فهرست مطالب

ژئوتکنیک و مقاومت مصالح - پیاپی 111 (بهار 1390)
 • پیاپی 111 (بهار 1390)
 • 54 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/06/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی تحلیل شبه استاتیکی سد کیتایاما با استفاده از مدلسازی عددی المان محدود و تغییر شکل های مشاهده شده در زلزله 1995 کوبه
  توحید اخلاقی، محمد نیشابوری صفحه 1
 • عوامل بروز ترک کششی در هسته سدهای خاکی و راهکارهای جلوگیری از ایجاد آن
  شیما شمس راد، پیمان درخشانی، علی قنبری صفحه 14
 • اثر شرایط گیرداری، اندازه ذرات، تراکم و فشار همه جانبه بر خصوصیات برشی خاک دانه ای در آزمایش سه محوری زهکشی شده
  حسین غیاثیان، حمید شفیعی صفحه 23
 • عبارات تصحیح کننده مقادیر صحرایی پارامترهای آزموم تراکم
  ترجمه: حسین جمشیدی صفحه 35
 • یادداشت فنی: طبقه بندی مخلوط های آسفالتی گرم
  ترجمه: علی امیری صفحه 40
 • یادداشت فنی: روابط فازی در خاک های دریایی
  ترجمه: محسن اسماعیلی صفحه 45