمک کند؟
  ترجمه: فرشته چوپانی صفحه 94
 • روش بهبود کاربرد واژگان زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم
  صفحه 98
 • شهروند الکترونیک
  کورش فتحی، شهلا ذهبیون صفحه 103
 • آموزش بزرگسالان در جهان و ایران
  فاطمه شفیعی حسن آبادی صفحه 108
 • همه کشور را به یک مدرسه تبدیل کنیم
  صفحه 113
 • طریقه فعال سازی شوراهای معلمان
  زهرا شهرجردیان صفحه 118
 • ابزارهایی برای ارزیابی کیفیت مدرسه و دستیابی به برنامه جامع پیشرفت مدرسه
  مرتضی مجدفر صفحه 120