فهرست مطالب

پوپک - سال هجدهم شماره 5 (پیاپی 205، مرداد 1390)
 • سال هجدهم شماره 5 (پیاپی 205، مرداد 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/05/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • دور دنیا: نروژ
  صفحه 2
 • آقای عدالت
  صفحه 6
 • داستان: چرخ دستی
  صفحه 8
 • شعر: هم بازی
  صفحه 12
 • با قرآن آشنا شویم: انجیرهای تازه
  صفحه 14
 • لبخندم
  صفحه 18
 • مشاغل: مهندس ها چه جوری اند؟
  صفحه 21
 • گفت و گو: انس با قرآن از چهار سالگی
  صفحه 24
 • یک قصه، یک شاعر: کجایید ای کبوترها
  صفحه 26
 • دور ایران بگردیم: استان گیلان
  صفحه 30
 • کاردستی: الاغ تندرو
  صفحه 34
 • علمی: آتش بازی
  صفحه 36
 • بهترین نقاشی
  صفحه 39
 • دیدار با مرو
  صفحه 40
 • شعر و ضرب المثل: راز
  صفحه 44
 • خر و سگ کوچولو
  صفحه 46
 • گزارش: بوستان دانشمندان
  صفحه 48
 • اختراع اتو
  صفحه 50
 • من یار مهربانم: اسم من هست: امثال و حکم دهخدا
  صفحه 52
 • داستان ارسالی: پیرمرد هیزم شکن و خرگوش
  صفحه 55
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 56
 • نگرانی برگ کوچولو
  صفحه 58
 • بچه ها خبر
  صفحه 60
 • جدول
  صفحه 64
 • بزرگ مثل این دانشمند
  صفحه 66