فهرست مطالب

معمار - پیاپی 68 (مرداد و شهریور 1390)
 • پیاپی 68 (مرداد و شهریور 1390)
 • 120 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/05/25
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله
 • جزئیات معماری و فصل مشترک ها
  کامران افشار نادری صفحه 2
 • کتاب و نشریات
  هانیه منصوری صفحه 6
 • رویداد
 • کنفرانس بین المللی معماری و سازه و کنفرانس ملی سازه های فضاکار
  یلدا فریور صدری صفحه 12
 • سیزدهمین کارگاه پیشرفته معماری مرکز رشد، برناردو گومز پیمینتا
  ترجمه: تایماز منقبتی صفحه 14
 • نقد و نظر
 • تعاریف: اتصالات
  ترجمه: تایماز منقبتی صفحه 28
 • گفتگو با معماران
 • مهدی علیزاده/ طراحان و بنا کنندگان زاو
  صفحه 32
 • فرامرز شریفی
  کامران افشار نادری صفحه 35
 • بهروز بیات/ طراحان و بناکنندگان زاو
  صفحه 38
 • ژرژ دارش
  حبیبه مجدآبادی صفحه 41
 • پروژه
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین
  پریسا علیمحمدی، علیرضا تغابنی صفحه 46
 • ساخت و صنعت
 • مصالح، بافت، تزئینات
  الکساندر رایچل، یان هنریک هفکه، جواکیم راب ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 52
 • آجر
  فرامرز پارسی صفحه 58
 • طراحی
 • در باره خسرو خورشیدی
  کامران افشار نادری صفحه 62
 • کارهای چوبی ابوالقاسم امامی
  صفحه 66
 • از ایران
 • الگوهای فصل مشترک در معماری ایرانی
  فرامرز پارسی صفحه 68
 • دو بنای دوره ساسانی
  زهره بزرگ نیا صفحه 77
 • عمارت چهلستون، قزوین
  متن و عکس: بابک زیرک صفحه 83
 • در جهان
 • سالن ورزش مدرسه در لایپزیک، شولتز و شولتز
  ترجمه: آزیتا ایزدی صفحه 88
 • خانه سازی تامین اجتماعی در جزایر قناری، اسپانیا، پدرو رومرا، آنجلا روئیز
  صفحه 90
 • کتابخانه عمومی، مادرید، چورتی چاگا + کوادرا - سالسدو
  صفحه 94
 • مجموعه مسکونی در مونیخ، کریستف والنر
  صفحه 99
 • مدرسه پرستاری در فرانسه، دفتر معماری هروه بودوئن و بنوت انگل
  صفحه 102
 • خانه در نورمبرگ، آلمان، آ ام ال و شریک
  صفحه 106
 • خبرهای کوتاه
  ترجمه: تایماز منقبتی، آزیتا ایزدی صفحه 111
 • مقالات رسیده
 • بادگیرهای مدرن
  نرگس خاموشیان صفحه 113
 • موزه عالی هنر، آتلانتا، رنتسو پیانو
  ترجمه: مرتضی فولادگر صفحه 116